Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Baďan - potraviny 22.2.2021 2,1 8 6,70 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 45,5 0 0 0 41 10 ÁNO
Banská Belá - Základná škola + Materská škola 10.5.2021 <0,5 <2 7,82 35,8 0,10 <0,020 4,44 <0,05 <10,0 0 0 0 38 28 ÁNO
Banská Belá (PSV) - potraviny COOP 11.1.2021 <0,5 3 7,80 35,7 <0,10 0,117 5,74 <0,05 16,8 0 0 0 20 17 ÁNO
Banská Hodruša  - č.696 6.4.2021 1,4 10 7,26 23,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 23,6 0 0 0 0 0 ÁNO
Banská Štiavnica -  sídl. Drieňová Supermarket COOP 11.1.2021 <0,5 <2 7,51 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 20,1 0 0 0 1 1 ÁNO
Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša  22.2.2021 <0,5 <2 7,85 36,0 <0,10 0,067 6,14 <0,05 24,5 0 0 0 3 1 ÁNO
Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou 15.3.2021 0,94 <2 7,81 36,2 <0,10 0,121 5,95 <0,05 20,9 0 0 0 20 16 ÁNO
Banská Štiavnica - Štefultov - Potraviny COOP 15.3.2021 0,72 <2 7,83 36,2 <0,10 0,123 6,23 <0,05 23,9 0 0 0 14 13 ÁNO
Banský Studenec-obchod Kolpašan 25.1.2021 <0,5 2 7,14 17,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 17 1 ÁNO
Dekýš - č.d.79 15.3.2021 1,2 <2 7,89 50,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16,3 0 0 0 1 1 ÁNO
Dekýš - Obecný úrad 1.2.2021 4,1 18 7,57 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10,0 0 0 0 4 4 ÁNO
Ilija - Materská škola 24.5.2021 0,59 2 7,81 35,6 <0,10 <0,020 4,94 0,05 <10,0 0 0 0 9 2 ÁNO
Ilija - Obecný úrad 25.1.2021 1,4 <2 7,57 35,6 <0,10 <0,020 6,25 <0,05 <10,0 0 0 0 5 0 ÁNO
Kozelník - Obecný úrad 22.2.2021 1,5 2 7,78 35,8 <0,10 0,065 6,91 0,05 39,6 0 0 0 2 0 ÁNO
Močiar - Obecný úrad 22.2.2021 4,9 18 7,45 18,2 <0,10 <0,020 7,85 0,19 49,1 0 0 0 26 9 ÁNO
Svätý Anton - Café Madeira 24.5.2021 1,1 4 7,05 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10,0 0 0 0 61 7 ÁNO
Svätý Anton - č.d.398, p. Pálková  22.2.2021 0,77 2 7,13 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 47,1 0 0 0 49 12 ÁNO
Vyhne dolné - Obecný úrad 15.3.2021 1,2 <2 7,95 36,2 <0,10 <0,020 4,14 0,15 15,0 0 0 0 3 3 ÁNO
Vyhne horné - kotolňa na sídlisku 1.2.2021 1,1 5 7,73 33,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10,0 0 0 0 3 5 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor