Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Detva II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
24.11.2020 Detva - pizzeria Tália <0,5 3 8,32 15,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,061 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
24.11.2020 Hriňová - obchodný dom 1 6 8,00 14,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,11 4,3 0 0 0 1 0 ÁNO
2.11.2020 Hriňová - obchodný dom 0,73 5 7,92 14,4 <0,100 0,055 <4,00 0,11 2,5 0 0 0 9 8 ÁNO
2.11.2020 Kriváň - Motorest u Gáboríkov <0,5 4 7,90 14,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,064 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
2.11.2020 Detva ( Piešť ) - potraviny 0,84 3 7,63 15,5 <0,100 0,055 5,07 <0,050 <2,0 0 0 0 19 1 ÁNO
2.11.2020 Detva - potraviny COOP, Bernolákova ul. 0,54 5 7,94 14,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,073 2,5 0 0 0 2 0 ÁNO
19.10.2020 Hriňová - Základná škola 0,67 8 8,81 12,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,095 <2,0 0 0 0 4 3 ÁNO
19.10.2020 Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 <0,5 7 8,37 14,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,11 5,2 0 0 0 2 0 ÁNO
22.9.2020 Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 0,51 6 8,22 15,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,081 3,5 0 0 0 1 0 ÁNO
13.7.2020 Očová - KONZOR, výroba parených výrobkov <0,5 <2 7,96 21,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
13.7.2020 Hriňová - pohostinstvo 0,54 4 7,96 14,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,052 5,7 0 0 0 0 1 ÁNO
13.7.2020 Kriváň - reštaurácia DUVOX 0,5 3 7,86 14,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 20 13 ÁNO
13.7.2020 Podkriváň - Obecný úrad <0,5 3 7,78 14,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 2,5 0 0 0 1 0 ÁNO
13.7.2020 Detva ( Piešť ) - potraviny 0,51 <2 7,44 15,5 <0,100 <0,050 4,82 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
13.7.2020 Detva - historická časť, Pivnica pri studni 0,78 5 7,80 15,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,13 3,1 0 0 0 1 5 ÁNO
13.7.2020 Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. 0,58 6 7,57 14,9 0,233 <0,050 <4,00 0,12 4,1 0 0 0 2 0 ÁNO
2.11.2020 Zvolenská Slatina - bryndziareň <0,5 5 7,79 14,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,071 <2,0 0 0 0 21 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor