O SPOLOČNOSTI

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Sídlo spoločnosti:

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dátum vzniku:

01. 01. 2006

Právna forma:

akciová spoločnosť

IČO:

36 644 030

DIČ:

2022 1022 36

IČ DPH:

SK 2022 1022 36

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa, vložka číslo 840/S
Deň zápisu: 01. 01. 2006