CENA VODY

Aktuálne ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví

CENA ZA VÝROBU A DODÁVKU PITNEJ VODY VEREJNÝM VODOVODOM

1,7420 €

za m3 s DPH

1,4517 €

bez DPH

 

0,00174 €/l

s DPH

0,00145 €/l

bez DPH

CENA ZA DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY VEREJNÝM VODOVODOM

0,9581 €

za m3 s DPH

0,7984 €

bez DPH

 

0,00096 €/l

s DPH

0,00080 €/l

bez DPH

CENA ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU

1,7555 €

za m3 s DPH

1,4629 €

bez DPH

 

0,00176 €/l

s DPH

0,00146 €/l

bez DPH

CENA ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY PRIVEDENEJ PREVÁDZKOVO SÚVISIACOU KANALIZÁCIOU

1,1411 €

za m3 s DPH

0,9509 €

bez DPH

 

0,00114 €/l

s DPH

0,00095 €/l

bez DPH

Uvedené ceny sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 323/2022 Z. z. zo 6. októbra 2022, ktorá nadobudla účinnosť 10. októbra 2022 rozhodnutím 0181/2023/V zo dňa 4.10.2023, platné od 23.10.2023 určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Celé znenie
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
11/2013 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0088/2014/V
07/2014 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0136/2014/V
03/2017 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3 Rozhodnutie
0214/2017/V
06/2017 1,2010 €/m3 1,4412 €/m3 1,1615 €/m3 1,3938 €/m3 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3 Rozhodnutie 0259/2017/V
11/2021 1,2119 €/m3 1,4543 €/m3 1,1615 €/m3 1,3938 €/m3 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3 Rozhodnutie 0070/2021/V
01/2022 1,2119 €/m3 1,4543 €/m3 1,1999 €/m3 1,4399 €/m3 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3 Rozhodnutie 0011/2022/V
09/2022 1,2680 €/m3 1,5216 €/m3 1,2122 €/m3 1,4546 €/m3 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3 Rozhodnutie  0036/2022/V
12/2022 1,3351 €/m3 1,6021 €/m3 1,3143 €/m3 1,5772 €/m3 0,7343 €/m3 0,8812 €/m3 Rozhodnutie  0069/2022/V
03/2023 1,5590 €/m3 1,8708 €/m3 1,4904 €/m3 1,7885 €/m3 0,8575 €/m3 1,0290 €/m3 Rozhodnutie  0119/2023/V