HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

  Pokiaľ chcete byť informovaný o výsledku vyriešenia havárie/poruchy, zadajte spätný kontakt pre vyrozumenie:

  AKTUÁLNE HAVÁRIE

  Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

  StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

  Dátum
  ohlásenia
  Popis havárie Adresa Predpokl.
  ukončenie
  Upresnenie
  26.05.2022 14:00:00 po ceste tečie prúdom voda 97411 Banská Bystrica - Sásová, Rudohorská 22 27.05.2022 15:00:00 oprava poruchy - pre roztrhnutý vodovod odstavená voda pre časť ul. Rudohorská,-č.20-22-24 + pizzeria- náhradné zásobovanie - cisterna
  26.05.2022 10:20:00 odstávka ulíc - výmena zemn. ventilu 97646 Valaská, Budovateľská 2 26.05.2022 12:30:00 odstavené ul : Budovateľská, Chalupkova, bez náhradného zásobovania
  26.05.2022 08:04:50 odstávka,porucha na hl.potrubí Hronec, 29 augusta 67 26.05.2022 14:00:00 odstávka časti ulice
  24.05.2022 14:21:17 Netečie voda 98265 Ploské, Ploské; VDJ 26.05.2022 14:00:00 Skrytý únik vody cez vodovodné potrubie vo vytýčenom úseku 60 m. Nutná výmena potrubia .Dodávka vody bez obmedzenia.
  24.05.2022 07:30:00 Skrytý únik 98401 Lučenec, Špitálska 25 24.05.2022 15:00:00
  24.05.2022 06:56:36 oprava porucha na šupátku 97231 Morovno, Morovno; 80-84 24.05.2022 13:00:00
  19.05.2022 11:12:48 Porucha na navrtavacom páse . 97639 Donovaly, Bully 208 19.05.2022 11:50:00

  PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

  Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
  Závod 06 Kremnica 4341 113781 Jozef Mališ, Kremnické Bane 98, 967 01 Kremnické Bane 113,66 Kremnické Bane Kremnické Bane 98 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 06 Krupina 4338 151556 Božena Roziaková, Slávikova 2/3, 962 61 Dobrá Niva 17,40 Pliešovce M. Kukučína 284/22 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 06 Zvolen 4333 96787 Závadský Vladimír, E. M. Šoltésovej 747/7, 960 01 Zvolen 247,43 Zvolen E. M. Šoltésovej 747/7 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Tornaľa 4331 78406 SUSANYI ZOLTAN, Včelince 81, 980 50 Včelince 32,06 Včelince Včelince 81 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Tornaľa 4330 78213 Robert Ország, Vlkyňa 45, 980 44 Vlkyňa 53,81 Číž Číž 156 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Tornaľa 4329 174272 Ing. František Suchánek, Kraskova 4115/1, 979 01 Rimavská Sobota 28,67 Číž Číž 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Tornaľa 4328 158237 Ildikó Danyiová, Rimavská Seč 464, 980 42 Rimavská Seč 55,22 Rimavská Seč Rimavská Seč 464/1 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Tornaľa 4327 72903 FENYVESI DUSAN, Mliekárenská 15, 982 01 Tornaľa 18,09 Tornaľa Mliekárenská 15 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Tornaľa 4326 153167 Balog Albert, Držkovce 16, 982 62 Držkovce 87,90 Držkovce Držkovce 16 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Hnúšťa 4324 79584 GEMERCLINIC, n.o., Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa 1 468,22 Hnúšťa Jesenského 105 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 04 Brezno 4311 128610 Valéria Pustajová, Vrbová 2514/29, 977 03 Brezno 11,58 Brezno Vrbová 2514/29 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 03 Prievidza 4305 55790 Roľnícke družstvo podielnikov, Opatovce nad Nitrou 553, 972 02 Opatovce nad Nitrou 801,94 Op.n.Nitr. Op.n.Nitr. 240 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 4302 284 BAU1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica 932,47 Banská Bystrica Podháj 36A 11.5.2022 14.5.2022
  Závod 02 Lučenec 4299 23271 Ján Činčura, Novohradská 592/4, 985 52 Divín 36,33 Divín Novohradská 592/4 27.4.2022 30.4.2022
  Závod 02 Veľký Krtíš 4296 159305 Miroslav Oláh, Čeláre 124, 991 22 Čeláre 188,65 Čeláre Čeláre 124 27.4.2022 30.4.2022
  Závod 01 Banská Bystrica okolie 4293 149749 Boris Vaňo, Dolná ulica 373, 976 33 Poniky 204,24 Poniky Dolná ulica 373 27.4.2022 30.4.2022
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 4290 924 Anna Fašková, Slnečnicová 1C, 821 07 Bratislava 261,68 Banská Bystrica Majerská cesta 48 27.4.2022 30.4.2022
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 4284 439 Roman Abrahám, Cementárenská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica 802,50 Banská Bystrica Cementárenská cesta 8 27.4.2022 30.4.2022
  Závod 06 Krupina 4282 104909 Krúž Jozef, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 369,79 Cerovo Cerovo 257 27.4.2022 30.4.2022
  Závod 04 Tornaľa 4272 79990 Zuzana Horváthová, Gemer 47, 982 01 Gemer 76,44 Gemer Gemer 47 27.4.2022 30.4.2022
  Závod 01 Brezno 4252 156871 Stanislav Bartoš, J.Švermu 565/143, 976 71 Šumiac 1 684,99 Šumiac J.Švermu 565/143 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 01 Banská Bystrica okolie 4247 17085 Marián Kuchár, Dolná Môlča 124, 974 01 Môlča 31,82 Môlča Dolná Môlča 124 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 01 Banská Bystrica okolie 4246 156272 Iveta Šuľajová, Námestie SNP 25, 976 13 Slovenská Ľupča 199,56 Slovenská Ľupča Námestie SNP 25 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 4241 19515 Eva Bartošová, Na Hrbe 11, 974 01 Banská Bystrica 155,63 Banská Bystrica Na Hrbe 11 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 01 Banská Bystrica mesto 4232 5119 Ján Danko, Malachovská cesta 43, 974 05 Banská Bystrica 404,86 Banská Bystrica Malachovská cesta 43 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Nová Baňa 4226 124804 Ján Kuťka, Malá Lehota 453, 966 42 Malá Lehota 23,96 Malá Lehota Malá Lehota 453 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Kremnica 4224 120869 Júlia Grellnethová, Kremnické Bane 18, 967 01 Kremnica 23,23 Kremnické Bane Kremnické Bane 18 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Žiar nad Hronom 4221 128100 Iveta Kukučková, Kosorín 10, 966 24 Kosorín 66,87 Kosorín Kosorín 10 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4220 170548 Andrea Mitmanová, Čekovce 55, 962 41 Čekovce 193,26 Čekovce Čekovce 55 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4219 167320 Slavomír Greško, Bzovík 76, 962 41 Bzovík 310,82 Bzovík Bzovík 76 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4218 166499 Adriana Grešková, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 421,86 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4217 165254 Greško Július ml., Bzovík 75, 962 41 Bzovík 145,53 Bzovík Bzovík 75 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4215 106663 Hakeľ Vladimír, Čekovce 63, 962 41 Čekovce 41,37 Čekovce Čekovce 63 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4214 104944 Kováčová Marcela, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 790,07 Cerovo Cerovo 257 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4213 103287 Kováč Maroš, Litava 262, 962 44 Litava 1 124,88 Litava Litava 262 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4212 103054 Kováč Miroslav, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 267,09 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4211 103053 Grešková Rozália, Bzovík 70, 962 41 Bzovík 86,93 Bzovík Bzovík 70 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4210 100601 Kováčová Vlasta ml., Litava 255, 962 44 Litava 1 703,38 Litava Litava 255 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4209 100597 Kováč Miroslav, Litava 259, 962 44 Litava 869,40 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4208 99833 Kováčová Marta, Litava 254, 962 44 Litava 324,27 Litava Litava 254 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4205 92779 Kováč Milan, Litava 249, 962 44 Litava 1 618,46 Litava Litava 249 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4204 92777 Kováč Dezider, Litava 251, 962 44 Litava 761,52 Litava Litava 251 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4203 92776 Kováč Vojtech ml., Litava 263, 962 44 Litava 232,05 Litava Litava 263 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4202 92775 Kováč Ján, Litava 246, 962 44 Litava 2 219,00 Litava Litava 246 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4201 91937 Kováč Miroslav ml., Litava 261, 962 44 Litava 678,53 Litava Litava 261 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4200 91936 Kováč Štefan ml., Litava 259, 962 44 Litava 1 434,93 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 06 Krupina 4199 91935 Kováč Igor, Litava 264, 962 44 Litava 1 347,55 Litava Litava 264 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4194 72570 Sandra Gubčová, Studená 54, 980 34 Studená 297,74 Studená Studená 54 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4189 70312 Jozef Berki, Hostice 29, 980 04 Hostice 240,79 Hostice Hostice 29 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4187 71267 Emil Balog, Gemerské Dechtáre 55, 980 04 Gemerské Dechtáre 670,98 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4186 70305 Dušan Astaloš, Vrbovce nad Rimavicou 75, 980 52 Hrachovo 317,76 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou 76 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4185 72491 BARI GEJZA, Sobotská 165, 980 02 Jesenské 25,77 Jesenské Sobotská 165 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 03 Nováky 4184 58851 Darina Planderová, Potočná 509/15, 972 47 Oslany 33,38 Oslany Potočná 509/15 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 03 Prievidza 4172 63249 Jozef Štiffel, Tužina 289, 972 14 Tužina 32,02 Tužina Tužina 289 6.4.2022 9.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4166 158976 REALITY – Z3 s.r.o. – organizačná zložka Slovensko 187,97 Rimavská Sobota Cukrovarská 2659 4.4.2022 7.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4165 76617 REALITY – Z3 s.r.o. – organizačná zložka Slovensko 0,00 Rimavská Sobota Cukrovarská 12 4.4.2022 7.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4164 76619 REALITY – Z3 s.r.o. – organizačná zložka Slovensko 0,00 Rimavská Sobota Cukrovarská 12 4.4.2022 7.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4163 72320 REALITY – Z3 s.r.o. – organizačná zložka Slovensko 87,65 Rimavská Sobota Cukrovarská 12 4.4.2022 7.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4162 72080 REALITY – Z3 s.r.o. – organizačná zložka Slovensko 0,00 Rimavská Sobota Cukrovarská 4.4.2022 7.4.2022
  Závod 04 Rimavská Sobota 4161 72078 REALITY – Z3 s.r.o. – organizačná zložka Slovensko 179,43 Rimavská Sobota Cukrovarská 4.4.2022 7.4.2022
  Závod 03 Prievidza 4160 149668 REALITY-Z3 s.r.o.-org.zložka Slovensko 16 756,33 Prievidza Cigl.cesta 3 4.4.2022 7.4.2022
  Závod 02 Lučenec 4159 26869 REALITY -Z3 s.r.o. 0,00 Lučenec Fiľakovská cesta 982 141 4.4.2022 7.4.2022

  MIMORIADNE UDALOSTI

  INÉ PRERUŠENIA

  ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

  ČISTENIE VODOJEMOV

  ROZKOPÁVKY