PROTIKORUPČNÁ POLITIKA A PREDPISY

Dokumenty a ustanovenia o boji proti korupcii

KONTAKT

Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov

Mgr. Ing Jana Gažmerčíková

e-mail: compliance@stvps.sk
tel. kontakt: +421 48 43 27 494 

Zodpovedná osoba

podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Ing. Martin Babjak

e-mail:
protispolocenska.cinnost@stvps.sk

Vážne etické pochybenie alebo porušovanie právnych predpisov môžete anonymne alebo neanonymne oznámiť prostredníctvom nástroja WHISPLI.

Viac informácií: