Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Rimavská Sobota II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
26.10.2020 Abovce, Obecný úrad <0,5 2 7,38 77,3 <0,10 <0,020 27,7 <0,05 <10 0 0 0 15 8 ÁNO
23.11.2020 Bakta, Farma MATEJOV DVOR 0,52 4 7,23 12,2 <0,10 <0,020 5,20 0,16 18 0 0 0 3 1 ÁNO
7.12.2020 Bátka, MŠ <0,5 4 7,44 12,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 26 14 ÁNO
9.11.2020 Chanava, Obecný úrad 0,68 4 7,51 12,6 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 31 0 0 0 7 2 ÁNO
7.12.2020 Chvalová, Obecný úrad 0,56 2 7,28 58,3 <0,10 <0,020 27,7 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
30.11.2020 Čerenčany, Obecný úrad 0,61 3 7,32 18,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Číž, OÚ 0,54 4 7,47 12,6 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 29 0 0 0 3 1 ÁNO
5.10.2020 Dražice, OÚ <0,5 <2 6,90 27,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.12.2020 Drienčany, Obecný úrad 2,4 15 7,12 55,7 <0,10 <0,020 4,66 0,07 24 0 0 0 0 0 ÁNO
7.12.2020 Držkovce, Obecný úrad 0,53 <2 7,29 58,6 <0,10 <0,020 27,7 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
7.12.2020 Dúžava, OÚ 0,68 3 7,37 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 15 0 0 0 24 13 ÁNO
7.12.2020 Gemer, OÚ <0,5 2 7,18 80,9 <0,10 <0,020 28,9 <0,05 <10 0 0 0 3 2 ÁNO
7.9.2020 Gemer, Základná škola 0,53 4 7,41 80,6 <0,10 <0,020 25,5 <0,05 <10 0 0 0 28 14 ÁNO
7.12.2020 Gemerská Ves, OÚ 0,62 3 7,21 58,4 <0,10 <0,020 27,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2020 Gemerské Dechtáre, OÚ <0,5 <2 7,31 89,2 <0,10 <0,020 32,4 <0,05 <10 0 0 0 7 4 ÁNO
19.10.2020 Gortva, Obecný úrad 1,8 16 7,09 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 18 0 0 0 6 2 ÁNO
23.11.2020 Hnúšťa, MÚ <0,5 3 7,51 12,5 <0,10 <0,020 5,30 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Hnúšťa, stredisko StVPS 2,3 18 7,38 12,7 <0,10 <0,020 4,60 <0,05 20 0 0 0 3 1 ÁNO
19.10.2020 Hodejovec, Obecný úrad <0,5 3 7,14 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2020 Hostice, Obecný úrad <0,5 <2 7,28 86,2 <0,10 <0,020 7,60 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
2.12.2020 Hostišovce, OÚ 0,69 <2 7,11 28,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Hrachovo, Obecný úrad 0,59 5 6,98 12,6 <0,10 <0,020 6,00 0,13 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
21.9.2020 Hrnčiarské Zalužany, Hostinec <0,5 4 7,70 13,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
30.11.2020 Hrnčiarske Zalužany, Obecný úrad 0,65 5 7,09 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.10.2020 Hubovo, OÚ 0,74 6 7,47 78,2 <0,10 <0,020 27,7 0,11 <10 0 0 0 8 2 ÁNO
2.11.2020 Jesenské, Obecný úrad <0,5 3 7,60 12,9 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2020 Jestice, Obecný úrad <0,5 <2 7,33 76,2 <0,10 <0,020 7,20 <0,05 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
23.11.2020 Klenovec, Potraviny 0,51 4 7,49 12,4 <0,10 <0,020 5,10 <0,05 12 0 0 0 19 5 ÁNO
9.11.2020 Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová <0,5 3 7,14 12,4 <0,10 <0,020 4,20 <0,05 19 0 0 0 3 2 ÁNO
24.11.2020 Kráľ, Obecný úrad <0,5 <2 7,05 80,9 <0,10 <0,020 31,6 <0,05 <10 0 0 0 5 3 ÁNO
2.12.2020 Kružno, OÚ 0,55 2 7,72 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Kyjatice, Družstvo 0,99 4 7,15 27,1 <0,10 <0,020 21,7 0,05 10 0 0 0 39 14 ÁNO
13.7.2020 Kyjatice, rodinný dom č.22 0,6 3 7,32 33,3 <0,10 <0,020 29,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Lehota nad Rimavicou, OÚ <0,5 3 7,22 12,4 <0,10 <0,020 4,20 <0,05 18 0 0 0 0 0 ÁNO
26.10.2020 Lenartovce, ZŠ 0,62 7 7,65 12,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 20 0 0 0 9 6 ÁNO
26.10.2020 Lenka, Obecný úrad 0,55 5 7,34 78,7 <0,10 <0,020 23,2 0,10 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
7.12.2020 Leváre, Kultúrny dom <0,5 2 7,25 60,6 <0,10 <0,020 27,4 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
7.9.2020 Levkuška, OÚ 0,57 <2 7,36 57,9 <0,10 <0,020 24,4 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
2.12.2020 Lukovištia, výtokový stojan 0,55 <2 7,22 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.11.2020 Malé Teriakovce, Potraviny <0,5 3 7,34 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.7.2020 Mojín, rodinný dom 0,78 5 7,29 13,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 30 0 0 0 9 3 ÁNO
7.12.2020 Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor 0,53 3 7,44 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 17 9 ÁNO
30.11.2020 Nižný Skálnik, Potraviny 0,66 <2 7,32 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.10.2020 Ostrany, rodinný dom č.124 0,58 2 7,43 38,0 <0,10 <0,020 5,60 <0,05 21 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2020 Ostrany, výtokový stojan <0,5 2 7,16 38,1 <0,10 <0,020 5,00 <0,05 23 0 0 0 6 2 ÁNO
7.12.2020 Otročok, Obecný úrad 0,52 <2 7,19 58,6 <0,10 <0,020 26,9 <0,05 <10 0 0 0 11 5 ÁNO
7.12.2020 Ožďany, Pohostinstvo 0,56 4 7,52 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
2.11.2020 Pavlovce, Potraviny 0,81 9 7,61 12,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 19 0 0 0 10 5 ÁNO
12.10.2020 Ploské, Potraviny <0,5 <2 7,42 28,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.9.2020 Poliná, OÚ <0,5 <2 7,36 58,1 <0,10 <0,020 25,1 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.9.2020 Rašice, Obecný úrad <0,5 <2 7,36 57,9 <0,10 <0,020 24,4 <0,05 <10 0 0 0 23 11 ÁNO
8.12.2020 Ratková, Obecný úrad <0,5 2 7,34 18,0 <0,10 <0,020 16,1 0,06 <10 0 0 0 4 2 ÁNO
8.12.2020 Riečka, Obecný úrad <0,5 3 7,48 81,4 <0,10 <0,020 27,4 0,05 <10 0 0 0 9 6 ÁNO
9.11.2020 Rimavská Baňa, Obecný úrad 0,56 5 7,26 12,4 <0,10 <0,020 4,00 0,07 28 0 0 0 2 1 ÁNO
3.11.2020 Rimavská Píla, Materská škola <0,5 2 7,11 7,1 <0,10 <0,020 8,80 <0,05 <10 0 0 0 37 13 ÁNO
9.11.2020 Rimavská Seč, Obecný úrad 0,68 4 7,44 12,5 <0,10 <0,020 4,20 <0,05 30 0 0 0 11 5 ÁNO
2.12.2020 Rimavská Sobota, ČOV lab. 0,7 3 7,91 22,7 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2020 Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMERMILK <0,5 <2 7,53 18,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.8.2020 Rimavská Sobota, výtokový stojan <0,5 <2 7,16 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 21 10 ÁNO
7.12.2020 Rimavská Sobota,stredisko StVPS 0,55 3 7,44 15,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 15 0 0 0 19 8 ÁNO
9.11.2020 Rimavské Brezovo, OÚ 0,58 5 7,27 12,7 <0,10 <0,020 4,20 0,13 18 0 0 0 4 1 ÁNO
21.9.2020 Rimavské Brezovo, Potraviny COOP Jednota <0,5 4 7,50 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16 0 0 0 12 5 ÁNO
9.11.2020 Rimavské Janovce, OÚ 0,64 4 7,41 12,5 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 30 0 0 0 6 2 ÁNO
9.11.2020 Rimavské Zalužany, Obecný úrad 0,55 4 7,19 12,5 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 22 0 0 0 5 2 ÁNO
23.11.2020 Rovné, Obecný úrad 0,61 6 7,26 48,5 <0,10 <0,020 4,90 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.10.2020 Rumince, Obecný úrad 0,59 7 7,34 12,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 27 0 0 0 11 6 ÁNO
27.10.2020 Rybník, Obecný úrad <0,5 <2 7,31 58,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 51 15 ÁNO
7.12.2020 Rybník, Potraviny <0,5 <2 7,30 60,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 11 7 ÁNO
27.7.2020 Rybník, Výtokový stojan <0,5 <2 6,60 7,3 <0,10 <0,020 8,50 <0,05 <10 0 0 0 29 10 ÁNO
7.9.2020 Skerešovo, OÚ <0,5 <2 7,49 57,9 <0,10 <0,020 23,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.10.2020 Striežovce, Obecný úrad 0,77 3 7,34 31,3 <0,10 <0,020 33,0 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.11.2020 Studená, Obecný úrad 1,6 9 7,36 73,0 <0,10 <0,020 42,3 0,19 38 0 0 0 11 5 ÁNO
30.11.2020 Sušany, Domov dôchodcov 0,88 5 7,04 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 5 3 ÁNO
19.10.2020 Šimonovce, Obecný úrad <0,5 5 7,22 13,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 12 0 0 0 5 3 ÁNO
19.10.2020 Širkovce, Obecný úrad 0,52 5 7,14 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
8.12.2020 Štrkovec, OÚ <0,5 2 7,43 81,3 <0,10 <0,020 27,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.9.2020 Teplý Vrch, Základná škola <0,5 2 7,27 31,8 <0,10 <0,020 4,70 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.12.2020 Tisovec, ČOV 0,57 2 7,55 42,3 <0,10 <0,020 9,47 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Tisovec, Mestský úrad <0,5 <2 7,42 42,7 <0,10 <0,020 10,7 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
7.12.2020 Tomašovce, OÚ <0,5 4 7,49 12,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.12.2020 Tornaľa, stredisko StVPS 0,5 3 7,14 81,7 <0,10 <0,020 27,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.7.2020 Včelince, Hostinec <0,5 <2 7,37 79,2 <0,10 <0,020 29,1 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.11.2020 Včelince, Obecný úrad 0,99 6 7,14 80,3 <0,10 <0,020 32,0 0,11 <10 0 0 0 13 3 ÁNO
30.11.2020 Veľké Teriakovce, Hostinec 0,6 2 6,90 12,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 38 0 0 0 11 7 ÁNO
2.12.2020 Veľký Blh, Potraviny COOP <0,5 <2 7,09 32,1 <0,10 <0,020 10,8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Vlkyňa, Obecný úrad 0,62 4 7,49 12,5 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 28 0 0 0 5 3 ÁNO
27.7.2020 Vrbovce, Cintorín 0,63 7 7,55 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 29 0 0 0 0 0 ÁNO
30.11.2020 Vrbovce, rod. dom č. 57 0,58 2 6,95 12,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 9 5 ÁNO
2.12.2020 Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 1,1 2 7,29 23,1 <0,10 <0,020 6,79 0,20 17 0 0 0 0 0 ÁNO
30.11.2020 Vyšný Skálnik, OÚ 0,5 <2 7,12 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor