vodomericon1

ONLINE ODPOČET VODOMEROV

pre odberné miesta, ktoré sú v aktuálnom fakturačnom cykle alebo v mimoriadnom odpočte

  Zadajte evidenčné číslo odberného miesta:

  OVERIŤ

  m3

  Evidenčné číslo odberného miesta nájdete na vašej faktúre:

  Hodnotu vodomeru odpisujte ako celé ㎥, maximálne 5 číslic.

  PRÍKLAD:

  V tomto prípade je hodnota v celých ㎥:

  62