Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
6.9.2022 Banky, Jednota <0,50 <2,0 7,39 47,2 <0,10   <0,020 4,58 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
25.10.2022 Bojnice,  salaš VÍGĽAŠ <0,50 <2,0 8,15 16,7 <0,10 0,620 <0,020 4,55 <0,050 7 0 0 0 51 38 ÁNO
20.9.2022 Bojnice, reštaurácia Lipa 0,56 6,5 8,01 16,4 <0,10   <0,020 4,83 0,1 12 0 0 0 14 1 ÁNO
20.9.2022 Brezany, Jednota 0,71 2,2 7,51 53,4 <0,10   <0,020 4,43 <0,050 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
2.8.2022 Budiš, prev.budova 0,6 5,8 7,06 71,9 <0,10   <0,020 <4,00 0,1 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.10.2022 Budiš, prev.budova <0,50 2,2 7,09 67,6 <0,10   <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 9 0 ÁNO
12.9.2022 Bystričany, OÚ <0,50 <2,0 7,41 56,1 <0,10   <0,020 5,75 <0,05 31 0 0 0 3 1 ÁNO
12.7.2022 Bystričany, pohostinstvo <0,50 <2,0 7,47 51,5 <0,10   <0,020 6,24 <0,05 <10,0 0 0 0 2 0 ÁNO
12.7.2022 Chalmová, kúpele <0,50 <2,0 7,43 53,8 <0,10   <0,020 5,81 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
22.8.2022 Chrenovec, Jednota <0,50 <2,0 7,47 35,3 <0,10   <0,020 7,25 <0,050 4 0 0 0 76 31 ÁNO
22.11.2022 Chrenovec, Jednota <0,50 <2,0 7,52 33,5 <0,10 1,82 <0,020 6,25 <0,050 4 0 0 0 85 36 ÁNO
14.11.2022 Cígeľ, Jednota <0,50 3 7,53 36,5 <0,10 2,09 <0,020 4,53 <0,050 5 0 0 0 1 1 ÁNO
9.8.2022 Cígeľ, MŠ 2,00 7,9 7,57 34,2 <0,10   <0,020 4,66 0,2 5 0 0 0 12 5 ÁNO
12.7.2022 Čereňany, Jednota 0,64 <2,0 7,45 53,1 <0,10   <0,020 6,41 0,1 <10,0 0 0 0 16 15 ÁNO
4.10.2022 Diviacka Nová Ves, č.d.188 1,50 <2,0 7,49 46,9 <0,10   <0,020 4,5 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
31.10.2022 Diviacka Nová Ves, pekáreň 0,8 <2,0 7,42 46,9 <0,10 2,94 <0,020 4,49 <0,050 <2,0 0 0 0 5 4 ÁNO
31.10.2022 Diviaky nad Nitricou č.45 ,p. Golej (nad školou) 1,1 4 7,59 49,8 <0,10 3,08 <0,020 4,65 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
6.9.2022 Dlžín, č.d. 46 0,97 4,5 7,59 27,0 <0,10   <0,020 4,01 <0,050 <2,0 0 0 0 5 8 ÁNO
14.11.2022 Dolné Vestenice, OÚ <0,50 <2,0 7,58 52,9 <0,10 3,370 <0,020 8,25 <0,050 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
9.8.2022 Dolné Vestenice, vodojem-odtok <0,50 <2,0 7,53 53,6 <0,10   <0,020 9,05 <0,050 <2,0 0 0 0 6 4 ÁNO
2.8.2022 Dubnica, Jednota <0,50 3,7 7,72 16,8 <0,10   0,08 <4,00 <0,050 13 0 0 0 44 42 ÁNO
12.9.2022 Fančová, výtokový stojan <0,50 <2,0 7,13 25,4 <0,10   <0,020 4,02 <0,05 <10,0 0 0 0 74 14 ÁNO
22.11.2022 Handlová, pohostinstvo-Slovan 0,57 6,1 7,87 14,7 <0,10 0,61 <0,020 4,94 0,17 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
22.11.2022 Handlová, sídlisko Morovno-potraviny 1,50 <2,0 8,23 15,5 <0,10 0,69 0,09 5,09 0,059 14 0 0 0 18 14 ÁNO
22.8.2022 Handlová, StVPS- prevádzka <0,50 <2,0 7,49 21,2 <0,10   <0,020 4,82 <0,050 4 0 0 0 0 0 ÁNO
25.10.2022 Handlová, Výrobné družstvo Mlaď <0,50 <2,0 7,30 16,8 <0,10   <0,020 4,01 <0,050 34 0 0 0 1 1 ÁNO
12.9.2022 Horná Ves, OÚ <0,50 <2,0 7,34 47,3 <0,10   <0,020 7,56 <0,05 38 0 0 0 25 28 ÁNO
9.8.2022 Horné Vestenice, OÚ <0,50 2,3 7,40 63,5 <0,10   <0,020 5,97 <0,050 2 0 0 0 12 10 ÁNO
14.11.2022 Horné Vestenice, potraviny SAMA <0,50 <2,0 7,24 61,3 <0,10 3,93 <0,020 5,44 <0,050 <2,0 0 0 0 4 8 ÁNO
27.9.2022 Hradec, Jednota 0,7 <2,0 7,32 24,7 <0,10   <0,020 8,14 <0,050 <2,0 0 39 0 39 16 ÁNO
22.11.2022 Hradec, Jednota <0,50 <2,0 7,27 26,8 <0,10 1,28 <0,020 7,8 <0,050 2 0 0 0 3 0 ÁNO
6.9.2022 Ješkova Ves, č.d.670 <0,50 <2,0 7,39 47,2 <0,10   <0,020 4,77 <0,050 <2,0 0 0 0 5 7 ÁNO
2.8.2022 Kaľamenová, výtokový stojan 0,69 3,5 7,04 71,4 <0,10   <0,020 <4,00 0,055 <2,0 0 0 0 20 5 ÁNO
12.7.2022 Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo 0,73 3,3 7,89 11,2 <0,10   <0,020 6,39 0,1 <10,0 0 0 0 157 37 ÁNO
12.7.2022 Kamenec pod Vtáčnikom, Zberná studňa-odber 0,66 <2,0 7,74 11,4 <0,10   <0,020 10,80 0,17 <10,0 0 0 0 6 1 ÁNO
25.10.2022 Kanianka, pohostinstvo- stará časť <0,50 <2,0 7,73 52,6 <0,10 2,74 <0,020 4,030 <0,050 <2,0 0 0 0 20 11 ÁNO
2.8.2022 Kľačno,  pohostinstvo na križovatke <0,50 2,2 7,38 44,8 <0,10   <0,020 4,81 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
8.11.2022 Kľačno, potraviny <0,50 <2,0 7,74 43,5 <0,10 2,75 <0,020 5,04 <0,050 <2,0 0 0 0 16 13 ÁNO
11.10.2022 Kľačno,.ZŠ <0,50 2,3 7,62 43,8 <0,10   <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
9.8.2022 Kocúrany ,vodojem odtok 0,55 <2,0 7,79 15,8 <0,10   <0,020 4,4 <0,050 3 0 0 0 1 0 ÁNO
27.9.2022 Kostolná Ves, MŠ 0,61 <2,0 7,75 44,5 <0,10   <0,020 8,04 <0,050 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
9.8.2022 Koš, vodojem-odtok <0,50 <2,0 7,54 35,5 <0,10   <0,020 4,94 <0,050 7 0 0 0 1 1 ÁNO
27.9.2022 Koš, ZŠ 0,99 <2,0 7,52 35,4 <0,10   <0,020 <4,00 0,068 6 0 0 0 1 1 ÁNO
2.8.2022 Láclavá, bytovka 0,65 3,8 7,04 71,4 <0,10   <0,020 <4,00 0,068 <2,0 0 0 0 24 10 ÁNO
9.8.2022 Lazany, Jednota 0,52 <2,0 7,71 50,5 <0,10   <0,020 5,05 <0,050 <2,0 0 0 0 11 8 ÁNO
8.11.2022 Lazany, OÚ 0,81 5,1 7,65 52,5 <0,10 3,280 <0,020 4,50 0,2 3 0 0 0 2 0 ÁNO
6.12.2022 Lehota pod Vtáčnikom, Jednota 0,66 <2,0 7,71 10,7 <0,10 0,38 <0,020 9,21 <0,050 <2,0 0 0 0 8 2 ÁNO
12.9.2022 Lehota pod Vtáčnikom, pohostinstvo U Petra <0,50 2,1 7,56 11,4 <0,10   <0,020 8,9 <0,05 <10,0 0 0 0 9 12 ÁNO
31.10.2022 Liešťany, cintorín <0,50 <2,0 7,79 11,1 <0,10 0,32 <0,020 6,16 <0,050 3 0 0 0 0 0 ÁNO
6.9.2022 Liešťany, Jednota( pohostinstvo) <0,50 <2,0 7,48 8,7 <0,10   <0,020 7,22 <0,050 3 0 0 0 5 0 ÁNO
25.10.2022 Lipník Č.S. 0,74 <2,0 7,56 34,5 <0,10   <0,020 4,28 <0,050 7 0 0 0 3 1 ÁNO
12.9.2022 Ľubianka, výtokový stojan <0,50 <2,0 7,41 17,9 <0,10   <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 45 7 ÁNO
4.10.2022 Máčov, ŠM 1,4 <2,0 7,41 46,5 <0,10   <0,020 4,52 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
25.10.2022 Malá Čausa, OÚ <0,50 2 7,96 16,9 <0,10   <0,020 4,31 0,05 19 0 0 0 1 1 ÁNO
27.9.2022 Malá Lehôtka, Kultúrny dom 0,74 2,6 7,56 23,1 <0,10   <0,020 7,96 0,1 3 0 0 0 18 3 ÁNO
2.8.2022 Malinová, Jednota <0,50 3,2 7,55 49,2 <0,10   <0,020 5,26 <0,050 <2,0 0 0 0 7 4 ÁNO
25.10.2022 Morovno, potraviny <0,50 <2,0 7,60 17,0 <0,10   <0,020 6,09 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
20.9.2022 Nedožery, pohostinstvo Blesk 0,66 3,7 7,57 53,5 <0,10   <0,020 4,55 <0,050 <2,0 0 0 0 7 1 ÁNO
8.11.2022 Nedožery, potraviny  <0,50 <2,0 7,54 53,1 <0,10 3,43 <0,020 4,64 <0,050 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
27.9.2022 Nevidzany, č.d.6 0,77 2,3 7,80 12,6 <0,10   <0,020 4,59 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
11.10.2022 Nitr. Pravno , potraviny Jednota COOP 0,58 2,1 7,67 42,3 <0,10   <0,020 4,63 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
20.9.2022 Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad 0,56 2 7,38 54,7 <0,10   <0,020 4,56 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
31.10.2022 Nitrianske Rudno, Jednota  0,9 5,3 7,57 46,9 <0,10 2,93 <0,020 4,65 <0,050 <2,0 0 0 0 9 9 ÁNO
6.9.2022 Nitrianske Rudno, pohostinstvo U Kohúta <0,50 <2,0 7,54 44,5 <0,10   <0,020 7,76 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
14.11.2022 Nitrianske Sučany, Domov Dôchodcov(MŠ) <0,50 <2,0 7,44 49,7 <0,10 2,92 <0,020 4,62 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
9.8.2022 Nitrianske Sučany, potraviny Jednota 0,68 <2,0 7,53 49,5 <0,10   <0,020 4,60 <0,050 <2,0 0 0 0 6 6 ÁNO
9.8.2022 Nitrica, č.d. 279 <0,50 <2,0 7,43 56,9 <0,10   <0,020 4,53 <0,050 <2,0 0 0 0 3 7 ÁNO
14.11.2022 Nitrica, potraviny Jednota (Muflón) <0,50 <2,0 7,43 57,0 <0,10 3,76 <0,020 4,32 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
22.8.2022 Nová Lehota, potraviny 1,4 5,4 7,54 17,8 <0,10   <0,020 4,58 <0,050 <2,0 0 0 0 149 26 ÁNO
31.10.2022 Nováky, pekáreň <0,50 <2,0 7,27 47,0 <0,10 2,86 <0,020 4,77 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
12.9.2022 Nováky, StVPS <0,50 <2,0 7,50 55,3 <0,10   <0,020 5,61 <0,05 33 0 0 0 2 2 ÁNO
27.9.2022 Opatovce nad Nitrou, pohostinstvo Rozsutec 0,66 <2,0 8,02 16,7 <0,10   <0,020 4,26 <0,050 16 0 0 0 7 4 ÁNO
12.9.2022 Oslany, Jednota 0,64 <2,0 7,53 54,1 <0,10   <0,020 6,54 0,1 40 0 0 0 14 3 ÁNO
12.7.2022 Oslany, vodojem-odtok 0,97 <2,0 7,45 53,5 <0,10   <0,020 5,2 0,08 10 0 0 0 11 7 ÁNO
12.9.2022 Podhradie OÚ <0,50 2,1 7,77 11,4 <0,10   <0,020 9,79 <0,05 <10,0 0 0 0 31 29 ÁNO
6.12.2022 Podhradie, pohostinstvo pri vodojeme 1 <2,0 7,85 10,8 <0,10 0,39 <0,020 9,84 <0,050 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
2.8.2022 Polerieka, prameň Jazero 1,3 7,1 7,00 72,0 <0,10   <0,020 5,39 0,094 <2,0 0 0 0 2 1 NIE
8.11.2022 Poluvsie, potraviny <0,50 <2,0 7,48 52,8 <0,10 3,12 <0,020 4,86 <0,050 <2,0 0 0 0 11 13 ÁNO
11.10.2022 Poruba, pohostinstvo Urbárska 0,6 2,9 7,69 13,2 <0,10   <0,020 21,80 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
20.9.2022 Pravenec, kolónia ,potraviny 0,56 <2,0 7,39 56,2 <0,10   <0,020 4,96 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
11.10.2022 Pravenec, pohostinstvo DIANA 0,57 <2,0 7,67 41,9 <0,10   <0,020 4,54 <0,050 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
9.8.2022 Prievidza, hotel  Magura <0,50 <2,0 7,39 56,7 <0,10   <0,020 4,45 <0,050 <2,0 0 0 0 13 15 ÁNO
4.10.2022 Prievidza, Mäsiarstvo u Borku <0,50 <2,0 7,50 41,0 <0,10   <0,020 4,150 <0,050 <2,0 0 0 0 4 14 ÁNO
8.11.2022 Prievidza, obchodný dom Rozvoj <0,50 2,3 7,79 24,9 <0,10 2,67 0,03 4,02 <0,050 13 0 0 0 2 2 ÁNO
6.12.2022 Prievidza, sídlisko  Žabník-potraviny <0,50 <2,0 7,73 36,9 <0,10 1,99 <0,020 4,08 <0,050 8 0 0 0 3 1 ÁNO
22.8.2022 Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS <0,50 <2,0 7,45 26,5 <0,10   <0,020 <4,00 <0,050 8 0 0 0 2 0 ÁNO
9.8.2022 Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča 0,50 <2,0 7,34 56,6 <0,10   <0,020 4,29 <0,050 <2,0 0 0 0 47 34 ÁNO
25.10.2022 Ráztočno, pohostinstvo-prevádzka č. 469 <0,50 <2,0 7,53 38,4 <0,10   <0,020 4,01 <0,050 <2,0 0 0 0 3 9 ÁNO
19.7.2022 Remata, Chata Poniklec <0,50 <2,0 8,09 15,9 <0,10   <0,020 <4,00 <0,050 12 0 0 0 16 4 ÁNO
27.9.2022 Rudnianska Lehota, MŠ 0,55 <2,0 7,42 52,8 <0,10   <0,020 5,07 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
31.10.2022 Rudnianska Lehota, Výroba šalátov <0,50 2,3 7,46 53,6 <0,10 3,39 <0,020 4,88 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
9.8.2022 Sebedražie, vodojem-odtok <0,50 <2,0 7,53 35,2 <0,10   <0,020 4,86 <0,050 7 0 0 0 1 0 ÁNO
27.9.2022 Seč, MŠ 0,78 <2,0 7,91 10,6 <0,10   <0,020 4,33 <0,050 <2,0 0 31 0 17 8 ÁNO
27.9.2022 Šútovce, výtokový stojan 1,1 4,1 7,04 13,0 <0,10   <0,020 <4,00 0,061 <2,0 0 0 0 76 33 ÁNO
4.10.2022 Temeš, OÚ 0,81 <2,0 7,54 31,7 <0,10   <0,020 4,82 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
8.11.2022 Tužina, cukráreň <0,50 <2,0 7,71 52,2 <0,10 3,36 <0,020 4,72 <0,050 <2,0 0 0 0 10 3 ÁNO
20.9.2022 Tužina-Jednota 0,59 2,9 7,68 51,9 <0,10   <0,020 4,63 <0,050 <2,0 0 0 0 62 4 ÁNO
4.10.2022 Valaská Belá, pohostinstvo Belanka 0,52 <2,0 7,56 44,6 <0,10   <0,020 4,81 <0,050 <2,0 0 0 0 9 9 ÁNO
6.9.2022 Valaská Belá, potraviny Jednota <0,50 2,7 7,49 44,5 <0,10   <0,020 6,88 <0,050 <2,0 0 0 0 7 7 ÁNO
22.11.2022 Veľká Lehôtka, potraviny <0,50 <2,0 7,13 23,1 <0,10 1,01 <0,020 4,71 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
20.9.2022 Vyšehradné TS ALUMINIUM,( SLOVAKTUAL) 0,61 2,1 7,58 44,5 <0,10   <0,020 4,7 <0,050 2 0 0 0 43 1 ÁNO
12.9.2022 Zemianske Kostoľany, pohostinstvo pri ceste <0,50 2,1 7,52 55,8 <0,10   <0,020 5,38 <0,05 19 0 0 0 7 6 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor