PUBLIKÁCIE

VEOLIA PLANÉTA – zima 2018
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

5,9 MB

VEOLIA PLANÉTA – leto 2018
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

5,9 MB

VEOLIA PLANÉTA – zima 2017
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

6,3 MB

VEOLIA PLANÉTA – jeseň 2017
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

6,8 MB

publikacie_biodiverzita_200

Areály čistiarní odpadových vôd: OÁZY BIODIVERZITY v urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine
(vedecká monografia)

1,7 MB

publikacie_DL_farbaVody_253

FARBA VODY
Ohrozuje sfarbenie vody vaše zdravie?
Je potrebné znepokojovať sa?

99 kB

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Voda je život
Charakteristika vodovodnej siete StVPS, a.s.

131 kB

VODOMERY
Na čo slúži vodomer?
Čo je vodomerná zostava?

179 kB

CHLÓR V PITNEJ VODE
Prečo sa pridáva chlór do upravenej vody?
Ako zmierniť vplyv chlóru na chuť a arómu vody?

106 kB

AKO UDRŽIAVAŤ KVALITU VODY
Čo môže zhoršiť kvalitu distribuovanej vody?
Ako zabrániť spätnému nasatiu vody?

261 kB