Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
13.10.2020 Ábelová, Obecný úrad 1 3 7,14 15,2 <0,10 <0,020 8,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.11.2020 Biskupice, Obecný úrad 0,84 9 7,79 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 14 8 ÁNO
21.10.2020 Boľkovce, Obecný úrad 1 10 7,32 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2020 Divín, OÚ <0,5 4 7,88 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2020 Dobroč, MŠ <0,5 4 7,78 14,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 24 11 ÁNO
26.8.2020 Fiľakovo, Domov dôchodcov 0,63 7 7,36 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.11.2020 Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 3,3 19 7,75 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 11 0 0 0 17 10 ÁNO
25.11.2020 Halič, Obecný úrad <0,5 3 7,18 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 23 11 ÁNO
16.9.2020 Kalinovo, Obecný úrad 0,67 6 8,09 13,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.7.2020 Lehôtka, OÚ 0,85 10 7,76 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2020 Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 <2 7,60 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2020 Lovinobaňa, StVPS a.s. 0,52 9 7,77 14,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.8.2020 Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA 0,82 10 7,58 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 14 0 0 0 0 0 ÁNO
4.11.2020 Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA 0,79 7 7,76 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 9 4 ÁNO
29.7.2020 Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI <0,5 5 7,71 12,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.9.2020 Lučenec, Rúbanisko II., Pohostinstvo AJAX <0,5 2 7,78 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 11 0 0 0 7 2 ÁNO
5.8.2020 Lučenec, Rúbanisko III., Pizzéria ROMANTIC 0,56 7 7,97 12,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2020 Mýtna, Potraviny-Hostinec <0,5 3 7,78 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
19.8.2020 Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa <0,5 4 8,01 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 2 ÁNO
18.11.2020 Podrečany, MŠ <0,5 4 7,24 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.9.2020 Prša, Obecný úrad 0,81 8 7,63 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.9.2020 Rapovce, OÚ 0,56 6 7,35 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.10.2020 Stará Halič, Materská škola 1 7 7,58 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2020 Stará Halič, Potraviny <0,5 6 6,85 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 7 4 ÁNO
18.11.2020 Točnica,OÚ <0,5 4 7,16 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 9 4 ÁNO
25.11.2020 Tomášovce, Obecný úrad <0,5 6 6,85 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2020 Vidiná, Ústav soc. služieb - NÁDEJ <0,5 4 6,67 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor