Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Detva 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Detva - historická časť, potraviny 18.5.2021 0,58 3 8,21 14,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,068 3,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Detva ( Piešť ) - potraviny 11.1.2021 0,91 <2 7,88 15,0 <0,100 <0,050 5,12 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 9.6.2021 0,52 5,5 7,76 14,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,14 4,1 0 0 0 0 0 ÁNO
Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. 22.2.2021 0,62 8 7,33 14,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,19 4,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Hriňová - Krivec č. 2845, pekáreň 18.5.2021 0,56 4 8,01 14,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 12,8 0 0 0 2 1 ÁNO
Hriňová - obchodný dom 15.2.2021 0,75 4 8,80 15,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 2,2 0 0 0 1 4 ÁNO
Hriňová - potraviny 13.4.2021 0,5 4 7,86 14,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,064 2,3 0 0 0 1 0 ÁNO
Kriváň - potraviny COOP 18.5.2021 <0,50 3 8,05 14,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o 11.1.2021 0,76 <2 8,35 20,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o 18.5.2021 0,83 3 8,16 21,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 16 1 ÁNO
Podkriváň - Obecný úrad 13.4.2021 0,64 4 8,09 14,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,065 3,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Vígľaš - potraviny COOP 18.5.2021 <0,50 3 8,19 14,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,081 3,6 0 0 0 1 1 ÁNO
Vígľaš ( Pstruša ) - Tradičné výrobky 13.4.2021 0,53 3 8,14 15,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 7 ÁNO
Vígľaš - vodojem 2x250 m3, prítok 18.5.2021 0,66 3 8,08 15,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,068 3,6 0 0 0 3 1 ÁNO
Vígľaš (Pstruša) - vežový vodojem, prítok 13.4.2021 0,65 4 8,30 19,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,063 <2,0 0 0 0 2 5 ÁNO
Zvolenská Slatina - bryndziareň 22.2.2021 0,93 5 8,21 14,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,082 2,3 0 0 0 8 0 ÁNO
Zvolenská Slatina - reštaurácia Zlatý Dukát 18.5.2021 <0,50 4 8,26 14,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,17 3,7 0 0 0 11 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor