KONTAKT

ZÍSKAJTE INFORMÁCIE O:
cenách vodného a stočného • odberných miestach • zmluvách a faktúrach
• riešení podaných reklamácií • nahlásených poruchách

CALL CENTRUM
0850 111 234

Call Centrum (zákaznícka linka)
zabezpečuje telefonický kontakt so zákazníkmi v dobe:
pondelok – piatok | 7:30 – 15:30
za cenu miestneho hovoru v pevnej sieti.

TELEFONICKÉ NAHLASOVANIE
Prostredníctvom telefónu môžete nahlásiť stav vodomeru, požiadať o zmenu výšky zálohových platieb, požiadať o opis faktúry.

ZÁKAZNÍCKA LINKA
Mimo pracovnú dobu od 15:30 h do 07:30 h je pre volajúcich rovnaká zákaznícka linka, ale presmerovaná na centrálny dispečing v režime poruchovej služby. Zákaznícke a obchodné informácie organizácia v tejto dobe nepodáva.

DISPEČING 24 HODÍN DENNE
Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru, linka zároveň slúži ako dispečing na nahlasovanie porúch 24 hodín denne.

INFORMÁCIE VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU
Za informácie všeobecného charakteru sa považujú informácie, ktoré nie sú viazané ku konkrétnemu zákazníkovi, zákazke alebo odbernému miestu.

INFORMÁCIE OBCHODNÉHO CHARAKTERU
Za informácie obchodného charakteru sa považujú informácie viazané ku konkrétnemu zákazníkovi alebo daňovému dokladu, konkrétnemu odbernému miestu. Informácie je možné poskytnúť len zmluvnému partnerovi (odberateľovi).

Kontaktné údaje
CALL CENTRA

tel.: 0850 111 234
e-mail: cc@stvps.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

ČINNOSTI: Uzatváranie obchodných zmlúv a ich dodatkov | Zmeny v platení záloh a faktúr | Príjem hotovostných platieb
Príjem a vybavovanie reklamácií z obchodného styku | Informácie o ostatných službách poskytovaných dodávateľom

Pre vybavenie požiadavky možno využiť aj elektronickú, telefonickú a písomnú formu komunikácie:

e-mail: cc@stvps.sk

telefonická zákaznícka linka: 0850 111 234

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

V „Dokumentoch na stiahnutie“ sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre uzatvorenie zmluvy (Prihláška), zmenu odberateľa na odbernom mieste, Žiadosť o pripojenie, všeobecná Žiadosť zákazníka atď. Pre získanie všeobecných informácií možno využiť aj komunikačný robot – chatbot „Viola“

Pre úhradu platieb žiadame uprednostniť bezhotovostný platobný styk alebo platiť prostredníctvom Slovenskej pošty na niektorý z bankových účtov našej spoločnosti:

VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235
ČSOB, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretový prístup.

Partizánska 73
974 01 Banská Bystrica

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00

Sekurisova 4
977 01 Brezno

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00

Vladimíra Clementisa 52
971 55 Prievidza

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00

Ľudovíta Štúra 2208/15
960 01 Zvolen

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00

Jána Amosa Komenského 4
984 53 Lučenec

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00

Duklianskych hrdinov 42
979 01 Rimavská Sobota

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00

Banícka 39
990 01 Veľký Krtíš

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00

SNP 125
965 01 Žiar nad Hronom

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:00