Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
30.11.2020 Baďan - p.Jankej, č.37 1,3 6 6,61 13,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 <10,0 0 0 0 6 5 ÁNO
24.8.2020 Baďan - potraviny 0,55 <2 6,84 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 16,2 0 0 0 31 22 ÁNO
20.7.2020 Banská Belá - Obecný úrad <0,5 <2 7,56 35,9 <0,10 0,048 6,17 0,06 <10,0 0 0 0 0 27 ÁNO
2.11.2020 Banská Belá - p. Schiller,č.d.310 <0,5 <2 7,96 33,6 <0,10 0,116 6,86 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
31.8.2020 Banská Belá - Základná škola + Materská škola <0,5 <2 8,05 35,8 <0,10 0,071 7,23 0,08 35,3 0 0 0 21 14 ÁNO
2.11.2020 Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša  <0,5 <2 7,91 33,4 <0,10 0,104 7,51 <0,05 <10,0 0 0 0 0 1 ÁNO
28.9.2020 Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou <0,5 <2 8,16 35,9 <0,10 0,022 6,34 <0,05 <10,0 0 0 0 6 3 ÁNO
21.9.2020 Banská Štiavnica - penzión  Resla <0,5 <2 8,11 36,0 <0,10 0,057 6,85 <0,05 <10,0 0 0 0 18 1 ÁNO
4.8.2020 Banská Štiavnica - reštaurácia Ametyst <0,5 2 7,45 36,0 <0,10 0,082 6,87 <0,05 <10,0 0 0 0 41 0 ÁNO
10.8.2020 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, Impresso Café <0,5 <2 6,98 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10,0 0 0 0 38 32 ÁNO
19.10.2020 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, MŠ <0,5 <2 7,51 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11,4 0 0 0 2 1 ÁNO
17.8.2020 Banská Štiavnica - ul. Horná Resla č.15, p.Sep <0,5 <2 7,42 35,8 <0,10 <0,020 6,76 <0,05 <10,0 0 0 0 16 1 ÁNO
2.11.2020 Banský Studenec-Pohostinstvo u Boldoka <0,5 <2 7,20 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14,5 0 0 0 0 3 ÁNO
28.9.2020 Dekýš - č.d.79 1,1 7 7,55 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 14,2 0 0 0 4 3 ÁNO
30.11.2020 Dekýš - č.55 1 5 7,15 12,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
17.8.2020 Ilija - Obecný úrad <0,5 <2 7,48 36,1 <0,10 <0,020 6,60 <0,05 <10,0 0 0 0 15 8 ÁNO
28.9.2020 Ilija - p. Bačík, č.d.193 <0,5 <2 8,12 36,0 <0,10 <0,020 7,41 <0,05 <10,0 0 0 0 32 6 ÁNO
19.10.2020 Kozelník/PSV-potraviny COOP <0,5 <2 7,82 36,0 <0,10 0,093 6,98 <0,05 <10,0 0 0 0 6 3 ÁNO
24.8.2020 Močiar - potraviny COOP 4 18 7,30 20,9 <0,10 <0,020 18,4 0,17 37,8 0 0 0 39 22 ÁNO
7.12.2020 Močiar - výtokový stojan na cintoríne <0,5 19 7,45 19,8 <0,10 <0,020 11,3 0,16 15,2 0 0 0 0 0 ÁNO
30.11.2020 Svätý Anton - č.d.398, p. Pálková  0,62 <2 6,99 17,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 9 3 ÁNO
31.8.2020 Vyhne dolné - Obecný úrad 0,6 <2 7,67 39,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 41,5 0 0 0 4 3 ÁNO
16.11.2020 Vyhne dolné - ZŤS vrátnica 1,3 5 7,68 35,7 <0,10 <0,020 4,93 0,19 28,1 0 0 0 2 1 ÁNO
31.8.2020 Vyhne horné - potraviny COOP na sídlisku 0,64 4 7,63 39,7 <0,10 <0,020 4,87 0,20 36,6 0 0 0 13 11 ÁNO
30.11.2020 Vyhne horné - Rekreal Sitno <0,5 <2 7,62 36,2 <0,10 <0,020 4,12 0,06 <10,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor