KONTAKT

ZÍSKAJTE INFORMÁCIE O:
cenách vodného a stočného • odberných miestach • zmluvách a faktúrach
• riešení podaných reklamácií • nahlásených poruchách

CALL CENTRUM
0850 111 234

Call Centrum (zákaznícka linka)
zabezpečuje telefonický kontakt so zákazníkmi v dobe:
pondelok – piatok | 7:30 – 15:30
za cenu miestneho hovoru v pevnej sieti.

TELEFONICKÉ NAHLASOVANIE
Prostredníctvom telefónu môžete nahlásiť stav vodomeru, požiadať o zmenu výšky zálohových platieb, požiadať o opis faktúry.

ZÁKAZNÍCKA LINKA
Mimo pracovnú dobu od 15:30 h do 07:30 h je pre volajúcich rovnaká zákaznícka linka, ale presmerovaná na centrálny dispečing v režime poruchovej služby. Zákaznícke a obchodné informácie organizácia v tejto dobe nepodáva.

DISPEČING 24 HODÍN DENNE
Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru, linka zároveň slúži ako dispečing na nahlasovanie porúch 24 hodín denne.

INFORMÁCIE VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU
Za informácie všeobecného charakteru sa považujú informácie, ktoré nie sú viazané ku konkrétnemu zákazníkovi, zákazke alebo odbernému miestu.

INFORMÁCIE OBCHODNÉHO CHARAKTERU
Za informácie obchodného charakteru sa považujú informácie viazané ku konkrétnemu zákazníkovi alebo daňovému dokladu, konkrétnemu odbernému miestu. Informácie je možné poskytnúť len zmluvnému partnerovi (odberateľovi).

Kontaktné údaje
CALL CENTRA

tel.: 0850 111 234
e-mail: cc@stvps.sk
fax: +421 48 4327 888

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

ČINNOSTI: Uzatváranie obchodných zmlúv a ich dodatkov | Zmeny v platení záloh a faktúr | Príjem hotovostných platieb
Príjem a vybavovanie reklamácií z obchodného styku | Informácie o ostatných službách poskytovaných dodávateľom

Partizánska 73
974 01 Banská Bystrica

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok 7:30 – 15:00
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 15:00

Sekurisova 4
977 01 Brezno

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 13:00

Vladimíra Clementisa 52
971 55 Prievidza

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok 7:30 – 15:00
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 15:00

Ľudovíta Štúra 2208/15
960 01 Zvolen

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok 7:30 – 15:00
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 15:00

Jána Amosa Komenského 4
984 53 Lučenec

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 13:00

Duklianskych hrdinov 42
979 01 Rimavská Sobota

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 13:00

Banícka 39
990 01 Veľký Krtíš

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 13:00

SNP 125
965 01 Žiar nad Hronom

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 13:00