ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Dozorná rada

icon-person1

Tomáš Paclík

icon-person1

Roman Szabó

icon-person1

Ing. Miluše Poláková

icon-person1

Ing. Lucia Harachová

icon-person1

Marián Detvan

icon-person1

JUDr. Roman Dula

Predstavenstvo

icon-person1

Philippe Guitard
predseda predstavenstva

icon-person1

Ing. Robert Tencer

icon-person1

Ing. Peter Dobrý

icon-person1

Ing. Peter Martinka

icon-person1

Ing. Martin Bernard, MBA

Manažment

icon-person1

Ing. Peter Martinka
generálny riaditeľ

icon-person1

Ing. Denisa Beníčková
ekonomická riaditeľka

icon-person1

Ing. Miroslav Fajčík
riaditeľ výrobno – prevádzkových činností

icon-person1

Ing. Mária Vicianová
obchodná riaditeľka

Riaditelia závodov

icon-person1

01 Banská Bystrica
Ing. Šabová Anna

icon-person1

02 Lučenec, Veľký Krtíš
PaedDr. Zoltán Balla

icon-person1

03 Prievidza
JUDr. Vladimír Andrejovský

icon-person1

04 Rimavská Sobota
Ing. Branislav Jurík

icon-person1

06 Zvolen, Žiar nad Hronom
Ing. Peter Kollár

StVPS_organizacnaStruktura