HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

Pokiaľ chcete byť informovaný o výsledku vyriešenia havárie/poruchy, zadajte spätný kontakt pre vyrozumenie:

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
29.11.2022 07:03:00 tečie voda na ceste 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Lúčna 649/17 29.11.2022 12:00:00
23.11.2022 06:44:00 únik vody 97213 Nitrianske Pravno, Dlhá 419/47 23.11.2022 12:00:00 náhradné zásobovanie je zabezpečené cisternami

Prerušenie dodávky vody z dôvodu plánovanej opravy, Prievidza – Necpaly – 7. decembra 2022

Dňa 7. decembra 2022 (streda) bude v čase od 07:30 do 14:30 hod. prerušená dodávka vody na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie plánovanej opravy vodovodného potrubia verejného vodovodu na sídlisku Necpaly.

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
Závod 06 Nová Baňa 4806 169737 Erika Kovácsová, Hlavná 212, 966 53 Hronský Beňadik 57,72 Hronský Beňadik Hlavná 212 16.11.2022 21.11.2022
Závod 06 Nová Baňa 4805 160285 Eva Derfényiová, Pod Kláštorom 152, 966 53 Hronský Beňadik 39,91 Hronský Beňadik Pod Kláštorom 152 16.11.2022 21.11.2022
Závod 06 Nová Baňa 4804 116147 Bohuš Šarközi, Banská Hodruša 438, 966 61 Hodruša – Hámre 136,93 Hodruša – Hámre Hodruša – Hámre 438 16.11.2022 21.11.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4787 176126 Tomáš Porteleky, Mieru 228, 980 02 Jesenské 205,54 Jesenské Mieru 228 16.11.2022 21.11.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4785 70468 Vaša párty, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava 158,52 Rimavská Sobota Kurinec 2959 16.11.2022 21.11.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4783 74168 Gejza Berki, Školská 248, 980 02 Jesenské 37,90 Jesenské Školská 248 16.11.2022 21.11.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4781 163796 Kristína Bendíková, Rimavské Janovce 220, 980 01 Rimavské Janovce 46,86 Rimavské Janovce Rimavské Janovce 220 16.11.2022 21.11.2022
Závod 03 Nováky 4774 43021 JUDr. Eva Gažová, Školská 832/23, 972 47 Oslany 155,87 Oslany Školská 832/23 16.11.2022 21.11.2022
Závod 02 Poltár 4765 36297 JUREKA s.r.o., Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo 8,80 Fiľakovo Rázusova 2 16.11.2022 21.11.2022
Závod 02 Poltár 4764 33957 JUREKA s.r.o., Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo 60,00 Fiľakovo Rázusova 3 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Brezno 4759 138043 Anna Vaňová, Štiavnička 212/51, 976 81 Podbrezová 31,26 Hronec Švermova 26 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Brezno 4758 133561 Margita Harvanová, Telgárt 451, 976 73 Telgárt 84,00 Telgárt Telgárt 451 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Brezno 4757 133747 Eva Vlčková, Školská 41, 977 01 Brezno 141,70 Brezno Školská 41 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4755 18575 Milan Lešták, Osloboditeľov 16, 976 32 Badín 421,52 Badín Osloboditeľov 16 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4754 13137 Danica Plajová, Banícka 14, 974 05 Malachov 40,25 Malachov Banícka 14 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4753 11632 Budaj Ivan, Majerská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica 123,61 Banská Bystrica Majerská cesta 17 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4752 5497 Budaj Ivan, Majerská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica 147,74 Banská Bystrica Majerská cesta 17 16.11.2022 21.11.2022
Závod 04 Hnúšťa 4751 77436 Ružena Fizoľová, Sládkovičova 299, 980 61 Tisovec 103,16 Tisovec Sládkovičova 299 27.10.2022 2.11.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4747 70135 Eva Czeneová, Jestice 44, 980 04 Jestice 106,99 Jestice Jestice 44 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Banská Štiavnica 4743 111048 Magdaléna Prôčková, Vodárenská 21, 969 01 Banská Štiavnica 898,44 Banská Štiavnica Vodárenská 21 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Nová Baňa 4742 127349 Gabriela Kurinecová, Februárová 2, 966 81 Žarnovica 58,27 Žarnovica Februárová 2 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Nová Baňa 4740 120899 RUPCOVA EVA, Hodruša – Hámre 250, 966 61 Hodruša – Hámre 78,25 Hodruša – Hámre Hodruša – Hámre 250 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Krupina 4728 92723 Zlatica Grešková, Čekovce 49, 962 41 Čekovce 58,56 Čekovce Čekovce 49 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Krupina 4727 167319 Araňa Kováčová, Bzovík 73, 962 41 Bzovík 113,51 Bzovík Bzovík 73 27.10.2022 2.11.2022
Závod 03 Nováky 4719 54092 Matúš Líška, Nábr. sv. Cyrila 320/33, 971 01 Prievidza 33,78 Nováky Lehotská 425/83 27.10.2022 2.11.2022
Závod 03 Nováky 4716 166999 Libuša Čampišová, Domovina 302/61, 972 43 Zemianske Kostoľany 55,77 Kam.p.Vt. Krátka 3.3 27.10.2022 2.11.2022
Závod 03 Nováky 4715 54974 Anna Tomková, Diviacka Nová Ves 77, 972 24 Diviacka Nová Ves 137,29 DNV DNV 77 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Brezno 4700 132003 Radoslav Šereš, Gašparovo 164, 976 64 Beňuš 41,92 Beňuš Gašparovo 164 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Brezno 4699 129198 multireality, s.r.o., Sládkovičova 25B, 974 05 Banská Bystrica 116,89 Hronec P.Jilemnického 409/66 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4691 156272 Iveta Šuľajová, Námestie SNP 25, 976 13 Slovenská Ľupča 241,85 Slovenská Ľupča Námestie SNP 25 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4689 9724 Branislav Krnáč, Ľuda Ondrejova 259/1, 976 37 Hrochoť 26,50 Hrochoť Ľuda Ondrejova 259/1 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4687 4548 Pavol Slobodník, Malachovská cesta 100, 974 05 Banská Bystrica 61,54 Banská Bystrica Malachovská cesta 100 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4686 22641 Milan Malachovský, Rakytovská cesta 44, Radvaň, 974 05 Banská Bystrica 150,75 Banská Bystrica Rakytovská cesta 44 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4684 11449 Kartík a spol. s r.o., Sásovská cesta 83, Sásová, 974 11 Banská Bystrica 1 151,87 Banská Bystrica Sásovská cesta 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4683 21557 Elena Kováčová, Malachovská cesta 51, 974 05 Banská Bystrica 1 155,65 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4682 14150 Denisa Oceľová, Pod Jesenským vŕškom 12, 974 01 Banská Bystrica 106,52 Banská Bystrica Pod Jesenským vŕškom 12 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4680 21977 Božena Slivoňová, Strmá 3, Sásová, 974 11 Banská Bystrica 43,14 Banská Bystrica Strmá 3 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Zvolen 4651 89810 Galamboš Jozef, Ľ. Štúra 1/190, 962 37 Kováčová 55,90 Kováčová Ľ. Štúra 190/1 7.9.2022 10.9.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4639 165209 Branislav Chochula, Laskomerská cesta 729/37, 974 01 Banská Bystrica 212,77 Banská Bystrica Laskomerská cesta 729/37 7.9.2022 10.9.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4638 21343 Silvia Kravetzová, Laskomerská dolina 25, Laskomer, 974 01 Banská Bystrica 75,22 Banská Bystrica Laskomerská dolina 25 7.9.2022 10.9.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4637 16764 Drahomíra Brezňanová, Dobšinského 9, 974 01 Banská Bystrica 67,54 Banská Bystrica Dobšinského 9 7.9.2022 10.9.2022
Závod 06 Krupina 4627 91959 Ľubica Kováčová, Litava 255, 962 44 Litava 271,89 Litava Litava 53 18.8.2022 22.8.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4567 74337 LAKATOSOVA ANDREA, Krajná 11, 979 01 Rimavská Sobota 2 780,48 Rimavská Sobota Krajná 11 28.7.2022 1.8.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4565 81563 Jozef Horváth, Janka Kráľa 40, 979 01 Rimavská Sobota 374,23 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 28.7.2022 1.8.2022
Závod 01 Brezno 4550 135446 Anna Prčová, Orlová 568/107, 976 69 Pohorelá 133,38 Pohorelá Orlová 568/107 28.7.2022 1.8.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4533 21630 Mgr. Michal Mikuš, Poľná 109, 974 05 Banská Bystrica 357,75 Banská Bystrica Poľná 109 28.7.2022 1.8.2022
Závod 01 Brezno 4509 138638 Ing. Ľudovít Danko, Ružová 44, 960 01 Zvolen 9,77 Valaská Strojárenská 323/53 13.7.2022 18.7.2022
Závod 04 Poltár 4480 148386 Ivana Karlíková, Urbárska 140/1, 985 26 Málinec 19,77 Málinec Sklárska 367 29.6.2022 4.7.2022
Závod 06 Banská Štiavnica 4415 127497 Peter Bazala, Záskalie 68, 017 05 Záskalie 119,27 Banská Štiavnica Vodárenská 4 2.6.2022 6.6.2022
Závod 06 Banská Štiavnica 4414 110921 Peter Hoschek, Výskumnícka 8, 969 01 Banská Štiavnica 201,25 Banská Štiavnica Výskumnícka 8 2.6.2022 6.6.2022
Závod 06 Nová Baňa 4407 110463 Tomáš Šarközi, Moyzesova 966/40, 968 01 Nová Baňa 250,40 Nová Baňa Moyzesova 40 2.6.2022 6.6.2022
Závod 04 Tornaľa 4384 76220 LMG – SERES JOZEF ING., Štúrova 9, 982 01 Tornaľa 12,90 Tornaľa Mierová 19 2.6.2022 6.6.2022
Závod 04 Tornaľa 4380 75162 DANYI LADISLAV, Mlynská 464/6, 980 42 Rimavská Seč 108,25 Rimavská Seč Mlynská 464/6 2.6.2022 6.6.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4348 15829 SNP3 s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica 184,92 Banská Bystrica Námestie SNP 3 2.6.2022 6.6.2022
Závod 04 Tornaľa 4327 72903 FENYVESI DUSAN, Mliekárenská 15, 982 01 Tornaľa 18,09 Tornaľa Mliekárenská 15 11.5.2022 14.5.2022
Závod 02 Veľký Krtíš 4296 159305 Miroslav Oláh, Čeláre 124, 991 22 Čeláre 188,65 Čeláre Čeláre 124 27.4.2022 30.4.2022
Závod 06 Krupina 4282 104909 Krúž Jozef, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 369,79 Cerovo Cerovo 257 27.4.2022 30.4.2022
Závod 04 Tornaľa 4272 79990 Zuzana Horváthová, Gemer 47, 982 01 Gemer 76,44 Gemer Gemer 47 27.4.2022 30.4.2022
Závod 01 Brezno 4252 156871 Stanislav Bartoš, J.Švermu 565/143, 976 71 Šumiac 1 684,99 Šumiac J.Švermu 565/143 6.4.2022 9.4.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4247 17085 Marián Kuchár, Dolná Môlča 124, 974 01 Môlča 31,82 Môlča Dolná Môlča 124 6.4.2022 9.4.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4241 19515 Eva Bartošová, Na Hrbe 11, 974 01 Banská Bystrica 155,63 Banská Bystrica Na Hrbe 11 6.4.2022 9.4.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4232 5119 Ján Danko, Malachovská cesta 43, 974 05 Banská Bystrica 404,86 Banská Bystrica Malachovská cesta 43 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Nová Baňa 4226 124804 Ján Kuťka, Malá Lehota 453, 966 42 Malá Lehota 23,96 Malá Lehota Malá Lehota 453 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Kremnica 4224 120869 Júlia Grellnethová, Kremnické Bane 18, 967 01 Kremnica 23,23 Kremnické Bane Kremnické Bane 18 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Žiar nad Hronom 4221 128100 Iveta Kukučková, Kosorín 10, 966 24 Kosorín 66,87 Kosorín Kosorín 10 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4220 170548 Andrea Mitmanová, Čekovce 55, 962 41 Čekovce 193,26 Čekovce Čekovce 55 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4219 167320 Slavomír Greško, Bzovík 76, 962 41 Bzovík 310,82 Bzovík Bzovík 76 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4218 166499 Adriana Grešková, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 421,86 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4217 165254 Greško Július ml., Bzovík 75, 962 41 Bzovík 145,53 Bzovík Bzovík 75 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4215 106663 Hakeľ Vladimír, Čekovce 63, 962 41 Čekovce 41,37 Čekovce Čekovce 63 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4214 104944 Kováčová Marcela, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 790,07 Cerovo Cerovo 257 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4213 103287 Kováč Maroš, Litava 262, 962 44 Litava 1 124,88 Litava Litava 262 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4212 103054 Kováč Miroslav, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 267,09 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4211 103053 Grešková Rozália, Bzovík 70, 962 41 Bzovík 86,93 Bzovík Bzovík 70 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4210 100601 Kováčová Vlasta ml., Litava 255, 962 44 Litava 1 703,38 Litava Litava 255 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4209 100597 Kováč Miroslav, Litava 259, 962 44 Litava 869,40 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4208 99833 Kováčová Marta, Litava 254, 962 44 Litava 324,27 Litava Litava 254 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4205 92779 Kováč Milan, Litava 249, 962 44 Litava 1 618,46 Litava Litava 249 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4204 92777 Kováč Dezider, Litava 251, 962 44 Litava 761,52 Litava Litava 251 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4203 92776 Kováč Vojtech ml., Litava 263, 962 44 Litava 232,05 Litava Litava 263 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4202 92775 Kováč Ján, Litava 246, 962 44 Litava 2 219,00 Litava Litava 246 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4201 91937 Kováč Miroslav ml., Litava 261, 962 44 Litava 678,53 Litava Litava 261 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4200 91936 Kováč Štefan ml., Litava 259, 962 44 Litava 1 434,93 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4199 91935 Kováč Igor, Litava 264, 962 44 Litava 1 347,55 Litava Litava 264 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4194 72570 Sandra Gubčová, Studená 54, 980 34 Studená 297,74 Studená Studená 54 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4189 70312 Jozef Berki, Hostice 29, 980 04 Hostice 240,79 Hostice Hostice 29 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4187 71267 Emil Balog, Gemerské Dechtáre 55, 980 04 Gemerské Dechtáre 670,98 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4185 72491 BARI GEJZA, Sobotská 165, 980 02 Jesenské 25,77 Jesenské Sobotská 165 6.4.2022 9.4.2022
Závod 03 Nováky 4184 58851 Darina Planderová, Potočná 509/15, 972 47 Oslany 33,38 Oslany Potočná 509/15 6.4.2022 9.4.2022

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

Prerušenie dodávky vody z dôvodu plánovanej opravy, Prievidza – Necpaly – 7. decembra 2022

Dňa 7. decembra 2022 (streda) bude v čase od 07:30 do 14:30 hod. prerušená dodávka vody na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie plánovanej opravy vodovodného potrubia verejného vodovodu na sídlisku Necpaly.

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY