Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
07.01.2019 Hodruša Hámre - potraviny   COOP  Jednota 0,53 2 7,67 30,2 <0,10 <0,020 8,21 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Kľak - Obecný úrad 0,65 <2 7,68 8,1 <0,10 <0,020 9,56 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Veľká Lehota-potraviny COOP 0,92 3 7,23 9,2 <0,10 <0,020 8,32 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
07.01.2019 Žarnovica - Pizza a Reštaurácia Plaza 0,6 3 7,70 30,4 <0,10 <0,020 7,18 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
15.01.2019 Bzenica - MŠ 0,58 <2 7,39 28,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,050 <0,01 0 0 0 43 5 ÁNO
21.01.2019 Nová Baňa-ZŠ 0,7 4 7,95 31,6 <0,10 <0,020 8,93 <0,05 <10 0 0 0 1 4 ÁNO
21.01.2019 Orovnica horná - Obecný úrad 1,7 6 7,97 25,6 <0,10 <0,020 10,9 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
21.01.2019 Ostrý Grúň - Obecný úrad 0,83 4 7,63 8,5 <0,10 <0,020 8,12 0,09 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
21.01.2019 ŽSV/Hrabičov - Materská škola 0,68 3 7,39 11,0 <0,10 <0,020 4,18 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Hronský Beňadik-potraviny COOP /pohostinstvo/ <0,5 <2 7,19 45,5 <0,10 <0,020 18,1 <0,05 10,08 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Nová Baňa - Unistav 0,5 2 7,89 42,9 <0,10 <0,020 11,4 <0,05 <10 0 0 0 3 1 ÁNO
04.02.2019 Nová Baňa/Bukovina - rod. dom č.46, p. Petrášová 3,8 17 7,24 10,1 <0,10 <0,020 12,4 0,18 22,52 0 0 0 3 10 ÁNO
04.02.2019 Veľká Lehota  / Vígľaš - rod. dom č.495 3,3 16 7,13 9,2 <0,10 <0,020 7,83 0,14 16,58 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Žarnovická Huta - Pohostinstvo u Dudky 0,66 3 7,67 31,6 <0,10 <0,020 10,0 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
04.02.2019 Župkov  - Základná škola 1,4 8 7,28 11,8 <0,10 <0,020 7,37 0,10 13,34 0 0 0 22 11 ÁNO
18.02.2019 Banská Hodruša  - č.696 1,9 15 7,29 21,0 <0,10 <0,020 7,26 0,18 14,05 0 0 0 0 0 ÁNO
18.02.2019 Bzenica/Bukovina- súkromné potraviny /Potraviny COOP / 0,72 <2 7,41 28,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 25 2 ÁNO
18.02.2019 Nová Baňa - Kaviareň Park Café  / Fialka / 2,3 10 7,86 31,7 <0,10 <0,020 7,58 0,09 <10 0 0 0 3 45 ÁNO
18.02.2019 Orovnica dolná - potraviny COOP <0,5 3 7,66 36,2 <0,10 <0,020 14,5 <0,05 <10 0 0 0 8 3 ÁNO
25.02.2019 Hodruša Hámre - Potraviny u Brámera 0,75 4 7,73 33,8 <0,10 <0,020 7,90 0,06 <10 0 0 0 2 8 ÁNO
25.02.2019 Nová Baňa - Izomat 2,1 11 7,83 30,7 <0,10 <0,020 7,25 0,10 16,11 0 0 0 0 7 ÁNO
25.02.2019 Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 3,3 15 7,54 10,2 <0,10 <0,020 5,89 0,15 26,43 0 0 0 0 1 ÁNO
04.03.2019 Kľak-potraviny COOP Jednota 0,64 2 7,40 7,5 <0,10 <0,020 6,66 <0,05 20,17 0 0 0 1 2 ÁNO
04.03.2019 Malá Lehota - výtokový stojan na cintoríne  <0,5 <2 7,86 30,5 <0,10 <0,020 9,88 <0,05 20,54 0 0 0 5 7 ÁNO
04.03.2019 Nová Baňa - Pohostinstvo Lošonský 1 2 7,90 32,8 <0,10 <0,020 6,88 0,05 19,06 0 0 0 0 1 ÁNO
04.03.2019 Tekovská Breznica - č.527, Cros plus Cukrárenská výroba <0,5 <2 7,94 40,3 <0,10 <0,020 33,7 <0,05 18,18 0 0 0 3 23 ÁNO
12.03.2019 Nová Baňa - potraviny CBA, ul. Cintorínska 1 6 7,86 33,0 <0,10 <0,020 9,05 <0,05 18,28 0 0 0 2 1 ÁNO
12.03.2019 ŽSV/ Župkov - potraviny COOP 1,1 7 7,21 10,9 <0,10 <0,020 5,46 0,08 16,22 0 0 0 3 1 ÁNO
18.03.2019 Malá Lehota-vodojem / u Blaškov , chlórovaný / 2,6 16 8,03 19,8 <0,10 <0,020 5,29 0,14 34,92 0 0 0 0 0 ÁNO
25.03.2019 Veľká Lehota - Obecný úrad  0,71 <2 6,97 10,7 <0,10 <0,020 14,1 <0,05 17,89 0 0 0 3 3 ÁNO
01.04.2019 Brehy - Obecný úrad <0,5 <2 8,05 32,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 3 ÁNO
01.04.2019 Malá Lehota - Základná škola  0,51 2 7,97 31,6 <0,10 <0,020 11,0 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
01.04.2019 Tekovská Breznica - ObÚ 0,58 <2 7,76 33,8 <0,10 <0,020 15,1 <0,05 13,18 0 0 0 4 3 ÁNO
08.04.2019 Orovnica horná - Pohostinstvo 4,8 18 7,82 11,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 19,67 0 0 0 0 1 ÁNO
08.04.2019 Žarnovica - Potraviny COOP na námestí <0,5 <2 7,64 37,5 <0,10 <0,020 8,38 <0,05 <10 0 0 0 2 4 ÁNO
23.04.2019 Nová Baňa / Bukovina-potraviny COOP 0,96 3 7,14 12,6 <0,10 <0,020 7,55 <0,05 <10 0 0 0 2 3 ÁNO
06.05.2019 Hronský Beňadik - Obecný úrad 0,55 2 7,12 45,8 <0,10 <0,020 16,2 <0,05 21,82 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 Veľká Lehota - lekáreň 0,88 4 7,04 9,7 <0,10 <0,020 12,2 <0,05 12,97 0 0 0 54 20 ÁNO
27.05.2019 Malá Lehota / Debnárov štál - č.d.254 2 11 7,90 69,9 <0,10 <0,020 7,76 0,09 30,98 0 0 0 53 30 ÁNO
27.05.2019 Píla - Obecný úrad 1,2 <2 7,64 30,5 <0,10 <0,020 5,47 <0,05 22,31 0 0 0 10 0 ÁNO
27.05.2019 Žarnovica - MŠ (kuchyňa) 1,1 <2 7,60 34,8 <0,10 <0,020 7,98 <0,05 26,7 0 0 0 1 3 ÁNO
10.06.2019 Nová Baňa - Zdravotné stredisko Zdravie 1,1 4 7,95 34,1 <0,10 <0,020 7,30 <0,050 <0,01 0 0 0 7 15 ÁNO
10.06.2019 Tekovská Breznica - Základná škola + MŠ 0,92 4 7,77 31,7 <0,10 <0,020 20,7 <0,050 <0,01 0 0 0 4 10 ÁNO
10.06.2019 ŽSV/Hodruša - Hámre - Materská škola 0,66 2 7,37 37,5 <0,10 <0,020 7,60 <0,050 <0,01 0 0 0 3 3 ÁNO
24.06.2019 Banská Hodruša - č.672 (Cimra) 0,83 <2 6,57 26,5 <0,10 <0,020 4,16 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor