INFORMÁCIE K ODPOČTOM VODOMEROV

StVPS a.s. zabezpečuje realizáciu odpočtov svojimi zamestnancami
v pracovných dňoch a v pracovnom čase určenom v spoločnosti.
Pre odberateľov, ktorým tieto termíny nevyhovujú z rôznych dôvodov, napr. majú vodomer v uzamknutej nehnuteľnosti alebo ich zaťažuje potreba sprístupnenia vodomeru k odpočtu odčítačovi v pracovnom čase, ponúkame novú možnosť nahlásenia stavu vodomeru pomocou Interaktívnej SMS pre samooodpočet, ktorý umožňuje odberateľovi vykonať odpočet v jemu vyhovujúcom čase.

iphoneOdpocet

NOVINKA

MOŽNOSŤ ODPOČTOV VODOMEROV FORMOU SAMOODPOČTU CEZ

INTERAKTÍVNU SMS

KOMU JE SMS SAMOODPOČET URČENÝ
Možnosť zasielania stavu vodomeru formou interaktívnej SMS môžu využiť všetci odberatelia, avšak odporúčame ju hlavne odberateľom, ktorí majú vodomer umiestnený v uzatvorených priestoroch (v dome, garáži …..) prípadne na svojom uzamknutom pozemku, kde nie je zabezpečený voľný prístup odčítača k vodomeru.

ČO JE INTERAKTÍVNA SMS
Je to SMS obsahujúca web link, ktorým bude odberateľ presmerovaný na interaktívny web za účelom odfotenia a odoslania foto vodomeru s odoslaním stavu vodomeru pre dodávateľa (StVPS, a.s.).

ČO K TOMU POTREBUJETE
K využitiu tejto možnosti odberateľ potrebuje mať internet v mobile a aktivovaný prenos dát v telefóne. Pre odoslanie foto a stavu vodomeru aplikácia využíva prenos dát cez internet, preto odoslanie samoodpočtu nie je zvlášť spoplatnené.

AKO TO PREBIEHA
Odberateľovi, ktorý si aktivuje zasielanie interaktívnej SMS bude od nasledujúceho odpočtového cyklu odosielaná interaktívna SMS so žiadosťou na realizáciu samooodpočtu formou odfotenia vodomeru a potvrdenia odčítaného stavu vodomeru. Odberateľ stav odfotí a odošle do dátumu, ktorý je uvedený v SMS. Foto vodomeru a odčítaný stav budú podkladom pre vystavenie faktúry.

ViolaIcon160

Ak Vás možnosť zasielania samoodpočtu pomocou interaktívnej SMS zaujala a máte záujem o pravidelné nahlasovanie stavu vodomeru za Vaše odberné miesta v zaužívaných fakturačných cykloch prostredníctvom interaktívnej SMS pre samooodpočet, pokračujte prosím s aktiváciu zasielania SMS pre nahlásenie stavu priamo so mnou Violou. Prevediem Vás vyplnením formulára k aktivácii zasielania SMS na základe ktorej dôjde k aktualizácii údajov v zákazníckom informačnom systéme.

Vážení zákazníci,

Oznamujeme, že z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID -19 od 24. 10. 2020 až do odvolania vykonávame odpočty vodomerov v obmedzenom režime.

Odčítači vykonávajú odpočet len na voľne prístupných vodomeroch, kde sa dá vykonať bez priameho kontaktu s odberateľom. Na odberných miestach, kde vodomer nie je voľne prístupný, zanechávajú k odpočtu oznam – Odčítací lístok s telefónnymi číslami a e-mail adresami kde odberateľ má možnosť nahlásiť stav vodomeru.

Ak obdržíme informáciu o stave Vášho vodomeru včas, bude Vám spotreba vody vyúčtovaná podľa Vami nahlásených údajov.

Ak do dňa vystavenia faktúry neobdržíme stav Vášho vodomeru, z vyššie uvedených dôvodov budú v čase mimoriadnej situácie faktúry vystavované na základe dlhodobej priemernej spotreby. O prípadnú opravu faktúry môžete požiadať elektronicky na dolu uvedených adresách spolu s doložením foto stavu vodomeru a identifikáciou odberného miesta.

Ak podkladom pre výpočet faktúry bola dlhodobá priemerná spotreba, stav zvýšenej alebo zníženej spotreby bude vysporiadaný pri najbližšej fakturácii uskutočnenej na základe fyzického odpočtu stavu meradla.

Pre urýchlenie komunikácie zákazníkov s pracovníkmi našej spoločnosti, okrem telefónnych čísiel uvedených na Odčítacom lístku, je možné stav vodomeru nahlásiť telefonicky aj na nasledovných číslach, prípadne zaslať na nasledovné e-mailové adresy:

OBLASŤ TELEFÓN E-MAIL
Banská Bystrica + 421 48 43 27 498 ivana.hruskova@stvps.sk
Lučenec + 421 48 43 27 561 katarina.krnacova@stvps.sk
Prievidza + 421 48 43 27 543 eva.pisova@stvps.sk
Rimavská Sobota + 421 48 43 27 592 denisa.tkacikova@stvps.sk
Veľký Krtíš + 421 48 43 27 596 agata.dudasova@stvps.sk
Zvolen + 421 48 43 27 372 eva.hlivova@stvps.sk
Žiar nad Hronom + 421 48 43 27 904 zina.hromadkova@stvps.sk
Brezno + 421 48 43 27 392 martina.bajzikova@stvps.sk