HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

⚠ Pre urýchlenie lokalizácie miesta poruchy a pre spätnú informáciu o riešení nahlásenej havárie prosím zadajte aspoň jeden kontakt na vás: tel. číslo alebo e-mail

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
04.03.2024 07:07:00 skrytý únik 97901 Rimavská Sobota, Rybárska 04.03.2024 13:00:00 Pre opravu poruchy odstávka v Rimavskej sobote sídl. Západ ul. Rybárska, rimavská časť Ľ. Svobodu, J. Bodona bez NZV.
04.03.2024 06:55:32 pred domom vyteká voda 98101 Hnúšťa, Pokroku 05.03.2024 14:00:00 Prasknuté potrubie na viacerých miestach, nutná výmena potrubia v dl 50 m.
04.03.2024 06:38:00 tečie voda na ceste 97225 Diviaky nad Nitricou - Smíchov, Somorova Ves 100 04.03.2024 12:00:00
01.03.2024 07:39:00 Voda vyteká na prívodnom potrubí Budiš; Prívodné potrubie, Kaľamenová - Budiš. 04.03.2024 12:00:00
27.02.2024 11:01:24 Práce na prepojoch Rimavská Sobota; Kľačany 28.02.2024 15:00:00 Odstávka vody RS časť Sobôtka, Kľačany bez NZV.
21.02.2024 13:31:00 Rekonštrukcia vodovodného potrubia 96204 Kriváň; úsek Kriváň od cesty č.526 po cestu č.50 19.03.2024 23:59:00 Prerušenie dodávky pitnej vody z dôvodu realizáciie prác, dň a 19.03.2024 v čase od 07:00 hod. do 0:00 hod., na stavbe: Rekonštrukcia vodovodného potrubia v úseku Kriváň od cesty č. 526 po cestu č.50. Odstávka vody v oblasti: Kriváň časť Svrčkovci, Stavebný dvor - betonárka R2 Kriváň - Mýtna, OM 60004-82310-0.

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p):

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
5985 Kriváň Kriváň 79 28.2.2024 4.3.2024
5984 Očová ČSA 57/39 28.2.2024 4.3.2024
5983 Očová SNP 346/71 28.2.2024 4.3.2024
5982 Litava Litava 265 28.2.2024 4.3.2024
5981 Krupina Hviezdoslavova 763/42 28.2.2024 4.3.2024
5980 Krupina Horná 251/31 28.2.2024 4.3.2024
5979 Litava Litava 52 28.2.2024 4.3.2024
5978 Zvolen ul 11. marca 298/28 28.2.2024 4.3.2024
5977 Sielnica Sielnica 314 28.2.2024 4.3.2024
5976 Sielnica Sielnica 324 28.2.2024 4.3.2024
5975 Zvolen J. C. Hronského 342/9 28.2.2024 4.3.2024
5974 Kováčová Pod Horou nov.pri dome 28.2.2024 4.3.2024
5973 Budča Mierová 67/4 28.2.2024 4.3.2024
5972 Jasenie Horná 105 28.2.2024 4.3.2024
5971 Telgárt Telgárt 109 28.2.2024 4.3.2024
5970 Ráztoka Ráztoka 76 28.2.2024 4.3.2024
5969 Telgárt Telgárt 64 28.2.2024 4.3.2024
5968 Závadka nad Hronom Osloboditeľov 699/59 28.2.2024 4.3.2024
5967 Donovaly Mistríky 443 28.2.2024 4.3.2024
5966 Donovaly Mistríky 426 28.2.2024 4.3.2024
5965 Donovaly Mišúty 517 28.2.2024 4.3.2024
5964 Hrochoť Hlavná 68 / 97 28.2.2024 4.3.2024
5963 Motyčky Motyčky 65 28.2.2024 4.3.2024
5962 Hrochoť Za Brezinku 519 / 39 28.2.2024 4.3.2024
5961 Donovaly Donovaly 5 28.2.2024 4.3.2024
5960 Banská Bystrica Brezová 58 28.2.2024 4.3.2024
5959 Banská Bystrica Zvolenská cesta 13 28.2.2024 4.3.2024
5958 Banská Bystrica Muškátová ulica nov. 28.2.2024 4.3.2024
5957 Banská Bystrica Uľanská cesta 5456 / 120 28.2.2024 4.3.2024
5956 Banská Bystrica Uľanská cesta 3 – 5 28.2.2024 4.3.2024
5955 Bojnice A. Hlinku 12 28.2.2024 4.3.2024
5954 Bojnice Kvetová 21 28.2.2024 4.3.2024
5953 Prievidza J. Alexyho 12 28.2.2024 4.3.2024
5952 Prievidza Kvetná 12 28.2.2024 4.3.2024
5951 Prievidza Priemyselná 89/9 28.2.2024 4.3.2024
5950 Prievidza Puškinova 11 28.2.2024 4.3.2024
5949 Solka Soľná 758 28.2.2024 4.3.2024
5948 Solka Soľná 758 28.2.2024 4.3.2024
5947 Nováky A. Hlinku 480/56 28.2.2024 4.3.2024
5946 Bystričany Mierová 80/15 28.2.2024 4.3.2024
5945 Kam.p.Vt. Krátka 3 / 3 28.2.2024 4.3.2024
5944 Nitrica Nitrica 235 28.2.2024 4.3.2024
5943 Nováky Lehotská 1510/60 28.2.2024 4.3.2024
5942 Nováky Pribinova 134/24 28.2.2024 4.3.2024
5941 Handlová Kpt. Nálepku 68 28.2.2024 4.3.2024
5940 Handlová Štrajková 15A 28.2.2024 4.3.2024
5939 Jalovec Mlynská 547/9 28.2.2024 4.3.2024
5938 Ráztočno Hôrky 164/39 28.2.2024 4.3.2024
5937 Nová Baňa Borošova 3 28.2.2024 4.3.2024
5936 Nová Baňa Dodekova 26 28.2.2024 4.3.2024
5935 Žarnovica Slobody 20 28.2.2024 4.3.2024
5934 Žarnovica Tatranská 6 28.2.2024 4.3.2024
5933 Horná Ves Horná Ves 94 28.2.2024 4.3.2024
5932 Kopernica Kopernica 46 28.2.2024 4.3.2024
5931 Hliník nad Hronom Železničná 66 28.2.2024 4.3.2024
5930 Stará Kremnička Stará Kremnička 408 28.2.2024 4.3.2024
5929 Trnavá Hora Do Doliny – Jalná 39 28.2.2024 4.3.2024
5928 Kokava nad Rimavicou J.Kráľa 37320 28.2.2024 4.3.2024
5927 Fiľakovo B.S.Timravy 41 28.2.2024 4.3.2024
5926 Fiľakovo Puškinova 6 28.2.2024 4.3.2024
5925 Fiľakovo Jilemnického 501/9 28.2.2024 4.3.2024
5924 Šíd Šíd 232 28.2.2024 4.3.2024
5923 Belina Belina 12 28.2.2024 4.3.2024
5922 Belina Belina 200 28.2.2024 4.3.2024
5921 Belina Belina 202 28.2.2024 4.3.2024
5920 Fiľakovo B.Nemcovej 1688 / 1 28.2.2024 4.3.2024
5919 Poltár Slobody 28.2.2024 4.3.2024
5918 Divín Divín 1636/17 28.2.2024 4.3.2024
5917 Lučenec Haličská cesta 28.2.2024 4.3.2024
5916 Lučenec J.Vargu 911/5 28.2.2024 4.3.2024
5915 Lučenec Husova 10 28.2.2024 4.3.2024
5914 Lučenec J.J.Lermontova 4 28.2.2024 4.3.2024
5913 Boľkovce Osada 131 28.2.2024 4.3.2024
5912 Lučenec F.M.Dostojevského 4 28.2.2024 4.3.2024
5911 Lučenec A.S.Puškina 20 28.2.2024 4.3.2024
5910 Lučenec Francisciho 2158 28.2.2024 4.3.2024
5909 Lučenec J.Vargu 22/A 28.2.2024 4.3.2024
5908 Lučenec Jókaiho 189 28.2.2024 4.3.2024
5907 Lučenec Ľadovo 28.2.2024 4.3.2024
5906 Mýtna Fučíkova 328 28.2.2024 4.3.2024
5905 Rimavská Seč Rimavská Seč 52 28.2.2024 4.3.2024
5904 Jesenské Rimavská 131 28.2.2024 4.3.2024
5903 Rimavská Sobota A. Markuša 28.2.2024 4.3.2024
5902 Jesenské Družstevná 97 28.2.2024 4.3.2024
5901 Rimavská Sobota Tomašovská 38 28.2.2024 4.3.2024
5885 Valaská Hronská 429 / 22 14.2.2024 17.2.2024
5881 Banská Bystrica Majerská cesta 17 14.2.2024 17.2.2024
5877 Slovenská Ľupča Príboj 559 14.2.2024 17.2.2024
5876 Slovenská Ľupča Príboj 559 14.2.2024 17.2.2024
5871 Šíd Šíd 291 14.2.2024 17.2.2024
5864 Banská Štiavnica Námestie sv. Trojice 5 14.2.2024 17.2.2024
5858 Dolná Ves Dolná Ves 1 14.2.2024 17.2.2024
5853 Žiar nad Hronom Šoltésovej 14 14.2.2024 17.2.2024
5846 Nováky Nám. SNP 214/72 14.2.2024 17.2.2024
5836 Prievidza Kukučínova 5 14.2.2024 17.2.2024
5830 Detva Strojárska 717/12 14.2.2024 17.2.2024
5828 Očová ČSA 76/73 14.2.2024 17.2.2024
5824 Krupina Priemyselná 937/4 14.2.2024 17.2.2024
5821 Litava Litava 53 14.2.2024 17.2.2024
5815 Sebechleby Sebechleby 262 14.2.2024 17.2.2024
5808 Kováčová Plánočková 28 14.2.2024 17.2.2024
5802 Hnúšťa Švermova 186/2 14.2.2024 17.2.2024
5800 Rimavské Janovce Nová 133 14.2.2024 17.2.2024
5799 Rimavská Sobota Krajná 1310 / 10 14.2.2024 17.2.2024
5795 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 14.2.2024 17.2.2024
5764 Lehôtka Lehôtka 92 31.1.2024 3.2.2024
5763 Lehôtka Lehôtka 75 31.1.2024 3.2.2024
5744 Badín Pod Hrádkom 1 31.1.2024 3.2.2024

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY