FAKTÚRA E-MAILOM

SLUŽBA PRE VÁS
A PRÍRODU

V záujme skvalitňovania a rozširovania služieb naša spoločnosť ponúka Elektronické zasielanie faktúr za vodné a stočné. Na základe úspešnej aktivácie služby „Faktúra e-mailom“ budú zákazníkovi faktúry za vodné a stočné zasielané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu.

Elektronická faktúra je plnohodnotný daňový doklad, ktorý plne nahrádza tlačenú faktúru, preto po aktivácii služby elektronického zasielania faktúr už naša spoločnosť nebude zákazníkovi zasielať poštou tlačenú faktúru.

AKO SI AKTIVOVAŤ BEZPLATNÉ ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE FAKTÚR?

2
Následne je potrebné formulár doručiť našej spoločnosti jedným z uvedených spôsobov:
• osobne odovzdať na ktoromkoľvek zákazníckom centre našej spoločnosti
• zaslať elektronicky na adresu cc@stvps.sk
• zaslať poštou na adresu našej spoločnosti

Po úspešnej aktivácii služby bude zákazník od nasledujúceho fakturačného obdobia dostávať faktúry v elektronickej podobe na zadanú e-mailovú adresu.

PREČO SI AKTIVOVAŤ ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE FAKTÚR?

  • služba zasielania elektronických faktúr je bezplatná
  • zákazník získa jednoduchý a komfortný prístup k faktúre
  • faktúry budú zasielané v pravidelných fakturačných cykloch v PDF formáte
  • v e-mailovej schránke zákazníka bude k dispozícii kompletný archív faktúr
  • spolu prispejeme k ochrane životného prostredia

V prípade ďalších otázok alebo požiadaviek je možné kontaktovať Call Centrum:

telefón: 0850 111 234
e-mail: cc@stvps.sk
fax: 048/4327 888

INTERNETOVÝ ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Našim odberateľom tiež ponúkame zriadenie internetového zákazníckeho účtu, prostredníctvom ktorého môže zákazník z pohodlia domova bezplatne sledovať informácie o svojom odbernom mieste.

MOŽNOSTI ZRIADENIA ÚČTU:

V prípade ďalších otázok alebo požiadaviek
k elektronickým službám kontaktujte Call Centrum:

tel: 0850 111 234   |   e-mail: cc@stvps.sk