HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Pokiaľ chcete byť informovaný o výsledku vyriešenia havárie/poruchy, zadajte spätný kontakt pre vyrozumenie:

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
28.05.2020 20:20:23 Skrytý únik Vidiná; ul. 9 Mája križovatka 9. Mája 29.05.2020 12:00:00
28.05.2020 10:09:36 pred domom vyteká voda 97211 Lazany, Hlavná 673 28.05.2020 13:00:00
27.05.2020 13:48:28 Práce na prepojoch 97901 Rimavská Sobota, K. Mikszátha 28.05.2020 15:00:00 Odstávka vody v Rimavskej Sobote na uliciach K. Mikszátha, Gorkého, Jarná, Stavbárov a Čerenčianska, Dostojevského, Tolstého, Podjavorinskej, Košická - 1 bytovka + Slovnaft bez NZV
27.05.2020 07:43:00 Vymena navrtacacieho pasu 98401 Lučenec, M.Rázusa 27.05.2020 11:00:00
26.05.2020 07:10:00 Skrytý únyk 97901 Rimavská Sobota, Svätoplukova; mestský úrad 26.05.2020 13:00:00 pre opravu poruchy odstávka ulice Svätoplukovej bez NZV
22.05.2020 07:05:00 Výver v trávniku Nitrica 29; ihrisko 22.05.2020 10:00:00
19.05.2020 10:21:06 odstávka,oprava roztr.potrubia 98401 Lučenec, M.Rázusa; od nadjazdu po Ipeľské tehelne 19.05.2020 13:00:00 oprava roztrhnutého potrubia

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
Por.č.Mesto/obecAdresa odberného miestaDátum zverejnenia oznamuDátum, po ktorom StVPS pristúpi k obmedzeniu dodávky/odvádzania 

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY