Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
31.1.2022 Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 0,62 <2,0 7,45 22,5 <0,100 <0,020 <4,00 0,051 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
7.3.2022 Babiná - potraviny 0,50 <2,0 7,38 20,6 <0,100 <0,020 4,31 <0,050 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
27.6.2022 Bzovík - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,28 17,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
27.6.2022 Bzovská Lehôtka - potraviny Môj obchod <0,50 <2,0 7,33 16,5 <0,100 <0,050 5,57 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
27.6.2022 Cerovo - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,49 20,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
7.2.2022 Cerovo - potraviny 1,0 2,1 7,59 20,8 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 5 7 ÁNO
27.6.2022 Čekovce - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,21 23,4 <0,100 <0,050 4,04 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
25.4.2022 Čekovce - potraviny 0,55 <2,0 7,19 23,6 <0,100 <0,020 4,21 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
31.5.2022 Dobrá Niva - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,39 25,3 <0,100 <0,050 6,07 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
7.3.2022 Dobrá Niva - potraviny <0,50 <2,0 7,56 26,3 <0,100 <0,020 6,06 0,13 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
6.6.2022 Dolný Badín - Obecný úrad <0,50 <2,0 6,97 27,6 <0,100 <0,050 9,90 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
23.5.2022 Dudince - penzión U Mlynárky <0,50 <2,0 7,29 60,9 <0,100 <0,020 26,6 <0,050 <2,0 0 0 0 17 16 ÁNO
31.1.2022 Dudince - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,28 62,9 <0,100 <0,020 23,9 0,071 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
23.5.2022 Dvorníky - potraviny č. 8 <0,50 <2,0 7,18 60,6 <0,100 <0,020 26,3 <0,050 6,6 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Hontianske Moravce - potraviny <0,50 <2,0 7,03 60,7 <0,100 <0,020 26,7 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
7.3.2022 Hontianske Moravce - vodojem, odtok <0,50 <2,0 6,91 62,8 <0,100 <0,020 23,1 0,058 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
23.5.2022 Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 <0,50 <2,0 6,89 62,2 <0,100 <0,020 26,1 <0,050 <2,0 0 0 0 7 1 ÁNO
7.3.2022 Hontianske Tesáre - potraviny <0,50 <2,0 6,95 62,7 <0,100 <0,020 22,9 0,062 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
7.2.2022 Horný Badín - autodielňa, areál RD 0,59 <2,0 7,24 30,9 <0,100 <0,020 8,28 <0,050 <2,0 0 0 0 9 0 ÁNO
6.6.2022 Horný Badín - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,11 30,1 <0,100 <0,050 10,1 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
31.1.2022 Krnišov - Obecný úrad 0,84 <2,0 7,69 43,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 6 1 ÁNO
21.6.2022 Krnišov - rod. dom č.28 0,75 <2,0 7,82 22,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 5 0 ÁNO
25.4.2022 Krupina - Mestská nemocnica <0,50 <2,0 7,16 17,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
28.2.2022 Krupina - potraviny COOP, nám. SNP <0,50 <2,0 7,47 19,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
23.5.2022 Krupina - StVPS, prevádzka <0,50 <2,0 7,31 19,3 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 49 45 ÁNO
24.5.2022 Ladzany - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,41 30,2 <0,100 <0,020 4,77 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
6.6.2022 Litava - potraviny č. 292 <0,50 <2,0 7,12 19,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
6.6.2022 Pliešovce - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,36 18,4 <0,100 <0,050 6,55 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
27.6.2022 Sása - Obecný úrad č. 329/1 0,51 <2,0 7,36 16,3 <0,100 <0,050 5,53 0,089 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
25.4.2022 Sása - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,32 18,3 <0,100 <0,020 4,20 0,067 <2,0 0 0 0 11 4 ÁNO
24.5.2022 Sebechleby - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,27 41,9 <0,100 <0,020 31,1 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
6.6.2022 Senohrad - obchod <0,50 <2,0 7,31 16,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Súdovce - rod. dom č.85 <0,50 <2,0 6,89 60,6 <0,100 <0,020 26,2 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
24.5.2022 Šipice - výtokový stojan na cintoríne <0,50 <2,0 7,37 30,3 <0,100 <0,020 4,82 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
23.5.2022 Terany - Obecný úrad č. 116 <0,50 <2,0 7,02 60,7 <0,100 <0,020 26,5 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor