Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
17.8.2020 Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP 1,2 2 7,23 5,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,20 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
20.10.2020 Beňuš - Filipovo, potraviny 0,96 5 6,92 12,0 <0,100 0,054 8,54 0,16 2,1 0 0 0 35 3 ÁNO
3.8.2020 Beňuš - rod. dom  č.327 0,82 <2 7,19 7,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
4.11.2020 Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 3,7 8 6,51 9,4 <0,100 0,108 <4,00 0,97 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
4.11.2020 Braväcovo (Hudcová) - Materská škola 0,82 4 6,51 9,4 <0,100 0,090 <4,00 <0,050 5,4 0 0 0 3 1 ÁNO
4.11.2020 Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č. 2 0,77 4 7,53 9,6 <0,100 0,097 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
8.9.2020 Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.39 1,84 15 7,22 10,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,17 12,9 0 0 0 51 4 ÁNO
3.8.2020 Brezno ( Halny ) - Bujakovo, reštaurácia Salmo 0,53 <2 7,76 42,2 <0,100 <0,050 4,77 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
3.8.2020 Brezno ( Rovne) - Elaro 0,6 2 8,08 10,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,065 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
3.8.2020 Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval 0,56 <2 7,59 11,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
20.10.2020 Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval 2,11 8 7,77 11,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,062 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
3.8.2020 Brezno (Mazorník) - potraviny CBA 0,87 3 8,11 10,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,11 3,3 0 0 0 8 5 ÁNO
20.10.2020 Brezno (Mazorník) - potraviny CCOP 1,71 9 7,86 12,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,076 2,1 0 0 0 16 1 ÁNO
3.11.2020 Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 1,68 8 8,51 52,2 <0,100 0,070 <4,00 0,062 13,8 0 0 0 3 2 ÁNO
8.12.2020 Brezno (nová nemocnica) - predajňa chlieb - pečivo 1,57 5 8,08 53,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,050 <2,0 0 0 0 13 2 ÁNO
20.10.2020 Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS 1,3 5 7,85 11,5 <0,100 0,056 <4,00 <0,050 3,0 0 0 0 1 4 ÁNO
20.10.2020 Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82 0,51 <2 7,26 15,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
28.7.2020 Bystrá - potraviny 0,55 <2 7,82 57,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
13.10.2020 Bystrá - potraviny Jednota 0,92 4 8,05 50,8 <0,100 0,112 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
25.11.2020 Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny 0,93 6 7,70 8,4 <0,100 0,082 4,90 0,11 5,2 0 0 0 2 3 ÁNO
8.12.2020 Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 0,59 <2 7,50 10,3 <0,100 <0,050 7,34 <0,050 <2,0 0 0 0 12 0 ÁNO
21.7.2020 Čierny Balog (Fajtov) - potraviny 1,36 11 7,33 8,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,20 7,8 0 0 0 92 23 ÁNO
21.7.2020 Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum 0,69 <2 6,79 7,2 <0,100 <0,050 5,53 0,051 5,4 0 0 0 6 0 ÁNO
21.7.2020 Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 0,55 <2 7,43 17,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
21.7.2020 Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP 0,7 <2 6,72 7,1 <0,100 <0,050 5,37 <0,050 4,1 0 0 0 1 0 ÁNO
20.10.2020 Dolná Lehota - potraviny Jednota 1,76 9 7,45 16,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 3,2 0 0 0 29 14 ÁNO
25.11.2020 Drábsko - potraviny 0,96 5 6,76 20,4 <0,100 0,066 14,9 0,20 6,0 0 0 0 9 3 ÁNO
17.8.2020 Heľpa - Obecný úrad 0,92 <2 7,70 28,3 <0,100 <0,050 7,26 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
4.11.2020 Heľpa - supermarket COOP 0,87 <2 7,91 26,6 <0,100 0,085 6,66 <0,050 2,5 0 0 0 0 1 ÁNO
20.10.2020 Horná Lehota - Obecný úrad 1,71 8 7,40 32,2 <0,100 <0,050 7,15 <0,050 5,8 0 0 0 10 3 ÁNO
20.10.2020 Hronec - Materská škola <0,5 <2 7,63 30,8 <0,100 <0,050 6,18 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
28.7.2020 Jarabá - penzión Jarabatá 1,01 4 6,84 30,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,091 16,7 0 0 0 1 0 ÁNO
13.10.2020 Jasenie - Základná škola <0,5 <2 7,39 17,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,056 <2,0 0 0 0 6 5 ÁNO
