ŠTANDARDNÉ OTÁZKY ZÁKAZNÍKOV

ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY VO FORMÁTE PDF.

Poskytnutie informácií obchodného charakteru – ochrana osobných údajov
Kvalita vody
Chlórovanie vody
Tvrdosť vody
Zrážková voda
Veľká spotreba vody
Rozdiel v spotrebe pitnej vody medzi vodomermi
Zľava na stočnom
Preskúšanie vodomeru
Tvorba ceny pitnej a odpadovej vody