OCHRANA A PODPORA BIODIVERZITY V TECHNICKÝCH AREÁLOCH

Zmeny v dizajne a manažmente areálov pomáhajú miestnym druhom fauny a flóry a skvalitňujú pracovné prostredie.

EKO PRÍRUČKY NA STIAHNUTIE

Praktický manuál na výrobu domčekov pre voľne žijúce druhy včiel
PDF 1,2 MB

Pôvodné druhy drevín
a biodiverzita
PDF 4,2 MB

BIODIVERZITA
V ČOV RAKYTOVCE

V spolupráci s nadáciou Ekopolis sme pripravili interaktívnu mapu, v ktorej zistíte, ako pomôcť biodiverzite vo firemných areáloch, aj ako sa čistia odpadové vody.

SKALNÝ BIOTOP PRE HMYZ A JAŠTERIČKY

V ČOV Rakytovce pribudol nový prvok pre podporu biodiverzity. Je ním kopa kameňov – alebo inak skalný biotop vhodný pre viacero druhov živočíchov.

Kopa kameňov poskytuje priestor pre život množstvu živočíchov. Podobné stanovištia vyhľadávajú rôzne druhy hmyzu, ropuchy, jašterice a ďalšie tvory. Pomyslenie na takúto „háveď“ niekomu možno nie je príjemná, avšak zámer podpory rozmanitosti života v sídelnom prostredí má hlbší zmysel. Napríklad aj preto, že biodiverzitu rýchlo strácame a množstvo pôvodných druhov rastlín a živočíchov môže nájsť vhodný domov aj v našom okolí – v priemyselných prevádzkach, záhradách, parkoch, školských areáloch a pod.
Veríme že sa novým obyvateľom bude v novom skalnom obydlí páčiť. Spolu s jazierkom, vysadenými stromami a krami, kvetnatými lúkami či osadenými búdkami dopĺňa prostredie ČOV tak, aby bolo ešte pestrejšie a pre našu faunu a flóru vhodnejšie.

V ČOV RAKYTOVCE HNIEZDI UŽ AJ BOCIAN BIELY

Monitoring vtáctva v areáli čistiarne odpadových vôd Rakytovce (ČOV Rakytovce) potvrdil veľký počet druhov. Novinkou je zahniezdenie bocianov.

V druhom ročníku monitoringu vtáctva v areáli ČOV Rakytovce zaznamenali opäť výskyt až 40 druhov. Pritom 30 z nich tu podľa metodiky Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko aj hniezdi.
Okrem bežných operencov, ako sú belorítky, drozdy či dážďovníky ornitológ Imrich Kováč zaznamenal aj výskyt zriedkavých druhov, napríklad pŕhľaviara čiernohlavého, stehlíka konôpku a strakoša obyčajného. O prekvapenie sa postarali bociany, ktoré na jar zahniezdili na jednom z vyšších objektov v areáli. Generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. , ktorá areál prevádzkuje hovorí: „Monitoring ukazuje, že opatrenie, ktoré v areáli realizujeme v rámci projektu Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch majú zmysel.“
Spoločnosť Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. projekt podpory biodiverzity realizujú v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2017. Prírode blízkou údržbou vybraných častí areálu postupne vytvárajú prostredie vhodnejšie pre vtáctvo, ale aj iné pôvodné druhy živočíchov a rastlín. Pre vtáctvo tu boli inštalované búdky a polobúdky, či hniezda pre belorítky. Okrem toho tu vysadili cez dvesto listnatých stromov a krov, ktoré už operencom začínajú poskytovať úkryt a potravu. Jazierko s dažďovou vodou slúži aj ako napájadlo a na kvetnatej lúke v jeho okolí zase nájdu rôzne semienka a hmyz.
Areál ČOV Rakytovce je príkladom dobrej praxe v medzinárodnom projekte EÚ LIFE BooGI-BOP, ktorý rozvíja koncept Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu (BOP – Biodiversity Oriented Premises). Slovenským partnerom projektu je Nadácia Ekopolis.