HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

  Pokiaľ chcete byť informovaný o výsledku vyriešenia havárie/poruchy, zadajte spätný kontakt pre vyrozumenie:

  AKTUÁLNE HAVÁRIE

  Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

  StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

  Dátum
  ohlásenia
  Popis havárie Adresa Predpokl.
  ukončenie
  Upresnenie
  18.10.2021 12:51:20 tečie voda 97634 Tajov, Tajov 192 18.10.2021 14:30:00
  18.10.2021 08:34:31 Oprava hydrantu Zvolenská Slatina × J. A. Komenského; a T.Vansovej 19.10.2021 16:34:00 Bez NZ

  PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

  Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
  Závod 06 Nová Baňa 4049 115570 Monika Kováčiková, Partizánska 13/12, 966 81 Žarnovica 1 889,83 Žarnovica Partizánska 12 11.10.2021 15.10.2021
  Závod 06 Nová Baňa 4047 118548 Peter Mánik, Veľká Lehota 304, 966 41 Veľká Lehota 63,72 Veľká Lehota Veľká Lehota 304 9.10.2021 13.10.2021
  Závod 06 Žiar nad Hronom 4043 113176 Magdálena Kováčová, Janova Lehota 177, 966 24 Janova Lehota 45,17 Janova Lehota Janova Lehota 177 9.10.2021 13.10.2021
  Závod 02 Fiľakovo 4040 33954 PUSPOKI ATTILA, Obrancov mieru 13, 986 01 Fiľakovo 305,00 Fiľakovo Viničná 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 02 Poltár 4039 30591 Margita Daníková, Šoltýska 36, 985 07 Šoltýska 39,50 Šoltýska Šoltýska 36 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 02 Poltár 4038 24438 Marianna Sivková, Oberhofenweg 33/2, 6380 Sankt Johann in Tirol, Rakúsko 70,44 Málinec Lipová 308/2 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 02 Poltár 4037 163563 Vladimír Semerák, Málinec 373, 985 26 Málinec 102,46 Málinec Stupník 373/1 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 02 Lučenec 4036 176450 Iveta Nuotová, Osada 621/11, 984 01 Lučenec 183,06 Lučenec Osada 621/11 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 02 Lučenec 4033 23898 Jozef Chromý, Ábelová 68, 985 13 Ábelová 369,56 Ábelová Ábelová 69 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 02 Lučenec 4030 28208 JUDr. Emil Vančík, Nový Svet 26, 940 01 Nové Zámky 126,51 Divín Divín 96 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 03 Handlová 4028 54967 Alojz Rosenberg, Nová Lehota 64, 972 51 Handlová 30,36 Handlová Nová Lehota 26 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 03 Prievidza 4022 62888 Radovan Cicko, Pravenec 139, 972 16 Pravenec 86,07 Pravenec Pravenec 139 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Detva 4017 165206 Drahoslava Kalajová, Sebechov 44/88, 962 01 Zvolenská Slatina 35,36 Zvolenská Slatina Sebechov 44/88 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Detva 4015 106798 JT – PARTNER, s.r.o., Krivec 3132, 962 05 Hriňová 37 824,19 Hriňová Krivec 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4013 92911 Mária Chobodová, Senohrad 69, 962 43 Senohrad 38,89 Senohrad Senohrad 69 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4012 100597 Kováč Miroslav, Litava 259, 962 44 Litava 903,23 Litava Litava 259 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4011 92777 Kováč Dezider, Litava 251, 962 44 Litava 731,63 Litava Litava 251 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4010 91937 Kováč Miroslav ml., Litava 261, 962 44 Litava 628,64 Litava Litava 261 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4009 99833 Kováčová Marta, Litava 254, 962 44 Litava 302,81 Litava Litava 254 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4008 92776 Kováč Vojtech ml., Litava 263, 962 44 Litava 210,59 Litava Litava 263 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4007 92775 Kováč Ján, Litava 246, 962 44 Litava 2 140,67 Litava Litava 246 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4006 100601 Kováčová Vlasta ml., Litava 255, 962 44 Litava 1 829,13 Litava Litava 255 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4005 92779 Kováč Milan, Litava 249, 962 44 Litava 1 559,09 Litava Litava 249 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4004 103287 Kováč Maroš, Litava 262, 962 44 Litava 1 446,36 Litava Litava 262 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4003 91936 Kováč Štefan ml., Litava 259, 962 44 Litava 1 375,56 Litava Litava 259 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4002 91935 Kováč Igor, Litava 264, 962 44 Litava 1 345,47 Litava Litava 264 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4001 99175 Tomašovič Ľubomír – TOMAS, Bzovská Lehôtka 63, 962 62 Bzovská Lehôtka 45,37 Hontianske Moravce Hontianske Moravce 21 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 4000 106180 Ing. Henrieta Hornáčeková, Bystrický rad 1879/53, 960 01 Zvolen 228,32 Dobrá Niva Slávikova 209/40 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 3999 104944 Kováčová Marcela, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 740,18 Cerovo Cerovo 257 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 3998 93190 Blažena Mitterová, Cerovo 15, 962 52 Cerovo 50,12 Cerovo Cerovo 15 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 3997 165254 Greško Július ml., Bzovík 75, 962 41 Bzovík 454,73 Bzovík Bzovík 75 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 06 Krupina 3996 103054 Kováč Miroslav, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 271,94 Bzovík Bzovík 72 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3987 153116 Váradi Eduard, Tomášovce 10, 980 21 Tomášovce 22,20 Tomášovce Tomášovce 10 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3986 72570 Sandra Gubčová, Studená 54, 980 34 Studená 218,68 Studená Studená 54 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3985 70137 PETRIK LADISLAV, Jestice 46, 980 04 Jestice 75,46 Jestice Jestice 46 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3984 152144 Peter Banda, Mojín 49, 979 01 Rimavská Sobota 38,30 Rimavská Sobota Mojín 49 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3983 155183 Payet Olivier, Francois, Šimonovce 107, 980 03 Šimonovce 38,54 Šimonovce Šimonovce 107 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3982 71057 Július Rácz, Hostice 39, 980 04 Hostice 94,47 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 98 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3981 75632 Július Mihály, Gortva 95, 980 02 Gortva 32,50 Gortva Gortva 95 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3980 81563 Jozef Horváth, Janka Kráľa 40, 979 01 Rimavská Sobota 175,32 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3978 71110 Ernest Balog, Gemerské Dechtáre 73, 980 04 Gemerské Dechtáre 23,48 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 73 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3977 70305 Dušan Astaloš, Vrbovce nad Rimavicou 75, 980 52 Hrachovo 231,46 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou 76 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3976 70780 DEMETER FRANTISEK, Červenej Armády AR.100, 980 22 Veľký Blh 98,00 Veľký Blh Veľký Blh 100 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3974 141888 Marta Čurná, Na Jankovskom 296, 032 03 Liptovský Ján 23,11 Osrblie Vŕšok 141 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3973 140911 Peter Stárčik, Bánik 1545/11, 976 52 Čierny Balog 23,11 Čierny Balog Mlynská 1350/84 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3968 133381 Ing.Mgr. Marian Sabol, Telgárt 300, 976 73 Telgárt 29,62 Telgárt Telgárt 300 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3967 137865 Paulina Jánošiková, Čaneckého 784/21, 976 68 Heľpa 38,89 Heľpa Čaneckého 784/21 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3965 135654 Peter Puťoš, Orlová 634, 976 69 Pohorelá 24,48 Pohorelá Orlová 634 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3964 131668 Marta Pfäffli, P.Jilemnického 397, 976 45 Hronec 24,12 Hronec P.Jilemnického 397 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3963 141811 Michal Solivajs, Potočná 3, 976 75 Jasenie 241,48 Jasenie Potočná 3 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Brezno 3961 136691 Edita Pokošová, J.Švermu 567, 976 71 Šumiac 196,85 Šumiac J.Švermu 567 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Banská Bystrica okolie 3959 169751 František Baraniak, Nemocničná 1948/51, 026 01 Dolný Kubín 125,91 Staré Hory Staré Hory 42 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Banská Bystrica okolie 3957 18405 Jana Klesniaková, Vlkanovská 163, 976 31 Vlkanová 26,34 Vlkanová Vlkanovská 163 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Banská Bystrica okolie 3956 15880 Vojtech Šimčík „v konkurze“, Dolná ulica 112, 976 33 Poniky 99,69 Poniky Dolná ulica 112 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 3952 21557 Elena Kováčová, Malachovská cesta 51, 974 05 Banská Bystrica 968,73 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 3951 22436 Silvia Bartošová, Na Hrbe 11, 974 01 Banská Bystrica 197,01 Banská Bystrica Na Hrbe 19 6.10.2021 10.10.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3940 72027 Roland Sarközi, Sobotská 6/9, 980 02 Jesenské 26,23 Jesenské Školská 303 22.9.2021 25.9.2021
  Závod 06 Krupina 3921 91959 Ľubica Kováčová, Litava 255, 962 44 Litava 126,06 Litava Litava 53 8.9.2021 11.9.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3910 163796 Kristína Bendíková, Rimavské Janovce 220, 980 01 Rimavské Janovce 21,91 Rimavské Janovce Rimavské Janovce 220 8.9.2021 11.9.2021
  Závod 01 Brezno 3877 135758 Marta Tlučáková, kpt.Nálepku 275, 976 69 Pohorelá 27,53 Pohorelá kpt.Nálepku 275 8.9.2021 11.9.2021
  Závod 06 Krupina 3837 167320 Slavomír Greško, Bzovík 76, 962 41 Bzovík 260,52 Bzovík Bzovík 76 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 06 Krupina 3836 157841 Andrej Greško, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 28,10 Bzovík Bzovík 72 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 06 Krupina 3835 103053 Grešková Rozália, Bzovík 70, 962 41 Bzovík 22,73 Bzovík Bzovík 70 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 06 Zvolen 3828 105505 Denisa Kováčová, Priehradná 12/23, 962 33 Budča 663,15 Budča Priehradná 12.23 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3814 74337 LAKATOSOVA ANDREA, Krajná 11, 979 01 Rimavská Sobota 22,02 Rimavská Sobota Krajná 11 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3813 75897 KOVACS ZOLTAN, Veľký Blh 263, 980 22 Veľký Blh 20,47 Veľký Blh Veľký Blh 263 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 03 Nováky 3808 63959 Zekir Saliji, A. Hlinku 480/56, 972 71 Nováky 51,94 Nováky A. Hlinku 480/56 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 03 Prievidza 3805 69438 MUDr. Emilia Benigna Ramirezová, Skrytá 64/6, 971 01 Prievidza 186,13 Prievidza Skrytá 6 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 3778 20991 MUDr. Sibila Timová, Na Graniari 37, 974 01 Banská Bystrica 28,79 Banská Bystrica Na Graniari 37 11.8.2021 14.8.2021
  Závod 06 Banská Štiavnica 3764 111048 Magdaléna Prôčková, Vodárenská 21, 969 01 Banská Štiavnica 939,62 Banská Štiavnica Vodárenská 21 19.7.2021 22.7.2021
  Závod 06 Krupina 3744 166499 Adriana Grešková, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 518,10 Bzovík Bzovík 72 16.7.2021 19.7.2021
  Závod 06 Krupina 3743 93871 Greško Viliam ml., Bzovík 72, 962 41 Bzovík 37,48 Bzovík Bzovík 72 16.7.2021 19.7.2021
  Závod 03 Nováky 3739 63808 Erik Halaška, Čavoj 80, 972 29 Čavoj 151,87 Temeš Temeš 83 16.7.2021 19.7.2021
  Závod 03 Nováky 3736 44475 Jozef Marko, Krátka 269/3, 972 23 Dolné Vestenice 32,65 D.Vest. Krátka 269/3 16.7.2021 19.7.2021
  Závod 01 Brezno 3726 134295 Mgr. Mária Králiková, SNP 29, 977 01 Brezno 38,14 Brezno SNP 29 16.7.2021 19.7.2021
  Závod 01 Brezno 3716 152261 Emília Ďuriaková, Muránska 526, 980 61 Tisovec 167,09 Dubová Janka Kráľa 510/10 2.7.2021 5.7.2021
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 3703 21396 Miroslava Pokošová, Lichardova 19, 977 01 Brezno 614,86 Banská Bystrica Jána Chalupku 10 2.7.2021 5.7.2021
  Závod 06 Kremnica 3667 113781 Jozef Mališ, Kremnické Bane 98, 967 01 Kremnické Bane 78,76 Kremnické Bane Kremnické Bane 98 2.7.2021 5.7.2021
  Závod 06 Krupina 3657 99875 Greško Oliver, Bzovík 76, 962 41 Bzovík 148,40 Bzovík Bzovík 76 2.7.2021 5.7.2021
  Závod 06 Krupina 3655 104909 Krúž Jozef, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 320,42 Cerovo Cerovo 257 2.7.2021 5.7.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3638 80829 Vojtech Kárász, Okružná 1474/90, 979 01 Rimavská Sobota 311,87 Rimavská Sobota Okružná 90 2.7.2021 5.7.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3631 70312 Jozef Berki, Hostice 29, 980 04 Hostice 75,66 Hostice Hostice 29 2.7.2021 5.7.2021
  Závod 06 Žiar nad Hronom 3563 111164 Eva Tomčániová, Lehôtka pod Brehmi 35, 966 01 Lehôtka pod Brehmi 176,94 Lehôtka pod Brehmi Lehôtka pod Brehmi 35 7.6.2021 10.6.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3546 73041 Peter Slabej, Družstevná 18, 979 01 Rimavská Sobota 166,41 Sušany Sušany 51 7.6.2021 10.6.2021
  Závod 04 Rimavská Sobota 3541 71267 Emil Balog, Gemerské Dechtáre 55, 980 04 Gemerské Dechtáre 649,49 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 7.6.2021 10.6.2021
  Závod 01 Brezno 3498 130379 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Hronská 429/22, Valaská v zast. správcom HVH správa bytov s.r.o., Internátna 1867/2, 974 04 Banská Bystrica 1 214,24 Valaská Hronská 429/22 7.6.2021 10.6.2021
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 3478 17257 RYO s.r.o., Námestie SNP 20, 974 01 Banská Bystrica 350,37 Banská Bystrica Strieborné námestie 1 7.6.2021 10.6.2021

  MIMORIADNE UDALOSTI

  INÉ PRERUŠENIA

  ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

  ČISTENIE VODOJEMOV

  Čistenie vodojemu, obce Rybník, Ploské a Rovné – 2. novembra 2021

  Dňa 2. novembra 2021 (utorok) bude v čase od 8:00 do 15:00 hod. vykonané čistenie vodojemov a následne odkalovanie vodovodného potrubia v obciach Rybník, Ploské a Rovné.V uvedenom čase bude prerušené zásobovanie pitnou vodou v uvedených obciach. Dovolíme si preto…

  Čistenie vodojemu Klenovec 3.-4. novembra 2021

  V dňoch 3. a 4. novembra 2021 (stred, štvrtok) bude v čase od 8:00 do 15:00 hod. prebiehať čistenie vodojemu a následne odkalovanie vodovodného potrubia v obci Klenovec.V uvednom čase bude prerušené zásobovanie pitnou vodou. Dovolíme si preto požiadať všetkých…

  Čistenie vodojemu Rimavské Brezovo – 4. novembra 2021

  Dňa 4. novembra 2021 (štvrtok) bude v čase od 8:00 do 15:00 hod. vykonané čistenie vodojemu a následne odkalovanie vodovodného potrubia v obci Rimavské Brezovo. V uvednom čase bude prerušené zásobovanie pitnou vodou. Dovolíme si preto požiadať všetkých odberateľov v…

  ROZKOPÁVKY