PUBLIKÁCIE

VEOLIA PLANÉTA – jar 2023
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

VEOLIA PLANÉTA – jar 2022
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

10 MB

VEOLIA PLANÉTA – jar 2021
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

VEOLIA PLANÉTA – jar 2020
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

VEOLIA PLANÉTA – jeseň 2019
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

VEOLIA PLANÉTA – zima 2018
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

5,9 MB

VEOLIA PLANÉTA – leto 2018
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

5,9 MB

VEOLIA PLANÉTA – zima 2017
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

6,3 MB

VEOLIA PLANÉTA – jeseň 2017
Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia,
vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

6,8 MB

publikacie_biodiverzita_200

Areály čistiarní odpadových vôd: OÁZY BIODIVERZITY v urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine
(vedecká monografia)

1,7 MB