25.11.2020 Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 <0,5 <2 7,04 7,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,13 4,1 0 0 0 30 36 ÁNO
25.11.2020 Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota 0,66 3 6,61 20,5 <0,100 0,056 14,8 0,16 6,2 0 0 0 4 3 ÁNO
24.8.2020 Lopej - Belohrad č. 337 0,97 3 7,89 19,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,060 <2,0 0 0 0 6 3 ÁNO
30.11.2020 Lopej - potraviny 1,6 9 7,85 21,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,13 <2,0 0 0 0 36 32 ÁNO
28.7.2020 Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola <0,5 <2 7,50 41,5 <0,100 <0,050 4,25 <0,050 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
28.7.2020 Mýto pod Ďumbierom (Mlynná) - rod. dom č. 113        0,55 <2 7,57 8,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
13.10.2020 Nemecká - ZŠ 0,56 4 7,38 17,4 <0,100 0,060 <4,00 0,094 2,8 0 0 0 4 1 ÁNO
20.10.2020 Osrblie - Obecný úrad 0,58 <2 7,69 30,8 <0,100 <0,050 6,11 <0,050 3,4 0 0 0 1 0 ÁNO
21.7.2020 Osrblie - potraviny COOP 0,88 <2 7,75 30,5 <0,100 <0,050 5,49 <0,050 8,1 0 0 0 0 0 ÁNO
1.12.2020 Podbrezová (Piesok) - potraviny Cisárov pekár <0,5 3 8,29 56,6 <0,100 0,107 <4,00 0,11 5,1 0 0 0 3 2 ÁNO
1.12.2020 Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny 1,32 7 8,27 56,7 <0,100 0,082 <4,00 0,16 7,6 0 0 0 1 1 ÁNO
1.12.2020 Podbrezová (Za kostolom) - ČOV 0,76 4 8,32 56,2 <0,100 0,098 <4,00 0,10 2,1 0 0 0 1 2 ÁNO
3.11.2020 Pohorelá (dolný) - rod. dom č.824, výtokový stojan <0,5 <2 7,67 28,3 <0,100 <0,050 5,51 <0,050 <2,0 0 0 0 11 0 ÁNO
17.8.2020 Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan 0,95 <2 7,76 24,9 <0,100 <0,050 5,37 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
17.8.2020 Pohorelá (horný) - Obecný úrad 0,83 <2 7,78 5,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 4,0 0 0 0 1 2 ÁNO
17.8.2020 Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa 1,33 <2 7,78 24,9 <0,100 <0,050 5,76 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
3.11.2020 Pohorelská Maša - potraviny 1,31 9 7,23 29,0 <0,100 0,058 5,41 0,063 2,5 0 0 0 15 1 ÁNO
4.11.2020 Polomka (dolný) - potraviny Jednota 0,63 <2 7,61 14,5 <0,100 0,054 4,70 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
4.11.2020 Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského 1,11 11 8,66 16,9 <0,100 <0,050 4,61 0,17 <2,0 0 0 0 4 3 ÁNO
13.10.2020 Predajná - Obecný úrad 0,58 2 7,42 17,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
9.9.2020 Predajná - ZŠ 0,81 <2 7,69 17,7 <0,100 0,076 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
24.8.2020 Ráztoka - Obecný úrad 1,04 2 8,02 36,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2020 Sihla - Obecný úrad 0,66 4 7,73 24,4 <0,100 0,055 6,30 0,20 11,9 0 0 0 6 0 ÁNO
3.11.2020 Šumiac (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 6,85 7,4 <0,100 0,051 <4,00 0,059 3,6 0 0 0 1 0 ÁNO
17.8.2020 Šumiac (starý) - rod. dom č.246 1,13 <2 7,29 8,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 7 1 ÁNO
28.7.2020 Tále - Krčma na Táloch 0,77 2 7,97 11,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
29.7.2020 Telgárt (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 7,88 17,1 <0,100 0,050 4,41 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
17.8.2020 Telgárt (starý) - pizzeria 1,3 2 7,74 5,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,14 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
29.7.2020 Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 <0,5 <2 7,81 17,4 <0,100 <0,050 4,51 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
1.12.2020 Valaská (nová) - nám.1.mája č.460/8, Materská škola 0,91 5 8,16 56,5 <0,100 0,063 <4,00 0,13 5,2 0 0 0 5 2 ÁNO
1.12.2020 Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota <0,5 2 8,22 56,8 <0,100 0,071 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
17.8.2020 Valkovňa - Obecný úrad 1,05 <2 7,71 36,9 <0,100 <0,050 5,26 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
30.11.2020 Zámostie - potraviny <0,5 <2 8,00 16,8 <0,100 0,052 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 13 1 ÁNO
4.11.2020 Závadka nad Hronom - potraviny COOP <0,5 <2 7,84 32,4 <0,100 0,070 8,86 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
17.8.2020 Závadka nad Hronom-rod. dom č.195/50, Hviezdoslavova ul. 0,95 <2 7,72 34,6 <0,100 <0,050 9,72 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor