Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  okres Žarnovica FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
5.2.2018 Banská Hodruša - č.672 (Cimra) 1,9 9 7,1 18,3 <0,10 <0,020 6,45 0,09 12,27 0 0 0 0 3 ÁNO
23.1.2018 Brehy - Obecný úrad <0,5 <2 7,91 31,8 <0,10 <0,020 4,01 <0,05 <10 0 0 0 14 0 ÁNO
5.2.2018 Bzenica - MŠ 1,3 6 7,17 25,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 7 2 ÁNO
19.2.2018 Bzenica/Bukovina - rod. dom č.245 <0,5 <2 7,2 27,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 1 4 ÁNO
26.3.2018 Bzenica/Bukovina- súkromné potraviny /Potraviny COOP / <0,5 3 7,23 27,6 <0,10 <0,020 4,64 <0,05 22,06 0 0 0 1 1 ÁNO
13.3.2018 Hodruša Hámre - Obecný úrad <0,5 <2 7,63 37,3 <0,10 <0,020 7,67 <0,05 <10 0 0 0 21 15 ÁNO
15.1.2018 Hodruša Hámre - potraviny   COOP  Jednota 0,65 3 7,56 38,5 <0,10 <0,020 10,4 <0,05 10,68 0 0 0 0 1 ÁNO
28.5.2018 Hodruša Hámre - Potraviny u Brámera <0,5 <2 7,58 36,7 <0,10 <0,020 7,46 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.2.2018 Horné Hámre - Pošta  <0,5 <2 7,47 37,4 <0,10 <0,020 8,31 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.3.2018 Hrabičov - Novalim /cereálne výrobky /  0,73 4 6,94 11 <0,10 <0,020 4,87 0,08 <10 0 0 0 3 0 ÁNO
21.5.2018 Hrabičov - potraviny Jednota COOP 0,57 <2 6,96 12 <0,10 <0,020 5,63 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
5.2.2018 Hrabičov - potraviny Jednota COOP 0,76 3 6,87 9,7 <0,10 <0,020 5,96 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
8.1.2018 Kľak - Obecný úrad 0,83 6 7,09 7,3 <0,10 <0,020 7,29 <0,05 10 0 0 0 6 0 ÁNO
5.3.2018 Kľak-potraviny COOP Jednota <0,5 <2 8,11 8,9 <0,10 <0,020 9,03 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Malá Lehota - č.380, p. Slepčan 0,5 2 7,81 37,4 <0,10 <0,020 14,6 0,05 <20 0 0 0 0 4 ÁNO
15.1.2018 Malá Lehota - ObÚ 1 8 7,81 24 <0,10 <0,020 8,35 <0,05 13,81 0 0 0 3 13 ÁNO
16.4.2018 Malá Lehota/Debnárov štál  - č.221 <0,5 5 7,58 25,7 <0,10 <0,020 8,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 Nová Baňa / Bukovina-potraviny COOP 1,2 7 7,05 14,9 <0,10 <0,020 9,53 <0,05 <10 0 0 0 43 14 ÁNO
9.4.2018 Nová Baňa - ČS Slovnaft 1,3 6 7,56 25,3 <0,10 <0,020 6,59 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Nová Baňa - Izomat 0,83 11 7,37 25,5 <0,10 <0,020 6,18 0,08 16 0 0 0 5 11 ÁNO
5.3.2018 Nová Baňa - Kaviareň Park Café  / Fialka / 0,5 3 7,78 33,8 <0,10 <0,020 7,71 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
19.3.2018 Nová Baňa - Poľnohospodárske družstvo Boroš, mliečnica 4,8 18 7,28 10,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 19,33 0 0 0 20 3 ÁNO
23.4.2018 Nová Baňa - potraviny, sídlisko pod Sekvojou 3,8 17 6,84 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 26,08 0 0 0 2 1 ÁNO
18.6.2018 Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 0,93 5 7,27 11,6 <0,10 <0,020 5,06 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.1.2018 Nová Baňa - Unistav <0,5 <2 7,75 44,1 <0,10 <0,020 8,15 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
26.2.2018 Nová Baňa - Základná škola sv. Alžbety  0,72 3 7,75 31,7 <0,10 <0,020 8 <0,05 <10 0 0 0 3 1 ÁNO
15.1.2018 Nová Baňa - Zdravotné stredisko Zdravie 1,1 6 7,61 26,3 <0,10 <0,020 7,63 <0,05 12,83 0 0 0 1 0 ÁNO
29.1.2018 Nová Baňa/Bukovina - rod. dom č.46, p. Petrášová 1,6 8 7,11 13,6 <0,10 <0,020 8,08 0,08 <10 0 0 0 33 11 ÁNO
4.6.2018 Orovnica dolná  - č.122 <0,5 <2 7,61 37,8 <0,10 <0,020 11,7 0,06 <10 0 0 0 1 11 ÁNO
5.2.2018 Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro <0,5 <2 7,52 37,4 <0,10 <0,020 14,6 <0,05 <10 0 0 0 0 5 ÁNO
21.5.2018 Orovnica horná - Obecný úrad 1,1 5 7,43 21,9 <0,10 <0,020 7,48 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
29.1.2018 Orovnica horná - Pohostinstvo 2,8 13 7,51 17,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,1 14,59 0 0 0 0 1 ÁNO
13.3.2018 Ostrý Grúň - potraviny COOP 2 11 7,48 7,9 <0,10 <0,020 7,18 0,1 <10 0 0 0 73 1 ÁNO
29.1.2018 Ostrý Grúň -ZŠ + MŠ 0,84 5 7,31 7,8 <0,10 <0,020 8,06 0,08 <10 0 0 0 150 19 ÁNO
15.1.2018 Píla - Obecný úrad 1 <2 7,5 66,7 <0,10 <0,020 5,8 <0,05 <10 0 0 0 1 2 ÁNO
19.3.2018 Píla - Obecný úrad 0,52 2 7,45 68 <0,10 <0,020 4,84 <0,05 <10 0 0 0 51 1 ÁNO
26.2.2018 Tekovská Breznica - č.527, Cros plus Cukrárenská výroba 1,3 7 7,54 27,3 <0,10 <0,020 15,2 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Tekovská Breznica - ObÚ 3,2 <2 7,69 39,1 <0,10 <0,020 38,6 <0,05 <10 0 0 0 3 0 ÁNO
8.1.2018 Veľká Lehota - Obecný úrad  0,79 6 6,51 8,9 <0,10 <0,020 13 <0,05 11 0 0 0 55 10 ÁNO
16.4.2018 Veľká Lehota - Pošta <0,5 2 6,59 9,9 <0,10 <0,020 12,6 <0,05 <10 0 0 0 15 5 ÁNO
26.3.2018 Veľká Lehota / Vígľaš - č.559    0,69 5 6,8 9,1 <0,10 <0,020 11,8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.2.2018 Veľká Lehota-potraviny COOP <0,5 2 6,54 10 <0,10 <0,020 13,1 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.2.2018 Veľká Lehota/Vígľaš  - č.493 2,1 9 6,9 9 <0,10 <0,020 6,38 0,09 11,71 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Žarnovica - Pizza a Reštaurácia Plaza <0,5 5 7,51 37,6 <0,10 <0,020 6,59 0,05 12 0 0 0 10 1 ÁNO
13.3.2018 Žarnovica - Potraviny COOP na námestí 0,55 3 7,54 37,3 <0,10 <0,020 8,31 <0,05 <10 0 0 0 3 13 ÁNO
29.1.2018 ŽSV/ Župkov - potraviny COOP 0,65 4 7,03 10,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 180 44 ÁNO
28.5.2018 ŽSV/Žarnovica - Základná škola <0,5 <2 7,54 37 <0,10 <0,020 7,23 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
26.2.2018 ŽSVŽarnovica-SOUD <0,5 2 7,68 37,2 <0,10 <0,020 7,53 <0,05 26,17 0 0 0 10 4 ÁNO
9.4.2018 Župkov - Večierka Riečky 0,61 3 6,85 9,9 <0,10 <0,020 6,11 <0,05 <10 0 0 0 28 13 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor