HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

⚠ Pre urýchlenie lokalizácie miesta poruchy a pre spätnú informáciu o riešení nahlásenej havárie prosím zadajte aspoň jeden kontakt na vás: tel. číslo alebo e-mail

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
22.03.2023 07:16:06 vyviera voda na ceste, odstávka- oprava Banská Bystrica, Zvolenská cesta; parcela 291 22.03.2023 23:00:00 Odstávka PSV-z dôvodu havárie na privádzači vody výpadok zásobovania v lokalite Sielnica, Harmanec, Badín, Kremnička, Rakytovce, Nový svet, Jakub, Na karlove -náhradné zásobovanie-cisterna.
22.03.2023 07:13:03 tečie voda do kanála 97401 Banská Bystrica, Záhradná 5 22.03.2023 12:00:00 odstávka celej ulice
20.03.2023 07:28:00 oprava poruchy na prívodnom potrubí 98531 Trebeľovce, Laza 20.03.2023 12:00:40
17.03.2023 15:01:51 tečie na prívode pre obec Trebeľovce; Láza 17.03.2023 11:30:00

Prerušenie dodávky vody – Sielnica – 22. marca 2023

Z dôvodu opravy rozsiahlej havárie na Pohronskom skupinovom vodovode došlo prerušeniu zásobovania pitnou vodou v Banskej Bystrici v častiach: Uľanka, Kostiviarska, Nový Svet,  Kremnička, Rakytovce, Badín (časť obce) a obec Sielnica vo Zvolenskom okrese.

Havária na Pohronskom skupinovom vodovode – Banská Bystrica – 22. marca 2023

Z dôvodu opravy rozsiahlej havárie na Pohronskom skupinovom vodovode došlo prerušeniu zásobovania pitnou vodou v Banskej Bystrici v častiach: Uľanka, Kostiviarska, Nový Svet, Na Karlove,  Kremnička,  Rakytovce, Badín (časť obce) a obec Sielnica vo Zvolenskom okrese.

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
Závod 06 Banská Štiavnica 5118 120378 Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane 494,6 Štiavnické Bane Štiavnické Bane 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Banská Štiavnica 5117 172956 Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane 494,6 Banská Štiavnica Klinger 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Nová Baňa 5116 152356 Ing. Peter Pšenák, Moyzesova 22A, 968 01 Nová Baňa 305,02 Nová Baňa Moyzesova 22A 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Nová Baňa 5115 119865 HMCC s.r.o., Andreja Kmeťa 9, 968 01 Nová Baňa 271,7 Nová Baňa Kollárova 28 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Nová Baňa 5114 119913 HMCC s.r.o., Andreja Kmeťa 9, 968 01 Nová Baňa 271,7 Nová Baňa Andreja Kmeťa 7 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Nová Baňa 5113 154346 Ing. Jan Slávik, Na úvrati 22, 821 04 Bratislava 64,73 Bzenica – Bukovina Bzenica 114 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Žiar nad Hronom 5112 121527 Ing. Amália Černajová – ČERTEX, Partizánska 8, 965 01 Žiar nad Hronom 48,02 Žiar nad Hronom Partizánska 8 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Detva 5111 95639 Kubiš Juraj MVDr., J. Gagarina 17/642, 962 23 Očová 49,4 Očová J. Gagarina 642/17 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Detva 5109 95312 Marta Čipčalová, Kráľova 747/1, 962 01 Zvolenská Slatina 38,94 Zvolenská Slatina Kráľova 747/1 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Detva 5107 99561 Záslav Stanislav, Družstevná 80/46, 962 01 Zvolenská Slatina 79,35 Zvolenská Slatina Družstevná 80/46 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Zvolen 5103 91562 Mgr. Elena Juhászová, Sekierska dolina 2169/36, 960 01 Zvolen 78,94 Zvolen Sekierska osada 2169/36 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Zvolen 5102 175427 Milan Bartoš, Študentská 1026/15, 960 01 Zvolen 67,51 Zvolen 11. marca 298/28 16.3.2023 20.3.2023
Závod 05 Veľký Krtíš 5099 81805 AMEON s.r.o., Malé Zlievce 82, 991 22 Malé Zlievce 1635,24 Pôtor Pôtor 74 16.3.2023 20.3.2023
Závod 05 Veľký Krtíš 5098 87677 PRIADKOVA RUZENA, Nová Ves 29, 991 05 Nová Ves 107,17 Nová Ves Nová Ves 29 16.3.2023 20.3.2023
Závod 04 Tornaľa 5097 174544 František Garaj, Behynce 127, 982 01 Behynce 64,74 Behynce Behynce 127 16.3.2023 20.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5096 152252 Tomáš Radnóczy, Mojín 55, 979 01 Rimavská Sobota 79,88 Rimavská Sobota Mojín 55 16.3.2023 20.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5092 154009 Gergely Jozef, Hlavná 653/46, 077 01 Kráľovský Chlmec 27,36 Pavlovce Pavlovce 16.3.2023 20.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5091 71110 Ernest Balog, Gemerské Dechtáre 73, 980 04 Gemerské Dechtáre 42,5 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 73 16.3.2023 20.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5090 70258 Elena Krausová, Veľké Teriakovce 1, 980 51 Veľké Teriakovce 115,44 Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce 1 16.3.2023 20.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5089 70399 Doc.Ing. Jana Müllerová PhD., S.Kollára 86, 979 01 Čerenčany 33,65 Čerenčany S.Kollára 86 16.3.2023 20.3.2023
Závod 03 Nováky 5079 60683 GIMANI, s.r.o., Športová 312/2, 972 71 Nováky 65,8 Nováky Duklianska 736/20 16.3.2023 20.3.2023
Závod 03 Nováky 5077 53409 Marta Brečková, Hviezdoslavova 321/41, 972 47 Oslany Oslany Hviezdosl. 321/41 16.3.2023 20.3.2023
Závod 03 Nováky 5076 53309 Marta Brečková, Hviezdoslavova 321/41, 972 47 Oslany 337,51 Oslany Hviezdosl. 321/40 16.3.2023 20.3.2023
Závod 03 Nováky 5074 60816 Bc. Stanislav Šúň, Nitrica 485, 972 22 Nitrica 84,14 Nitrica Nitrica 485 16.3.2023 20.3.2023
Závod 02 Fiľakovo 5067 34947 Marian Vrábeľ, Šíd 232, 986 01 Šíd 83,75 Šíd Šíd 232 16.3.2023 20.3.2023
Závod 02 Fiľakovo 5066 38211 Ondrej Kökény, Šíd 291, 986 01 Šíd 46,38 Šíd Šíd 291 16.3.2023 20.3.2023
Závod 02 Fiľakovo 5065 36299 Ing.Emília Kaszová, Kpt.Nálepku 4, 986 01 Fiľakovo 356,64 Fiľakovo Nám.Slobody 4 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Brezno 5057 139149 Jaroslav Detko, Chlumeckého 15, 821 03 Bratislava 28,83 Osrblie Vŕšok 136 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Brezno 5056 138589 Monika Baková, Strojárenská 319/48, 976 43 Piesok 117,5 Valaská Strojárenská 319/48 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Brezno 5055 136689 Jaroslav Fujka, Cesta osloboditeľov 3730/124, 977 01 Brezno 79,21 Šumiac J.Bottu 124 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Brezno 5054 136577 Ján Gigac, Studnička 287, 976 71 Šumiac 26,74 Šumiac Studnička 287 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Banská Bystrica mesto 5053 5306 HUMMANUM, s.r.o., Dolná 15, 974 01 Banská Bystrica 180,49 Banská Bystrica Dolná 15 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Banská Bystrica mesto 5051 14140 NEBRASKA, s.r.o., K. Adlera 10, 841 02 Bratislava 464,28 Banská Bystrica Zvolenská cesta 169 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Banská Bystrica mesto 5050 11635 Mgr. Monika Mikulíková, Bernolákova 1, 974 05 Banská Bystrica 1180,36 Banská Bystrica Rudlovská cesta 10 16.3.2023 20.3.2023
Závod 01 Banská Bystrica mesto 5049 5694 Ing. Jozef Buriš, Malachitová 3, 974 05 Banská Bystrica 790,24 Banská Bystrica Malachitová 3 16.3.2023 20.3.2023
Závod 06 Nová Baňa 5034 127541 Štefan Matej Šramel, Kollárova 328/41, 968 01 Nová Baňa 30,81 Nová Baňa Kollárova 41 24.2.2023 2.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5015 80829 Vojtech Kárász, Okružná 1474/90, 979 01 Rimavská Sobota 49,74 Rimavská Sobota Okružná 90 24.2.2023 2.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5014 75067 Šarlota Fehérová, K. Mikszátha 279/21, 979 01 Rimavská Sobota 111,01 Rimavská Sobota K. Mikszátha 21 24.2.2023 2.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 5009 73108 Eugen Molnár, Daxnerova 28, 979 01 Rimavská Sobota 659,65 Rimavská Sobota Daxnerova 28 24.2.2023 2.3.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 4973 81526 Margita Horváthová, Krajná 12, 979 01 Rimavská Sobota 828,4 Rimavská Sobota Krajná 12 8.2.2023 11.2.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 4970 161712 Garajová Ingrid „v konkurze“, Kurinec 5265, 979 01 Rimavská Sobota 156,61 Rimavská Sobota Kurinec 5265 8.2.2023 11.2.2023
Závod 06 Krupina 4931 169020 Lena Šarköziová, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 40,26 Cerovo Cerovo 257 12.1.2023 16.1.2023
Závod 06 Krupina 4929 96188 Kováč Alexander, Litava 265, 962 44 Litava 686,9 Litava Litava 265 12.1.2023 16.1.2023
Závod 04 Rimavská Sobota 4920 74223 Zdenka Bariová, Hlavná 240, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 195,15 Hrnčiarske Zalužany Hlavná 240 12.1.2023 16.1.2023
Závod 02 Kokava 4904 37319 Juraj Ďurík, Kráľa 530/21, 985 05 Kokava nad Rimavicou 29,72 Kokava nad Rimavicou Kráľa 530/21 12.1.2023 16.1.2023
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4892 156986 Peter Výlupok, Kollárova 823/19, 974 01 Banská Bystrica 63,98 Badín Laurínska 96 12.1.2023 16.1.2023
Závod 01 Brezno 4875 134295 Mgr. Mária Králiková, SNP 29, 977 01 Brezno 86,13 Brezno SNP 29 2.12.2022 5.12.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4874 170644 Property Line, s.r.o., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica 4953,55 Dolná Mičiná Dolná Mičiná 2.12.2022 5.12.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4868 22767 Anna Stánková, Kynceľová 31, 974 01 Kynceľová 53,4 Kynceľová Kynceľová 39 2.12.2022 5.12.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4866 21939 Ing. Zuzana Mojžišová, Hviezdoslavova 1000/29, 974 01 Banská Bystrica 607,12 Banská Bystrica Hviezdoslavova 29 2.12.2022 5.12.2022
Závod 03 Nováky 4836 40075 ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno Nitr.Rudno Nitr.Rudno 2.12.2022 5.12.2022
Závod 03 Nováky 4835 54136 ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno Nitr.Rudno Nitr.Rudno II./  5-11 2.12.2022 5.12.2022
Závod 03 Nováky 4834 49847 ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno Nitr.Rudno Nitr.Rudno II./  2 2.12.2022 5.12.2022
Závod 03 Nováky 4833 47223 ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno 715,7 Nitr.Rudno Nitr.Rudno II./  2 2.12.2022 5.12.2022
Závod 06 Nová Baňa 4806 169737 Erika Kovácsová, Hlavná 212, 966 53 Hronský Beňadik 57,72 Hronský Beňadik Hlavná 212 16.11.2022 21.11.2022
Závod 06 Nová Baňa 4804 116147 Bohuš Šarközi, Banská Hodruša 438, 966 61 Hodruša – Hámre 136,93 Hodruša – Hámre Hodruša – Hámre 438 16.11.2022 21.11.2022
Závod 02 Poltár 4765 36297 JUREKA s.r.o., Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo 8,8 Fiľakovo Rázusova 2 16.11.2022 21.11.2022
Závod 02 Poltár 4764 33957 JUREKA s.r.o., Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo 60 Fiľakovo Rázusova 3 16.11.2022 21.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4752 5497 Budaj Ivan, Majerská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica 147,74 Banská Bystrica Majerská cesta 17 16.11.2022 21.11.2022
Závod 04 Hnúšťa 4751 77436 Ružena Fizoľová, Sládkovičova 299, 980 61 Tisovec 103,16 Tisovec Sládkovičova 299 27.10.2022 2.11.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4747 70135 Eva Czeneová, Jestice 44, 980 04 Jestice 106,99 Jestice Jestice 44 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Banská Štiavnica 4743 111048 Magdaléna Prôčková, Vodárenská 21, 969 01 Banská Štiavnica 898,44 Banská Štiavnica Vodárenská 21 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Nová Baňa 4742 127349 Gabriela Kurinecová, Februárová 2, 966 81 Žarnovica 58,27 Žarnovica Februárová 2 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Nová Baňa 4740 120899 RUPCOVA EVA, Hodruša – Hámre 250, 966 61 Hodruša – Hámre 78,25 Hodruša – Hámre Hodruša – Hámre 250 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Krupina 4728 92723 Zlatica Grešková, Čekovce 49, 962 41 Čekovce 58,56 Čekovce Čekovce 49 27.10.2022 2.11.2022
Závod 06 Krupina 4727 167319 Araňa Kováčová, Bzovík 73, 962 41 Bzovík 113,51 Bzovík Bzovík 73 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Brezno 4700 132003 Radoslav Šereš, Gašparovo 164, 976 64 Beňuš 41,92 Beňuš Gašparovo 164 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Brezno 4699 129198 multireality, s.r.o., Sládkovičova 25B, 974 05 Banská Bystrica 116,89 Hronec P.Jilemnického 409/66 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4691 156272 Iveta Šuľajová, Námestie SNP 25, 976 13 Slovenská Ľupča 241,85 Slovenská Ľupča Námestie SNP 25 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4689 9724 Branislav Krnáč, Ľuda Ondrejova 259/1, 976 37 Hrochoť 26,5 Hrochoť Ľuda Ondrejova 259/1 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4687 4548 Pavol Slobodník, Malachovská cesta 100, 974 05 Banská Bystrica 61,54 Banská Bystrica Malachovská cesta 100 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4686 22641 Milan Malachovský, Rakytovská cesta 44, Radvaň, 974 05 Banská Bystrica 150,75 Banská Bystrica Rakytovská cesta 44 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4683 21557 Elena Kováčová, Malachovská cesta 51, 974 05 Banská Bystrica 1155,65 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4682 14150 Denisa Oceľová, Pod Jesenským vŕškom 12, 974 01 Banská Bystrica 106,52 Banská Bystrica Pod Jesenským vŕškom 12 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4680 21977 Božena Slivoňová, Strmá 3, Sásová, 974 11 Banská Bystrica 43,14 Banská Bystrica Strmá 3 27.10.2022 2.11.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4639 165209 Branislav Chochula, Laskomerská cesta 729/37, 974 01 Banská Bystrica 212,77 Banská Bystrica Laskomerská cesta 729/37 7.9.2022 10.9.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4637 16764 Drahomíra Brezňanová, Dobšinského 9, 974 01 Banská Bystrica 67,54 Banská Bystrica Dobšinského 9 7.9.2022 10.9.2022
Závod 06 Krupina 4627 91959 Ľubica Kováčová, Litava 255, 962 44 Litava 271,89 Litava Litava 53 18.8.2022 22.8.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4567 74337 LAKATOSOVA ANDREA, Krajná 11, 979 01 Rimavská Sobota 2780,48 Rimavská Sobota Krajná 11 28.7.2022 1.8.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4565 81563 Jozef Horváth, Janka Kráľa 40, 979 01 Rimavská Sobota 374,23 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 28.7.2022 1.8.2022
Závod 04 Poltár 4480 148386 Ivana Karlíková, Urbárska 140/1, 985 26 Málinec 19,77 Málinec Sklárska 367 29.6.2022 4.7.2022
Závod 06 Banská Štiavnica 4414 110921 Peter Hoschek, Výskumnícka 8, 969 01 Banská Štiavnica 201,25 Banská Štiavnica Výskumnícka 8 2.6.2022 6.6.2022
Závod 04 Tornaľa 4380 75162 DANYI LADISLAV, Mlynská 464/6, 980 42 Rimavská Seč 108,25 Rimavská Seč Mlynská 464/6 2.6.2022 6.6.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4348 15829 SNP3 s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica 184,92 Banská Bystrica Námestie SNP 3 2.6.2022 6.6.2022
Závod 04 Tornaľa 4327 72903 FENYVESI DUSAN, Mliekárenská 15, 982 01 Tornaľa 18,09 Tornaľa Mliekárenská 15 11.5.2022 14.5.2022
Závod 02 Veľký Krtíš 4296 159305 Miroslav Oláh, Čeláre 124, 991 22 Čeláre 188,65 Čeláre Čeláre 124 27.4.2022 30.4.2022
Závod 06 Krupina 4282 104909 Krúž Jozef, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 369,79 Cerovo Cerovo 257 27.4.2022 30.4.2022
Závod 04 Tornaľa 4272 79990 Zuzana Horváthová, Gemer 47, 982 01 Gemer 76,44 Gemer Gemer 47 27.4.2022 30.4.2022
Závod 01 Brezno 4252 156871 Stanislav Bartoš, J.Švermu 565/143, 976 71 Šumiac 1684,99 Šumiac J.Švermu 565/143 6.4.2022 9.4.2022
Závod 01 Banská Bystrica okolie 4247 17085 Marián Kuchár, Dolná Môlča 124, 974 01 Môlča 31,82 Môlča Dolná Môlča 124 6.4.2022 9.4.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4241 19515 Eva Bartošová, Na Hrbe 11, 974 01 Banská Bystrica 155,63 Banská Bystrica Na Hrbe 11 6.4.2022 9.4.2022
Závod 01 Banská Bystrica mesto 4232 5119 Ján Danko, Malachovská cesta 43, 974 05 Banská Bystrica 404,86 Banská Bystrica Malachovská cesta 43 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Nová Baňa 4226 124804 Ján Kuťka, Malá Lehota 453, 966 42 Malá Lehota 23,96 Malá Lehota Malá Lehota 453 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Kremnica 4224 120869 Júlia Grellnethová, Kremnické Bane 18, 967 01 Kremnica 23,23 Kremnické Bane Kremnické Bane 18 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Žiar nad Hronom 4221 128100 Iveta Kukučková, Kosorín 10, 966 24 Kosorín 66,87 Kosorín Kosorín 10 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4220 170548 Andrea Mitmanová, Čekovce 55, 962 41 Čekovce 193,26 Čekovce Čekovce 55 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4219 167320 Slavomír Greško, Bzovík 76, 962 41 Bzovík 310,82 Bzovík Bzovík 76 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4218 166499 Adriana Grešková, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 421,86 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4217 165254 Greško Július ml., Bzovík 75, 962 41 Bzovík 145,53 Bzovík Bzovík 75 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4215 106663 Hakeľ Vladimír, Čekovce 63, 962 41 Čekovce 41,37 Čekovce Čekovce 63 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4214 104944 Kováčová Marcela, Cerovo 257, 962 52 Cerovo 790,07 Cerovo Cerovo 257 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4213 103287 Kováč Maroš, Litava 262, 962 44 Litava 1124,88 Litava Litava 262 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4212 103054 Kováč Miroslav, Bzovík 72, 962 41 Bzovík 267,09 Bzovík Bzovík 72 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4211 103053 Grešková Rozália, Bzovík 70, 962 41 Bzovík 86,93 Bzovík Bzovík 70 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4210 100601 Kováčová Vlasta ml., Litava 255, 962 44 Litava 1703,38 Litava Litava 255 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4209 100597 Kováč Miroslav, Litava 259, 962 44 Litava 869,4 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4208 99833 Kováčová Marta, Litava 254, 962 44 Litava 324,27 Litava Litava 254 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4205 92779 Kováč Milan, Litava 249, 962 44 Litava 1618,46 Litava Litava 249 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4204 92777 Kováč Dezider, Litava 251, 962 44 Litava 761,52 Litava Litava 251 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4203 92776 Kováč Vojtech ml., Litava 263, 962 44 Litava 232,05 Litava Litava 263 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4202 92775 Kováč Ján, Litava 246, 962 44 Litava 2219 Litava Litava 246 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4201 91937 Kováč Miroslav ml., Litava 261, 962 44 Litava 678,53 Litava Litava 261 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4200 91936 Kováč Štefan ml., Litava 259, 962 44 Litava 1434,93 Litava Litava 259 6.4.2022 9.4.2022
Závod 06 Krupina 4199 91935 Kováč Igor, Litava 264, 962 44 Litava 1347,55 Litava Litava 264 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4194 72570 Sandra Gubčová, Studená 54, 980 34 Studená 297,74 Studená Studená 54 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4189 70312 Jozef Berki, Hostice 29, 980 04 Hostice 240,79 Hostice Hostice 29 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4187 71267 Emil Balog, Gemerské Dechtáre 55, 980 04 Gemerské Dechtáre 670,98 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 6.4.2022 9.4.2022
Závod 04 Rimavská Sobota 4185 72491 BARI GEJZA, Sobotská 165, 980 02 Jesenské 25,77 Jesenské Sobotská 165 6.4.2022 9.4.2022
Závod 03 Nováky 4184 58851 Darina Planderová, Potočná 509/15, 972 47 Oslany 33,38 Oslany Potočná 509/15 6.4.2022 9.4.2022

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY