HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

⚠ Pre urýchlenie lokalizácie miesta poruchy a pre spätnú informáciu o riešení nahlásenej havárie prosím zadajte aspoň jeden kontakt na vás: tel. číslo alebo e-mail

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
02.10.2023 07:30:09 Voda vyviera na cestu Nová Baňa; Vršky 38 02.10.2023 15:00:00 Bez NZ.
29.09.2023 11:20:00 odstávka ul-oprava poruchy-hl. vodovod 97671 Šumiac, Jegorovova 434 29.09.2023 13:30:00 bez náhradného zásobovania
29.09.2023 06:47:00 tečie voda na ceste 97245 Bystričany, Dlhá 134/98 29.09.2023 12:00:00
28.09.2023 12:37:00 únik vody v armatúrnej komore vodojemu 97213 Vyšehradné; vodojem obec 28.09.2023 15:39:00
27.09.2023 15:02:43 Rekonštrukcia vodovodného potrubia HLF 96204 Kriváň; v úseku od cesty č.526 po cestu č.50. 26.10.2023 23:00:00 Dňa 26.10.2023 od 07:00 do 24:00 h.dôjde k úplnému prerušeniu dodávky pitnej vody v lokalitách Malý Sliač, Hájniková, v objekte Detva, OM 60031-50900-0, čerpacia stanica Detva, OM 60031-40410-0, Vígľaš, Zvolenská Slatina Autotank, s.r.o. Detva kiosk ČS PHM, Detva č.1564, Slovnaft, a.s. ČS Detva, PPS Detva, Terminál Stožok PPS Group a.s. Detva č.3564
19.09.2023 07:23:00 Porucha zameraná kolerátorom. Kľačno 17 19.09.2023 12:00:00
14.09.2023 12:36:00 Rekonštrukcia vodovodného potrubia HLF 96204 Kriváň; v úseku od cesty č.526 po cestu č.50. Dňa 5.10.2023 a 12.10.2023 v čase od 07:00 hod. do 00:00 hod. dôjde k úplnému prerušeniu dodávky pitnej vody v lokalitách Malý Sliač, Hájniková, v objekte Detva, OM 60031-50900-0, čerpacia stanica Detva, OM 60031-40410-0, Vígľaš, Zvolenská Slatina Autotank, s.r.o. Detva kiosk ČS PHM, Detva č.1564, Slovnaft, a.s. ČS Detva, PPS Detva, Terminál Stožok PPS Group a.s. Detva č.3564

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
5577 Kanianka Záhradná 111/16 20.9.2023 25.9.2023
5576 Sebedražie Hlavná 0 20.9.2023 25.9.2023
5575 Oslany Hviezd. 321/40 20.9.2023 25.9.2023
5574 Oslany Hviezd. 321/41 20.9.2023 25.9.2023
5573 Tornaľa Mierová 173 20.9.2023 25.9.2023
5572 Kremnica Banská cesta 805/35 20.9.2023 25.9.2023
5570 Gortva Gortva 77 20.9.2023 25.9.2023
5569 Rimavské Janovce Cintorínska 139 20.9.2023 25.9.2023
5568 Jesenské Sobotská 160 20.9.2023 25.9.2023
5567 Rimavská Sobota K. Mikszátha 38 20.9.2023 25.9.2023
5566 Rimavská Sobota Sedliacka 33 20.9.2023 25.9.2023
5565 Hostice Hlavná 66/6 20.9.2023 25.9.2023
5564 Jesenské Školská 255 20.9.2023 25.9.2023
5563 Zvolenská Slatina Družstevná 83/52 20.9.2023 25.9.2023
5562 Zvolenská Slatina Majer 782 20.9.2023 25.9.2023
5561 Hriňová Partizánska 2550 20.9.2023 25.9.2023
5560 Zvolenská Slatina Malá strana 302/60 20.9.2023 25.9.2023
5559 Detva Kamenná Sun Nov 01 1153 00:48:23 GMT+0057 (stredoeurópsky štandardný čas) 20.9.2023 25.9.2023
5557 Zvolen Obrancov mieru 50/2567 20.9.2023 25.9.2023
5556 Zvolen Ul. 11 marca 9071/28A 20.9.2023 25.9.2023
5555 Fiľakovo Radničná 12 20.9.2023 25.9.2023
5554 Málinec Sklárska 389/7 20.9.2023 25.9.2023
5552 Lučenec Kláštorná 23 20.9.2023 25.9.2023
5548 Jarabá Jarabá 27 20.9.2023 25.9.2023
5547 Valaská Valaská 20.9.2023 25.9.2023
5546 Predajná Kalvárska 275 20.9.2023 25.9.2023
5545 Dolný Harmanec Dolný Harmanec 43 20.9.2023 25.9.2023
5544 Donovaly Polianka 326 20.9.2023 25.9.2023
5539 Banská Bystrica Buková 24 20.9.2023 25.9.2023
5518 Lehota pod Vtáčnikom Kpt. Jaroša 6.9.2023 11.9.2023
5516 Nováky A. Hlinku 480/56 6.9.2023 11.9.2023
5515 Nováky Pribinova 134/24 6.9.2023 11.9.2023
5514 Zemianske Kostoľany Domovina 425/128 6.9.2023 11.9.2023
5512 Bojnice Cintorínska 5 6.9.2023 11.9.2023
5481 Banská Bystrica Stupy 13620 6.9.2023 11.9.2023
5472 Očová SNP 452/145 6.9.2023 11.9.2023
5463 Nová Baňa Andreja Kmeťa 7 6.9.2023 11.9.2023
5461 Nová Baňa Andreja Kmeťa 9 6.9.2023 11.9.2023
5460 Nová Baňa Moyzesova 22A 6.9.2023 11.9.2023
5459 Nová Baňa Cintorínska 20 6.9.2023 11.9.2023
5456 Štiavnické Bane Štiavnické Bane 6.9.2023 11.9.2023
5455 Tornaľa Mierová 6.9.2023 11.9.2023
5448 Jesenské Družstevná 18 6.9.2023 11.9.2023
5447 Rimavská Sobota Novosadská 14 6.9.2023 11.9.2023
5446 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou 37 6.9.2023 11.9.2023
5407 Hriňová Strojárska 1649/24 19.7.2023 24.7.2023
5404 Krnišov Krnišov 16 19.7.2023 24.7.2023
5388 Banská Bystrica Na Skalici 17 21.6.2023 26.6.2023
5357 Pôtor Pôtor 127 7.6.2023 12.6.2023
5341 Ned.-Brezany Kukučínova 42/21 7.6.2023 12.6.2023
5338 Dol.Vest. Krátka 269/3 7.6.2023 12.6.2023
5324 Teplý Vrch Teplý Vrch 6 7.6.2023 12.6.2023
5319 Orovnica Orovnica 180 23.5.2023 26.5.2023
5318 Bartošova Lehôtka Bartošova Lehôtka 90 23.5.2023 26.5.2023
5315 Detva M. R. Štefánika 1456/191 22.5.2023 25.5.2023
5294 Kalinovo Nálepku 430/2 22.5.2023 25.5.2023
5285 Valaská Tatranská 19/38 22.5.2023 25.5.2023
5276 Banská Bystrica Komenského nov. 22.5.2023 25.5.2023
5274 Brezno Sekurisova 97/14 3.5.2023 8.5.2023
5268 Banská Bystrica Majerská cesta 65 3.5.2023 8.5.2023
5240 Hostice Hostice 181/1 19.4.2023 22.4.2023
5239 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou 76 19.4.2023 22.4.2023
5220 Môlča Dolná Môlča 123 19.4.2023 22.4.2023
5218 Donovaly Hanesy 603 19.4.2023 22.4.2023
5150 Telgárt Telgárt 9 4.4.2023 11.4.2023
5148 Predajná Bečov 115 4.4.2023 11.4.2023
5128 Rimavská Sobota Krajná 15 4.4.2023 11.4.2023
5102 Zvolen ul. 11 marca 298/28 16.3.2023 20.3.2023
5091 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 73 16.3.2023 20.3.2023
5090 Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce 1 16.3.2023 20.3.2023
5057 Osrblie Vŕšok 136 16.3.2023 20.3.2023
5034 Nová Baňa Kollárova 41 24.2.2023 2.3.2023
5015 Rimavská Sobota Okružná 90 24.2.2023 2.3.2023
5014 Rimavská Sobota K. Mikszátha 21 24.2.2023 2.3.2023
4973 Rimavská Sobota Krajná 12 8.2.2023 11.2.2023
4931 Cerovo Cerovo 257 12.1.2023 16.1.2023
4929 Litava Litava 265 12.1.2023 16.1.2023
4904 Kokava nad Rimavicou Kráľa 530/21 12.1.2023 16.1.2023
4892 Badín Laurínska 96 12.1.2023 16.1.2023
4875 Brezno SNP 29 2.12.2022 5.12.2022
4874 Dolná Mičiná Dolná Mičiná 2.12.2022 5.12.2022
4868 Kynceľová Kynceľová 39 2.12.2022 5.12.2022
4866 Banská Bystrica Hviezdoslavova 29 2.12.2022 5.12.2022
4804 Hodruša – Hámre Hodruša – Hámre 438 16.11.2022 21.11.2022
4752 Banská Bystrica Majerská cesta 17 16.11.2022 21.11.2022
4747 Jestice Jestice 44 27.10.2022 2.11.2022
4743 Banská Štiavnica Vodárenská 21 27.10.2022 2.11.2022
4742 Žarnovica Februárová 2 27.10.2022 2.11.2022
4728 Čekovce Čekovce 49 27.10.2022 2.11.2022
4727 Bzovík Bzovík 73 27.10.2022 2.11.2022
4700 Beňuš Gašparovo 164 27.10.2022 2.11.2022
4699 Hronec P.Jilemnického 409/66 27.10.2022 2.11.2022
4691 Slovenská Ľupča Námestie SNP 25 27.10.2022 2.11.2022
4689 Hrochoť Ľuda Ondrejova 259/1 27.10.2022 2.11.2022
4687 Banská Bystrica Malachovská cesta 100 27.10.2022 2.11.2022
4686 Banská Bystrica Rakytovská cesta 44 27.10.2022 2.11.2022
4683 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 27.10.2022 2.11.2022
4680 Banská Bystrica Strmá 3 27.10.2022 2.11.2022
4637 Banská Bystrica Dobšinského 9 7.9.2022 10.9.2022
4627 Litava Litava 53 18.8.2022 22.8.2022
4567 Rimavská Sobota Krajná 11 28.7.2022 1.8.2022
4565 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 28.7.2022 1.8.2022
4480 Málinec Sklárska 367 29.6.2022 4.7.2022
4348 Banská Bystrica Námestie SNP 3 2.6.2022 6.6.2022
4296 Čeláre Čeláre 124 27.4.2022 30.4.2022
4282 Cerovo Cerovo 257 27.4.2022 30.4.2022
4252 Šumiac J.Švermu 565/143 6.4.2022 9.4.2022
4247 Môlča Dolná Môlča 124 6.4.2022 9.4.2022
4232 Banská Bystrica Malachovská cesta 43 6.4.2022 9.4.2022
4226 Malá Lehota Malá Lehota 453 6.4.2022 9.4.2022
4224 Kremnické Bane Kremnické Bane 18 6.4.2022 9.4.2022
4221 Kosorín Kosorín 10 6.4.2022 9.4.2022
4220 Čekovce Čekovce 55 6.4.2022 9.4.2022
4219 Bzovík Bzovík 76 6.4.2022 9.4.2022
4218 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
4217 Bzovík Bzovík 75 6.4.2022 9.4.2022
4215 Čekovce Čekovce 63 6.4.2022 9.4.2022
4214 Cerovo Cerovo 257 6.4.2022 9.4.2022
4213 Litava Litava 262 6.4.2022 9.4.2022
4212 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
4211 Bzovík Bzovík 70 6.4.2022 9.4.2022
4210 Litava Litava 255 6.4.2022 9.4.2022
4209 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
4208 Litava Litava 254 6.4.2022 9.4.2022
4205 Litava Litava 249 6.4.2022 9.4.2022
4204 Litava Litava 251 6.4.2022 9.4.2022
4203 Litava Litava 263 6.4.2022 9.4.2022
4202 Litava Litava 246 6.4.2022 9.4.2022
4201 Litava Litava 261 6.4.2022 9.4.2022
4200 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
4199 Litava Litava 264 6.4.2022 9.4.2022
4194 Studená Studená 54 6.4.2022 9.4.2022
4189 Hostice Hostice 29 6.4.2022 9.4.2022
4187 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 6.4.2022 9.4.2022
4185 Jesenské Sobotská 165 6.4.2022 9.4.2022
4184 Oslany Potočná 509/15 6.4.2022 9.4.2022

MIMORIADNE UDALOSTI

Plánovaná odstávka vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF

Dňa 05.10.2023 a 12.10.2023 od 07:00 do 24:00  dôjde k plánovanej odstávke vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu  HLF. Odstávka zasiahne tieto lokality: Areál PPS Detva Malý Sliač, Hájniková, Holcov Majer, Terminál Stožok, PPS Detva Očová Holcov Majer Zvolenská Slatina…

Plánovaná odstávka vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF

Dňa 26.10.2023 od 07:00 do 24:00  dôjde k plánovanej odstávke vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu  HLF. Odstávka zasiahne tieto lokality: Vígľaš Autopark s.r.o. Detva kiosk ČS PHM Detva č. 3564 Slovnaft ČS Detva Očová – Holcov Majer Malý Sliač,…

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY