Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Detva 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
17.5.2022 Detva - historická časť, potraviny 0,70 4,0 7,70 14,2 <0,100 <0,020 <4,00 0,057 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
21.3.2022 Detva ( Piešť ) - OÚSS 0,54 <2,0 7,64 15,9 <0,100 <0,020 5,78 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
17.5.2022 Detva ( Piešť ) - potraviny 1,3 4,8 7,58 15,5 <0,100 <0,020 5,46 <0,050 <2,0 0 0 0 9 5 ÁNO
28.6.2022 Detva - pizzeria Tália <0,50 3,8 8,10 14,9 <0,100 <0,020 <4,00 0,059 <2,0 0 0 0 6 2 ÁNO
20.4.2022 Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 <0,50 4,6 8,09 14,0 <0,100 <0,020 <4,00 0,13 4,3 0 0 0 0 0 ÁNO
17.5.2022 Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. 0,81 5,1 6,95 14,9 <0,100 <0,020 <4,00 0,13 3,4 0 0 0 8 0 ÁNO
28.6.2022 Hriňová - Krivec č. 2845, pekáreň <0,50 3,4 8,00 15,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 3,0 0 0 0 1 0 ÁNO
21.3.2022 Hriňová - obchodný dom 0,53 5,4 7,44 15,4 <0,100 <0,020 <4,00 0,079 4,7 0 0 0 4 2 ÁNO
20.4.2022 Hriňová - potraviny 1,9 17,0 7,93 13,7 <0,100 <0,020 <4,00 0,45 9,2 0 0 0 1 2 ÁNO
17.5.2022 Kriváň - potraviny COOP <0,50 3,1 6,52 14,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 2,7 0 0 0 2 1 ÁNO
17.5.2022 Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o <0,50 <2,0 7,95 20,7 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
20.4.2022 Podkriváň - Obecný úrad <0,50 3,5 7,93 13,9 <0,100 <0,020 <4,00 0,080 4,7 0 0 0 0 0 ÁNO
17.5.2022 Vígľaš - Obecný úrad 0,83 3,6 7,59 14,4 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 2,1 0 0 0 6 2 ÁNO
21.3.2022 Vígľaš - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,88 15,2 <0,100 <0,020 <4,00 0,079 2,6 0 0 0 45 1 ÁNO
20.4.2022 Vígľaš (Pstruša) - Masarykov dvor, reštaurácia <0,50 2,1 8,19 14,6 <0,100 <0,020 <4,00 0,061 2,4 0 0 0 0 2 ÁNO
17.5.2022 Zvolenská Slatina - bryndziareň <0,50 3,3 7,80 14,4 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor