Viac prírody vo firemných areáloch?
Je to vec dizajnu a záujmu

Zelená strecha na budove skladu zeleniny, na ktorej rastú stromy, jedlé huby, ale aj vzácne orchidey prirodzene sa vyskytujúce v danom regióne. Kvitnúce lúky namiesto sterilných trávnikov, jazierko ako estetický prvok s vodou zo strechy budovy, stromy, ktoré svojím tieňom ochladzujú priestory, zlepšujú mikroklímu a šetria tak energiu.

To je len niekoľko príkladov, ktoré vďaka zmene v dizajne a manažmente areálov pomáhajú miestnym druhom fauny a flóry a skvalitňujú pracovné prostredie.

Podpora zmeny dizajnu firemných areálov s cieľom, aby boli priaznivejšie pre biodiverzitu, je podstatou medzinárodného projektu LIFE BooGI-BOP s názvom Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises, ktorý bol podporený programom LIFE Európskej únie. Slovensko v projekte zastupuje Nadácia Ekopolis. Okrem Slovenska v ňom majú účasť organizácie z Nemecka, Rakúska a Španielska.

„Nemecko ako krajina i projektoví partneri už v podpore firemných areálov priaznivých pre biodiverzitu prešli kus cesty a nájdeme tam úžasné príklady. Hoci aj v našej krajine sa nejedná o úplne novú tému, účasť v projekte je pre nás príležitosťou, aby sme sa jej venovali koncepčnejšie a firmám, ktoré budú mať záujem, budeme môcť asistovať vo väčšej miere“, povedal Štefan Jančo, koordinátor projektu na Slovensku.

Úspešným príkladom takto zameranej spolupráce v slovenskom prostredí je premena areálu čistiarne odpadových vôd Rakytovce pri Banskej Bystrici. Počas vyše dvoch rokov spolupráce so Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou, a.s. tu bolo vysadených vyše 200 drevín, z toho až 30 pôvodných druhov. Vybudované jazierko napájané dažďovou vodou zo strechy, osadené vtáčie a netopierie búdky, 50 hniezd pre belorítku domovú, hmyzie hotely, ako aj rôzne ďalšie prvky podporujúce život miestnych druhov rastlín a živočíchov.

Viac o projekte a partneroch na oficiálnej stránke