Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Zvolen I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
28.01.2019 Kováčová - wellness 0,54 <2 7,90 35,6 0,10 0,047 6,02 <0,05 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
28.01.2019 Sebedín - DSS Bukovec   0,82 3 7,72 34,7 <0,10 <0,020 8,11 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
28.01.2019 Sielnica - Obecný úrad <0,5 <2 7,88 35,6 <0,10 0,054 5,98 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
28.01.2019 Sliač - Mestský úrad <0,5 <2 7,85 35,6 <0,10 <0,020 6,19 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
28.01.2019 Tŕnie - Obecný úrad 0,6 <2 7,94 35,5 <0,10 0,072 6,02 0,06 <2,0 0 0 0 6 8 ÁNO
28.01.2019 Zolná - Hučava č.d. 3033/11 <0,5 <2 7,98 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
28.01.2019 Zvolen (Sekier) - reštaurácia 0,5 <2 7,23 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 3 ÁNO
28.01.2019 Železná Breznica - Obecný úrad 0,78 <2 7,79 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
18.02.2019 Budča - Základná škola 0,63 <2 7,99 35,3 <0,10 0,075 5,96 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
18.02.2019 Dolné Breziny - rod.d.č 97 0,7 <2 7,84 18,2 <0,10 <0,020 7,55 <0,05 <2,0 0 0 0 56 1 ÁNO
18.02.2019 Horné Breziny - Gurmán 2,7 13 7,53 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <2,0 0 0 0 98 40 ÁNO
25.02.2019 Lieskovec - Materská škola 2,5 13 7,66 32,3 <0,10 <0,020 7,75 0,13 5,9 0 0 0 38 2 ÁNO
25.02.2019 Zvolenská Slatina - bryndziareň <0,5 3 8,18 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 2,9 0 0 0 6 2 ÁNO
01.04.2019 Lukové - čerpacia stanica 1,6 9 7,55 34,2 <0,10 <0,020 8,23 0,13 2,9 0 0 0 2 1 ÁNO
01.04.2019 Zvolenská Slatina - reštaurácia Zlatý Dukát 0,59 7 7,91 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 3,5 0 0 0 4 0 ÁNO
08.04.2019 Čačín - Minerálne vody 1,1 5 7,72 39,4 <0,10 <0,020 9,70 0,09 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
08.04.2019 Čerín - Materská škola č. 57 0,75 4 7,70 39,3 <0,10 <0,020 9,62 0,13 3,0 0 0 0 5 3 ÁNO
08.04.2019 Kováčová - LD Detvan <0,5 <2 7,69 33,6 <0,10 0,050 6,34 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
08.04.2019 Sielnica - Základná škola 0,5 2 7,73 33,4 <0,10 0,047 5,26 0,07 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
08.04.2019 Sliač - LD Palace 0,6 <2 7,67 34,3 <0,10 0,028 5,51 0,07 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
08.04.2019 Sliač - Základná škola 0,63 <2 7,76 34,7 <0,10 0,029 5,61 0,07 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
08.04.2019 Zvolen ( Sekier ) - Materská škola <0,5 <2 6,93 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
13.05.2019 Podzámčok - Obecný úrad 0,57 2 7,24 21,4 <0,10 0,16 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
13.05.2019 Sebedín - Obecný úrad 0,79 5 7,77 33,0 <0,10 0,06 7,39 <0,05 <2,0 0 0 0 5 5 ÁNO
20.05.2019 Lieskovec - potraviny 1,6 6 7,65 32,6 <0,10 <0,05 6,58 <0,05 <2,0 0 0 0 9 4 ÁNO
27.05.2019 Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD 1,4 5 7,72 32,3 <0,10 <0,05 5,97 0,06 2,8 0 0 0 2 1 ÁNO
27.05.2019 Zvolen - StVPS, Z 06 <0,5 <2 7,81 33,2 <0,10 <0,05 4,25 0,05 <2,0 0 0 0 0 6 ÁNO
27.05.2019 Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP 0,62 <2 7,41 21,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
27.05.2019 Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč 0,6 <2 7,51 33,3 <0,10 0,08 5,14 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Zvolen (Sarvaška) - Materská škola <0,5 <2 7,15 21,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
27.05.2019 Zvolen (Západ) - 9. Základná škola 0,53 <2 7,40 24,6 <0,10 <0,05 5,42 <0,05 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
27.05.2019 Zvolen (Zlatý potok) - potraviny CBA <0,5 <2 7,51 33,3 <0,10 0,07 5,44 <0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
03.06.2019 Budča - potraviny <0,5 <2 7,70 32,7 <0,10 0,17 5,92 0,06 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
03.06.2019 Dolné Breziny - čerpacia stanica 0,72 <2 7,22 17,6 <0,10 <0,05 7,81 0,05 <2,0 0 0 0 9 4 ÁNO
03.06.2019 Horné Breziny - Obecný úrad <0,5 <2 7,33 21,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 15 2 ÁNO
03.06.2019 Kováčová - NRC <0,5 <2 7,81 32,8 <0,10 0,10 6,06 0,09 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
03.06.2019 Sielnica - Materská škola <0,5 <2 7,79 33,0 <0,10 0,12 6,00 <0,05 6,7 0 0 0 1 2 ÁNO
03.06.2019 Tŕnie - Detský domov 0,52 <2 7,71 32,7 0,13 <0,05 6,05 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
03.06.2019 Turová - potraviny <0,5 2 7,62 33,0 0,13 <0,05 6,05 0,07 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
03.06.2019 Železná Breznica - Detský domov 4,2 19 6,91 10,8 <0,10 <0,05 <4,00 0,20 5,1 0 0 0 19 2 ÁNO
24.06.2019 Lieskovec - Obecný úrad 1,7 9 7,82 35,9 <0,10 <0,05 8,74 0,12 4,1 0 0 0 1 1 ÁNO
24.06.2019 Zolná - potraviny 0,95 5 7,52 37,2 <0,10 <0,05 9,30 0,06 2,4 0 0 0 8 7 ÁNO
24.06.2019 Zvolen - ŽOS 0,85 5 7,75 36,7 <0,10 <0,05 8,83 <0,05 2,6 0 0 0 0 3 ÁNO
24.06.2019 Zvolen (Zlatý potok) - VI. Základná škola <0,5 <2 7,93 33,4 0,11 <0,05 6,29 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor