Akreditované rozbory bazénových vôd, pitných a odpadových vôd

waterOK

Akreditované laboratóriá Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. poskytujú kompletné analýzy pitných, odpadových a bazénových vôd ako aj odber vzoriek podľa požiadaviek legislatívy.

information

Požiadavky na kvalitu vody, rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku sa vzťahuje na Vyhlášku 308/2012 Z.z.

certified

Tento typ rozboru je úplne oficiálnym rozborom vody, ktorý okrem informačného charakteru pre klienta o kvalite vody slúži aj ako oficiálny doklad na preukázanie  pre úrad verejného zdravotníctva.

V prípade vášho záujmu, vám cenovú kalkuláciu pripravíme podľa rozsahu rozboru.

Tel. číslo : 048/4327771