Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
21.2.2022 Brehy - Obecný úrad 5,0 17,2 7,49 26,7 <0,10 <0,020 4,09 0,20 37,5 0 0 0 6 2 ÁNO
7.2.2022 Bzenica - MŠ <0,50 2,4 7,38 27,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13,5 0 0 0 5 4 ÁNO
25.1.2022 Hliník nad Hronom - Obecný úrad 0,58 <2,0 8,00 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 11,5 0 0 0 28 4 ÁNO
14.2.2022 Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská <0,50 4,4 8,22 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10,0 0 0 0 24 2 ÁNO
14.2.2022 Horná  Ždaňa - potraviny COOP <0,50 2,7 7,98 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 17,1 0 0 0 28 1 ÁNO
25.1.2022 Hronská Breznica - ObÚ 0,54 <2,0 7,57 35,5 <0,10 <0,020 5,87 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
14.2.2022 Hronská Dúbrava - Obecný úrad <0,50 5,2 7,73 35,5 <0,10 0,029 5,36 <0,05 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
25.1.2022 Hronský Beňadik-potraviny COOP /pohostinstvo/ 0,77 2,8 7,19 46,3 <0,10 <0,020 13,7 0,15 23,0 0 0 0 3 2 ÁNO
10.1.2022 Jalná - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,70 34,4 <0,10 0,051 5,69 0,08 40,1 0 0 0 2 2 ÁNO
14.2.2022 Jalná/PSV/ - pošta <0,50 2,7 7,64 35,3 <0,10 0,090 5,37 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.1.2022 Janova Lehota - Základná škola + MŠ 3,5 13,2 7,30 13,9 <0,10 <0,020 4,34 0,14 16,4 0 0 0 1 1 ÁNO
25.1.2022 Kľak - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,95 7,5 <0,10 <0,020 8,06 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
14.2.2022 Kosorín - Materská škola 0,99 2,1 7,30 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10,0 0 0 0 6 2 ÁNO
10.1.2022 Ladomerská Vieska - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,81 28,8 <0,10 0,032 5,92 0,06 18,0 0 0 0 1 3 ÁNO
23.5.2022 Lehôtka pod Brehmi - MŠ <0,50 <2,0 8,15 16,2 <0,10 <0,020 4,00 0,072 4,7 0 0 0 8 3 ÁNO
31.1.2022 Lovčica-Trubín -  ZŠ Karola  Bieleka 0,65 <2,0 7,30 33,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
25.4.2022 Lovčica-Trubín - potraviny COOP Trubín 1,3 2,2 7,26 31,5 <0,10 <0,020 4,19 <0,05 10,8 0 0 0 2 3 ÁNO
14.2.2022 Lutila - Materská škola 2,1 4,1 7,55 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 11,1 0 0 0 8 10 ÁNO
10.1.2022 Lutila - Potraviny COOP 1,7 5,8 7,25 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 18,2 0 0 0 2 1 ÁNO
21.2.2022 Malá Lehota/Debnárov štál  - č.221 3,0 13,8 7,82 23,5 <0,10 <0,020 5,99 0,17 39,7 0 0 0 68 13 ÁNO
21.2.2022 Nová Baňa - Izomat 3,5 15,6 7,43 31,1 <0,10 <0,020 5,75 0,13 30,7 0 0 0 13 8 ÁNO
25.1.2022 Nová Baňa - Polyfunkčný objekt 0,86 <2,0 7,80 33,1 <0,10 <0,020 7,65 <0,05 <10,0 0 0 0 11 5 ÁNO
9.5.2022 Nová Baňa - Spojená škola, Školská č.5 0,76 3,9 7,64 33,3 <0,10 <0,020 6,51 0,06 <10,0 0 0 0 6 6 ÁNO
7.3.2022 Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 1,2 7,6 7,44 10,0 <0,10 <0,020 4,40 0,06 11,4 0 0 0 0 1 ÁNO
25.1.2022 Nová Baňa - Unistav <0,50 <2,0 7,70 41,7 <0,10 <0,020 7,48 <0,05 15,8 0 0 0 4 5 ÁNO
11.4.2022 Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro 1,6 4,7 7,47 35,3 <0,10 <0,020 20,1 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
25.1.2022 Orovnica horná - Pohostinstvo 0,63 <2,0 7,77 29,5 <0,10 <0,020 14,1 <0,05 10,6 0 0 0 5 3 ÁNO
10.1.2022 Ostrý Grúň - Obecný úrad 0,85 3,0 7,71 7,9 <0,10 <0,020 8,01 0,09 13,6 0 0 0 18 4 ÁNO
21.2.2022 Píla - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,62 66,9 <0,10 <0,020 4,05 <0,05 16,3 0 0 0 10 1 ÁNO
14.2.2022 Prochot - Obecný úrad 1,4 4,9 8,03 16,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10,0 0 0 0 7 2 ÁNO
7.3.2022 Prochot - potraviny COOP dolné 5,0 5,3 7,85 16,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 16,2 0 0 0 0 1 ÁNO
21.2.2022 Psiare - č.d.82 <0,50 <2,0 7,02 46,6 <0,10 <0,020 14,8 <0,05 24,9 0 0 0 2 3 ÁNO
18.1.2022 Sklené Teplice-potraviny COOP pri ceste 0,50 <2,0 7,76 27,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10,0 0 0 0 2 3 ÁNO
18.1.2022 Slaská-ObÚ 0,61 <2,0 7,63 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 3 1 ÁNO
10.1.2022 Stará Kremnička/PSV - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,81 34,6 <0,10 0,050 6,31 <0,05 12,4 0 0 0 1 2 ÁNO
25.1.2022 Tekovská Breznica - ObÚ 0,58 <2,0 7,61 33,0 <0,10 <0,020 21,1 <0,05 16,3 0 0 0 2 2 ÁNO
14.2.2022 Trnavá Hora - Základná škola 1,6 2,9 7,15 23,0 <0,10 <0,020 5,67 0,10 15,5 0 0 0 29 16 ÁNO
25.1.2022 Veľká Lehota - Obecný úrad  0,93 2,2 7,59 9,5 <0,10 <0,020 10,5 <0,05 21,2 0 0 0 8 5 ÁNO
10.1.2022 Žarnovica - MŠ (kuchyňa) 0,55 <2,0 7,57 33,4 <0,10 <0,020 8,12 0,06 17,1 0 0 0 8 5 ÁNO
25.1.2022 Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho 0,85 <2,0 7,21 23,0 <0,10 <0,020 4,33 0,06 <10,0 0 0 0 13 5 ÁNO
10.1.2022 Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS 0,77 <2,0 7,61 25,2 <0,10 <0,020 5,83 0,06 17,3 0 0 0 1 2 ÁNO
14.2.2022 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického 1,2 4,5 7,70 24,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10,0 0 0 0 3 5 ÁNO
7.2.2022 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   <0,50 <2,0 7,37 32,1 <0,10 <0,020 5,41 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
21.2.2022 Žiar nad Hronom-Gymnázium ul.Kollára 2 0,60 <2,0 7,60 32,7 <0,10 <0,020 5,76 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
1.3.2022 Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova 0,94 3,2 7,57 21,9 <0,10 <0,020 5,17 0,06 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
10.1.2022 ŽSV/ Župkov - potraviny COOP 1,0 4,0 7,43 11,5 <0,10 <0,020 5,03 0,09 19,7 0 0 0 13 12 ÁNO
10.1.2022 ŽSV/Hodruša - Hámre - Materská škola 0,60 <2,0 7,67 33,3 <0,10 <0,020 7,44 0,05 13,0 0 0 0 76 38 ÁNO
25.1.2022 ŽSV/Hrabičov - Materská škola 0,71 2,0 7,49 10,2 <0,10 <0,020 4,29 0,05 <10,0 0 0 0 6 3 ÁNO
11.4.2022 ŽSVŽarnovica-SOUD 0,70 2,7 7,51 33,7 <0,10 <0,020 7,07 <0,050 <2,0 0 0 0 6 4 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor