HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Pokiaľ chcete byť informovaný o výsledku vyriešenia havárie/poruchy, zadajte spätný kontakt pre vyrozumenie:

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
04.08.2020 09:45:59 vyteká voda na povrch 96611 Trnavá Hora, Okružná cesta 04.08.2020 15:00:00 Odstavené ulice: Okružná, Školská, Dubová. Hôrna. Bez náhradného zásobovania
04.08.2020 09:33:00 odstávka-oprava poruchy - hl. vodovod 97661 Lučatín, Lučatín 127 04.08.2020 13:00:00 pre opravu poruchy odstavená časť obce od Kutinej - smer BB, bez náhradného zásobovania
04.08.2020 08:31:25 vyteká voda na povrch Jastrabá, Jastrabá 04.08.2020 14:00:00 Bez náhradného zásobovania
04.08.2020 08:20:00 odstávka ul.-oprava poruchy-hl. vodovod 97652 Čierny Balog, Jergov 157/7 04.08.2020 12:00:00 pre opravu poruchy odstávka ulice, bez náhradného zásobovania
04.08.2020 08:19:00 výver vody na ceste Chrenovec-Brusno; za č. 199 na Lipník 04.08.2020 13:00:00
04.08.2020 07:35:00 na ceste vyteká voda 98101 Polom, Polom 34 pre opravu poruchy odstavená časť ulice
26.07.2020 11:32:00 Tešie v centr. vdm. šachte voda Rimavská Sobota; Euromotel Čerenčianska cesta 1712 prasknutá príruba
22.07.2020 09:29:27 tečie voda 98401 Lučenec, Mládežnícka 22.07.2020 11:28:00
21.07.2020 07:30:00 Skrytý únik Číž 174 21.07.2020 13:30:00 suchý výkop , bez odstávky
19.07.2020 09:28:00 z cesty vyteká voda 97405 Banská Bystrica, Pršianska cesta 3 20.07.2020 11:30:45 Oprava poruchy je v poradí,bude sa realizovať podľa závážnosti a priorít.Výtlak z DVZ Iliaš - odstavené
17.07.2020 07:17:06 Poškodená armatúra 97231 Ráztočno, Kukučínova 2767
14.07.2020 07:54:00 Skrytý únik 97901 Rimavská Sobota, Krajná 3 14.07.2020 14:00:00 Pre opravu poruchy odstávka v RS časť Tomašová ulice Krajná, Lipová, Letná, Putru, J. Kráľa a Novosadská.
13.07.2020 07:20:00 Skrytý únik 97901 Rimavská Sobota, Svätoplukova 13.07.2020 14:00:00 Porucha sa odstráni bez odstávky.
13.07.2020 07:00:00 výver vody na ceste 97101 Prievidza, Teplárenská 832 13.07.2020 10:14:00
09.07.2020 07:30:00 Porucha zameraná kolerátorom. 97901 Rimavská Sobota, Kolínska 3 09.07.2020 13:00:00

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
Por.č.Mesto/obecAdresa odberného miestaDátum zverejnenia oznamuDátum, po ktorom StVPS pristúpi k obmedzeniu dodávky/odvádzania 
2945ZvolenJavorová 3330/913.07.202016.07.2020
2944PrievidzaNa Karasiny 10.07.202013.07.2020
2943PrievidzaNová 10.07.202013.07.2020
2939Banská BystricaSkubínska cesta 9410.07.202013.07.2020

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY