Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Ábelová, Obecný úrad 28.4.2021 1,3 5 7,47 14,6 <0,10 <0,020 6,36 0,08 21 0 0 0 4 2 ÁNO
Biskupice, Obecný úrad 27.1.2021 0,53 4 7,09 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
Boľkovce, Obecný úrad 5.5.2021 0,64 6 7,55 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 15 0 0 0 0 0 ÁNO
Divín, OÚ 14.4.2021 <0,5 <2 8,20 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 11 5 ÁNO
Dobroč, MŠ 14.4.2021 <0,5 <2 8,18 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Fiľakovo, Domov dôchodcov 2.6.2021 0,67 6,0 6,66 13,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 20 0 0 0 0 0 ÁNO
Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová 5.5.2021 0,76 7 7,51 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 14 0 0 0 4 2 ÁNO
Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 27.1.2021 0,55 4 7,17 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Halič, Obecný úrad 21.4.2021 <0,5 2 7,30 14,1 0,11 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 5 2 ÁNO
Kalinovo, Obecný úrad 20.1.2021 0,58 5 6,74 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 7 2 ÁNO
Lehôtka, OÚ 17.2.2021 1 7 7,10 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Lovinobaňa, Obecný úrad 19.5.2021 0,6 5 7,14 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 24 0 0 0 0 0 ÁNO
Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA 26.5.2021 0,65 5 6,60 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 33 0 0 0 0 0 ÁNO
Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA 5.5.2021 0,66 6 7,50 10,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 15 7 ÁNO
Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI 27.1.2021 0,63 5 6,85 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Lučenec, Rúbanisko III., Pizzéria ROMANTIC 21.4.2021 <0,5 4 7,25 11,0 0,11 <0,020 <4,00 0,13 12 0 0 0 8 3 ÁNO
Lučenec, Zvolenská cesta, Čerp.stanica OMV 2.6.2021 0,66 5,0 6,69 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 12 0 0 0 0 0 ÁNO
Mýtna, Potraviny-Hostinec 13.1.2021 <0,5 <2 8,24 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa 14.4.2021 <0,5 <2 8,19 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Podrečany, Potraviny CBA 26.5.2021 0,87 5 6,72 14,2 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 36 0 0 0 0 0 ÁNO
Prša, Obecný úrad 2.6.2021 0,62 6,0 6,64 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 15 0 0 0 0 0 ÁNO
Rapovce, OÚ 3.2.2021 0,92 8 7,37 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stará Halič, Materská škola 17.2.2021 0,52 4 7,33 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stará Halič, Potraviny 21.4.2021 <0,5 3 7,47 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 4 2 ÁNO
Točnica,OÚ 26.5.2021 0,76 5 6,67 14,3 <0,10 <0,020 4,50 0,07 38 0 0 0 0 0 ÁNO
Vidiná, potraviny CBA (ABC) 21.4.2021 <0,5 2 7,52 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 4 2 ÁNO
Vidiná, Ústav soc. služieb - NÁDEJ 13.1.2021 <0,5 3 7,52 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor