KVALITA VODY

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode a vyjadruje sa v mmol/l (milimol na liter) alebo v °dH (nemeckých stupňoch tvrdosti – deutsche Härte). Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká. Hodnota pH vyjadruje kyslosť alebo zásaditosť roztokov na stupnici 0 až 14. Hodnota 7 je neutrálna, nižšia ako 7 je kyslá. Dusičňan (NO3) je prirodzene sa vyskytujúca forma dusíka nachádzajúceho sa v pôde, v nízkych množstvách sú dusičnany neškodné.

2020 I. polrok

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Poltár

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Brezno

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Bystrica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Zvolen

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žiar nad Hronom

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žarnovica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Veľký Krtíš

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Rimavská Sobota

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Prievidza

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Lučenec

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Krupina

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Detva

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Štiavnica

2019 II. polrok

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Poltár

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Brezno

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Bystrica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Zvolen

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žiar nad Hronom

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žarnovica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Veľký Krtíš

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Rimavská Sobota

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Prievidza

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Lučenec

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Krupina

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Detva

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Štiavnica

2019 I. polrok

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Poltár

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Brezno

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Bystrica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Zvolen

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žiar nad Hronom

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žarnovica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Veľký Krtíš

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Rimavská Sobota

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Prievidza

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Lučenec

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Krupina

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Detva

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Štiavnica

2018

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Bystrica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Brezno

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Banská Štiavnica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Detva

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Krupina

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Lučenec

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Prievidza

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Poltár

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Rimavská Sobota

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Veľký Krtíš

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Zvolen

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žarnovica

Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní StVPS, a.s. v okrese Žiar nad Hronom