Slovenskí školáci spestria areály svojich škôl

Prvé kolo z dvojročného vzdelávacieho projektu Biodiverzita do škôl, ktorý organizuje spoločnosť Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Nadácia Ekopolis, začalo vzdelávaním.

Na vybraných 14 základných a stredných školách z celého Slovenska boli zrealizované workshopy pod vedením skúsených odborníkov, s ktorými žiaci a študenti navrhovali opatrenia a úpravy školských areálov, ktoré povedú k zvýšeniu prírodnej rozmanitosti, biodiverzity a zároveň oživia ich každodenné vyučovanie.

„Spolu sme navštívili 5 gymnázií a 9 základných škôl. Najskôr sme pracovali s akčnou skupinou žiakov a študentov, s ktorými sme zmapovali súčasné školské areály. Podľa získaných informácií sme navrhovali prvé zlepšenia tak, aby sme prispeli k vyššiemu podielu prírodnej rozmanitosti na školskom pozemku, alebo vyriešili niektoré konkrétne problémy, s ktorými sa daná škola potýka,“ približuje programová manažérka z Nadácie Ekopolis, Lucia Rossová.

Školy zapojené do projektu Biodiverzity do škôl:

Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici
Základná škola Pankúchova v Bratislave
Základná škola K. Rapoša v Brezne
Gymnázium J. Chalupku v Brezne
Základná škola Halíčska cesta v Lučenci
Základná škola Vajanského v Modre
Základná škola M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici
Základná škola Tajovského v Poprade
Základná škola M. Daxnera v Rimavskej Sobote
Gymnázium I. Kraska v Rimavskej Sobote
Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Základná škola M. Rázusa vo Zvolene
Základná škola Š. Moyzesa v Žiari nad Hronom

Návrh nového školského areálu bude výsledkom spolupráce celej školy, nielen žiakov či študentov, ale aj pedagógov a vedenia. Každá škola sa v projekte zameriava na iné riešenie – zachytávanie vody, zatienenie priestoru, vybudovanie školských záhrad či sadenie ovocných stromov a krov. Na jar začne druhá fáza, ktorá bude spočívať v detailnom projektovaní jednotlivých návrhov spoločne s odborníkmi.

Cieľom je úprava školského areálu, ktorého údržba bude dlhodobo udržateľná – zvládnuteľná žiakmi či študentmi s pomocou pedagógov, ale tiež vytvorenie priestoru, ktorý bude estetický, príťažlivý pre školu a využiteľný v rámci vzdelávacieho procesu. „Chceme umožniť realizáciu vzdelávania aj v školských záhradách a podporiť tak vytváranie vzťahu k prírodnému prostrediu aj medzi žiakmi a študentmi,“ dopĺňa Rossová.