Kanalizácia nie je čierna diera

SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE

Kanalizačný systém slúži na bezpečné, hygienické a efektívne odvádzanie použitej vody z domácností – z kuchyne, sociálnych zariadení, prania a umývania.

Čistiareň odpadových vôd zabezpečuje pomocou kultúry živých mikroorganizmov odstraňovanie širokého spektra znečistenia organického pôvodu.

Z domácností je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať len splaškové vody zo sociálnych zariadení a drezov. Patrí sem len použitá voda z toalety, kúpeľne, kuchyne a toaletný papier.

ČO DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ?

chemikálie, rozpúšťadlá, umelé hnojivá, ropné látky a tuky

vlhčené utierky, hygienické vložky, vatové tampóny

zvyšky jedla, rôzne sypké materiály (múka, krupica, cukor…)

olej, zvyšky kuchynského oleja

stavebný materiál, sadra, tvrdnúce lepidlá, peny

cigaretové ohorky

lieky, použité injekčné striekačky

NA STIAHNUTIE

ČO SPÔSOBUJE NEVHODNÝ ODPAD V KANALIZÁCII A V ODPADOVÝCH VODÁCH?

predraženie procesu odvádzania a čistenia odpadových vôd

premnoženie hlodavcov v kanalizácii

negatívny vplyv na životné prostredie

môže dôjsť k upchatiu, vytopeniu, haváriám na kanalizácii

KANALIZÁCIA NIE JE ČIERNA DIERA

V triedení plastov, skla alebo papiera patríme v Európe k špičke, ale ľudia by sa mali zamyslieť aj nad tým, že kuchynský drez, umývadlo v kúpeľni alebo toaleta nie sú odpadkovým košom. To, čo je možné do kanalizácie vypúšťať, jednoznačne určujú kanalizačné poriadky. Rozhodne sa do kanalizácie nesmú dostať chemické látky, farby, riedidlá, motorové oleje, lieky, omamné látky, záhradná chémia, ale aj biologický odpad (zvyšky jedál, odpad z kuchynských drvičov), jedlé tuky a oleje, hygienické potreby (vlhčené a kozmetické obrúsky, vatové tyčinky, jednorazové plienky a pod.).

Odpad z kuchynských drvičov
Zvyšky potravín v kanalizácii podporujú život rôznych živočíchov. Odpad z kuchynských drvičov zanáša kanalizáciu usadenými pevnými látkami, na ktoré sa viažu najmä tuky, čo môže mať za následok zníženie prietočnosti kanalizačných prípojok až po ich úplné upchatie.

Pozor na oleje a tuky!
Veľké problémy v kanalizačnej sieti spôsobujú tuky a oleje. Tuk sa totiž usadzuje na stenách kanalizácie, kde tuhne a kde na seba nabaľuje ďalšie a ďalšie nečistoty. Lepia sa naň obrúsky, hygienické potreby a ďalšie nečistoty. Dôsledkom, ktorý môžete pocítiť na vlastnej koži, je upchatý odpad alebo zatopenie nehnuteľnosti znečistenou vodou.
Stretnúť sa môžeme aj s nepríjemným zápachom rozkladajúceho sa tuku, ktorý sa môže kanalizačnými vstupmi šíriť ulicami. Dôsledky, ktoré potom zamestnávajú odborníkov, sú upchaté čerpadlá alebo narušenie biologického stupňa čistenia odpadových vôd. Odpadovú vodu čistia aj baktérie, na ktoré majú tuky negatívny vplyv. Čistiarne potom môžu peniť, alebo v niektorých miestach aj zahnívať. To všetko znižuje kvalitu vyčistenej vody.

Čo ešte ohrozuje čistiareň odpadových vôd?
Plastové časti z hygienických potrieb, ktoré nepodliehajú rozkladu, zase môžu úplne zničiť čerpadlá v čerpacích staniciach odpadových vôd. Čerpadlám tiež vadí vhadzovanie vláknitých materiálov do kanalizácie (kúsky vaty, vlhčené obrúsky, odličovacie tampóny a pod.).

Vlhčené obrúsky upchávajú čerpadlá
Vlhčené obrúsky sú obvykle vyrobené z dlhých vlákien netkanej celulózy alebo z plastov a majú tendenciu zachytávať sa v stokovej sieti v akýchkoľvek záhyboch, kríženiach či prekážkach a vytvárať vysoko odolnú kompaktnú masu. Dôsledkom je výrazné zníženie prietokového profilu kanalizačných sietí, zanášanie česiel, upchávanie čerpadiel a vyradenie najrôznejších čidiel meracej techniky z činnosti.

Chemické látky ničia užitočné mikroorganizmy v ČOV
Prevádzku čistiarne odpadových vôd môžu výrazne skomplikovať aj chemické a častokrát nebezpečné látky, z ktorých niektoré sú vysoko jedovaté a výbušné a majú negatívny vplyv na biologické procesy pri čistení odpadovej vody.

TIPY

SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE

Nepoužité lieky
môžete vrátiť
do vybraných
lekární.

Zvyšky potravín
patria do bio odpadu
alebo do komunálneho
odpadu.

Vlhčené utierky,
vatové tampóny
vyhadzujte
do komunálneho
odpadu.

Použitý kuchynský
olej by mal byť odovzdaný
na určených zberných miestach
(napr. na čerpacích
staniciach OMV).

CALL CENTRUM 0850 111 234