HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

⚠ Pre urýchlenie lokalizácie miesta poruchy a pre spätnú informáciu o riešení nahlásenej havárie prosím zadajte aspoň jeden kontakt na vás: tel. číslo alebo e-mail


AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
14.05.2024 09:37:04 Voda vyviera na cestu 96261 Dobrá Niva, Ružová; 13 14.05.2024 15:00:00 Bez NZ.
14.05.2024 08:57:17 tečie voda 97669 Vaľkovňa, Vaľkovňa 78 14.05.2024 12:57:00
14.05.2024 08:41:23 Voda vyviera na cestu 96261 Dobrá Niva, Dubovská; 21 14.05.2024 15:00:00 Bez NZ.
14.05.2024 07:36:43 Voda vyviera na cestu 96231 Sliač, Pod Kozákom; 10 14.05.2024 15:00:00 Odstavené budú aj ul.Gorkého,Cikera a B.Nemcovej. Bez NZ.
14.05.2024 07:13:00 Porucha zameraná kolerátorom. 97201 Bojnice, Prievidzská 7 14.05.2024 12:00:00
13.05.2024 10:36:00 oprava poruchy na hlavnom potrubí 97652 Čierny Balog, Školská 1692/159 13.05.2024 15:00:00 odstávka: Čierny Balog časť Komov ul.: Školská - slepá ulica( pár domov) od 10:30 do 15:00, bez náhradného zásobovania
10.05.2024 07:00:00 pred domom vyteká voda 97213 Vyšehradné, Jilemnického 884/93 10.05.2024 12:00:00 bez náhradného zásobovania
15.04.2024 06:17:06 18.04.2024 12:05:05
04.04.2024 06:45:00 skrytý únik 97401 Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie 1 02.05.2024 12:00:00 Štaidlerovo nábrežie č. 1, Národná č. 5,14.16.18- odstavené od 8 - 12 :00 hod.

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p):

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
6205 Handlová N.Lehota 158 9.5.2024 13.5.2024
6200 Nitr.Pravno Nám.SNP 299/57 9.5.2024 13.5.2024
6198 Nitr.Pravno Pionierska 380/39 9.5.2024 13.5.2024
6197 Nitr.Pravno Turčianska 1137/59 9.5.2024 13.5.2024
6196 Prievidza I. Bukovčana 32 9.5.2024 13.5.2024
6194 Dlžín Dlžín 60 1.1.1970 13.5.2024
6193 Kiarov Kiarov 92 9.5.2024 13.5.2024
6192 Veľké Straciny Veľké Straciny 9.5.2024 13.5.2024
6191 Príbelce Príbelce 319,320,32 9.5.2024 13.5.2024
6190 Veľký Krtíš J.Kráľa 9.5.2024 13.5.2024
6189 Dolné Plachtince Dolné Plachtince 63 9.5.2024 13.5.2024
6188 Veľké Zlievce Veľké Zlievce 67 9.5.2024 13.5.2024
6186 Olováry Olováry 152 9.5.2024 13.5.2024
6176 Zvolenská Slatina Nový dvor 780/7 9.5.2024 13.5.2024
6175 Detva Strojárska 717/12 9.5.2024 13.5.2024
6174 Cerovo Cerovo 257 9.5.2024 13.5.2024
6173 Súdovce Súdovce 109 9.5.2024 13.5.2024
6172 Dudince Poľná 395/24 9.5.2024 13.5.2024
6164 Fiľakovo Hlavná 9.5.2024 13.5.2024
6163 Fiľakovo Rázusova 3 9.5.2024 13.5.2024
6162 Fiľakovo Malá 1 9.5.2024 13.5.2024
6161 Fiľakovo Rázusova 2 9.5.2024 13.5.2024
6160 Fiľakovo Malá 2 9.5.2024 13.5.2024
6159 Fiľakovo Obrancov mieru 1136/37 9.5.2024 13.5.2024
6157 Fiľakovo Jána Bottu 14-16 9.5.2024 13.5.2024
6156 Fiľakovo Železničná 7 – 9 9.5.2024 13.5.2024
6155 Fiľakovo Jána Bottu 10 – 12 9.5.2024 13.5.2024
6154 Fiľakovo Železničná 38-40 9.5.2024 13.5.2024
6149 Lučenec Námestie artézskych prameňov 3236 9.5.2024 13.5.2024
6148 Divín Divín 9.5.2024 13.5.2024
6145 Ružiná Ružiná 200 9.5.2024 13.5.2024
6137 Žiar nad Hronom A. Dubčeka 1516 9.5.2024 13.5.2024
6136 Nemecká Hronská 32/32 3.4.2024 8.4.2024
6135 Telgárt Telgárt 320 3.4.2024 8.4.2024
6133 Pohorelá Orlová 606 3.4.2024 8.4.2024
6126 Beňuš Gašparovo 164 3.4.2024 8.4.2024
6124 Šumiac J.Švermu 565 3.4.2024 8.4.2024
6119 Slovenská Ľupča Námestie SNP 25 3.4.2024 8.4.2024
6116 Môlča Dolná Môlča 124 3.4.2024 8.4.2024
6112 Poniky Dolná ulica 112 3.4.2024 8.4.2024
6110 Banská Bystrica Laskomerská cesta 729/37 3.4.2024 8.4.2024
6108 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 3.4.2024 8.4.2024
6103 Banská Bystrica Rakytovská cesta 44 3.4.2024 8.4.2024
6102 Banská Bystrica Timravy 4 3.4.2024 8.4.2024
6101 Banská Bystrica Na Hrbe 19 3.4.2024 8.4.2024
6099 Banská Štiavnica Vodárenská 21 3.4.2024 8.4.2024
6087 Čekovce Čekovce 63 3.4.2024 8.4.2024
6086 Čekovce Čekovce 49 3.4.2024 8.4.2024
6085 Čekovce Čekovce 46 3.4.2024 8.4.2024
6084 Čekovce Čekovce 61 3.4.2024 8.4.2024
6083 Čekovce Čekovce 55 3.4.2024 8.4.2024
6082 Litava Litava 254 3.4.2024 8.4.2024
6081 Litava Litava 255 3.4.2024 8.4.2024
6080 Litava Litava 256 3.4.2024 8.4.2024
6079 Litava Litava 246 3.4.2024 8.4.2024
6078 Litava Litava 251 3.4.2024 8.4.2024
6077 Litava Litava 251 3.4.2024 8.4.2024
6076 Litava Litava 264 3.4.2024 8.4.2024
6075 Litava Litava 259 3.4.2024 8.4.2024
6074 Litava Litava 261 3.4.2024 8.4.2024
6073 Ladzany Ladzany 69 3.4.2024 8.4.2024
6072 Cerovo Cerovo 257 3.4.2024 8.4.2024
6071 Cerovo Cerovo 257 3.4.2024 8.4.2024
6069 Bzovík Bzovík 70 3.4.2024 8.4.2024
6068 Bzovík Bzovík 74 3.4.2024 8.4.2024
6067 Bzovík Bzovík 76 3.4.2024 8.4.2024
6066 Bzovík Bzovík 72 3.4.2024 8.4.2024
6065 Bzovík Bzovík 76 3.4.2024 8.4.2024
6064 Bzovík Bzovík 75 3.4.2024 8.4.2024
6063 Bzovík Bzovík 72 3.4.2024 8.4.2024
6062 Bzovík Bzovík 76 3.4.2024 8.4.2024
6047 Leh.p.Vt. ul. 4 apríla 1004/81 3.4.2024 8.4.2024
6046 Oslany Hviezd. 322/45 3.4.2024 8.4.2024
6045 Oslany Ulička 544/15 3.4.2024 8.4.2024
6037 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 3.4.2024 8.4.2024
6036 Jestice Jestice 44 3.4.2024 8.4.2024
6035 Hostice Hostice 29 3.4.2024 8.4.2024
6034 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 98 3.4.2024 8.4.2024
6032 Studená Studená 54 3.4.2024 8.4.2024
6024 Zvolenská Slatina Nový dvor 778 13.3.2024 18.3.2024
6020 Zvolen Borovianska cesta park.p 13.3.2024 18.3.2024
5979 Litava Litava 52 28.2.2024 4.3.2024
5962 Hrochoť Za Brezinku 519 / 39 28.2.2024 4.3.2024
5958 Banská Bystrica Muškátová ulica nov. 28.2.2024 4.3.2024
5885 Valaská Hronská 429 / 22 14.2.2024 17.2.2024
5836 Prievidza Kukučínova 5 14.2.2024 17.2.2024
5824 Krupina Priemyselná 937/4 14.2.2024 17.2.2024
5799 Rimavská Sobota Krajná 1310 / 10 14.2.2024 17.2.2024
5795 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 14.2.2024 17.2.2024
5744 Badín Pod Hrádkom 1 31.1.2024 3.2.2024

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

Plánovaná odstávka vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF

Dňa 30.05.2024 a 18.06.2024 od 07:00 do 24:00 dôjde k plánovanej odstávke vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF. Odstávka zasiahne tieto lokality: Malý Sliač, Hájniková – úplná odstávka Vígľaš Očová Holcov Majer – úplná odstávka Zvolenská Slatina Môže dôjsť k poklesu…

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY