PRIESKUMY SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV

Na ôsmych zákazníckych centrách našej spoločnosti prebieha interný prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami metódou dopytovania a konkrétnou formou samovypĺňania.

Dotazník slúžiaci na zber údajov je k dispozícii na každom pracovisku zákazníckeho centra, obsahuje 3 uzavreté otázky a vyplnený dotazník odberatelia vhodia do zapečatenej urny.

Vzorku respondentov tvoria zákazníci, ktorí navštívia ktorékoľvek zo zákazníckych centier a vyplnia dotazník. V internom prieskume spokojnosti naša spoločnosť aj naďalej pokračuje.

VÝSLEDKY INTERNÉHO PRIESKUMU SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV