INFORMÁCIE K ODPOČTOM VODOMEROV

Vážení zákazníci,

Oznamujeme, že z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID -19  od  24. 10. 2020 až do odvolania vykonávame odpočty vodomerov v obmedzenom režime.

Odčítači vykonávajú odpočet len na voľne prístupných vodomeroch, kde sa dá vykonať bez priameho kontaktu s odberateľom. Na odberných miestach, kde vodomer nie je voľne prístupný, zanechávajú k odpočtu oznam – Odčítací lístok s telefónnymi číslami a e-mail adresami kde odberateľ má možnosť nahlásiť stav vodomeru.

Ak obdržíme informáciu o stave Vášho vodomeru včas, bude Vám spotreba vody vyúčtovaná podľa Vami nahlásených údajov.

Ak do dňa vystavenia faktúry neobdržíme stav Vášho vodomeru, z vyššie uvedených dôvodov budú v čase mimoriadnej situácie faktúry vystavované na základe dlhodobej priemernej spotreby. O prípadnú opravu faktúry môžete požiadať  elektronicky na dolu uvedených adresách  spolu s doložením foto stavu vodomeru a identifikáciou odberného miesta.

Ak podkladom pre výpočet faktúry bola dlhodobá priemerná spotreba, stav zvýšenej alebo zníženej spotreby bude vysporiadaný pri najbližšej fakturácii uskutočnenej na základe fyzického odpočtu stavu  meradla.

Pre urýchlenie komunikácie zákazníkov s pracovníkmi našej spoločnosti, okrem telefónnych čísiel uvedených na Odčítacom lístku,  je možné stav vodomeru nahlásiť telefonicky aj na nasledovných číslach,  prípadne zaslať na nasledovné e-mailové adresy:

OBLASŤ TELEFÓN E-MAIL
Banská Bystrica + 421 48 43 27 498 ivana.hruskova@stvps.sk 
Lučenec + 421 48 43 27 561 katarina.krnacova@stvps.sk
Prievidza + 421 48 43 27 543 eva.pisova@stvps.sk
Rimavská Sobota + 421 48 43 27 592 denisa.tkacikova@stvps.sk
Veľký Krtíš + 421 48 43 27 596 agata.dudasova@stvps.sk
Zvolen + 421 48 43 27 372 eva.hlivova@stvps.sk
Žiar nad Hronom + 421 48 43 27 904 zina.hromadkova@stvps.sk
Brezno + 421 48 43 27 392 martina.bajzikova@stvps.sk