Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Banky, Jednota 2.2.2021 1,1 2 7,33 50,8 <0,10 <0,020 4,52 <0,05 <10,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Brezany, MŠ 16.2.2021 0,85 <2 7,62 50,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 24,1 0 0 0 1 2 ÁNO
Bystričany, OÚ 29.6.2021 1,8 <2,0 7,56 50,1 <0,10 <0,020 5,42 <0,05 11,4 0 0 0 29 1 ÁNO
Chalmová, kúpele 29.6.2021 1,4 <2,0 7,57 50,3 <0,10 <0,020 5,24 <0,05 12,6 0 0 0 0 0 ÁNO
Chalmová, Reedukačný ústav 9.2.2021 2,9 15 7,54 44,1 <0,10 <0,020 6,74 0,15 20,3 0 0 0 64 39 ÁNO
Chrenovec, Jednota 12.1.2021 0,57 <2 7,45 43,8 <0,10 <0,020 5,22 0,07 18,3 0 0 0 9 1 ÁNO
Cígeľ, MŠ 25.5.2021 1,1 3 7,54 46,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 13,3 0 0 0 5 1 ÁNO
Čereňany, Jednota 20.4.2021 0,76 4 7,52 47,3 <0,10 <0,020 5,63 0,07 <10,0 0 0 0 2 16 ÁNO
Diviacka Nová Ves, pekáreň 22.6.2021 0,53 <2,0 7,40 50,7 <0,10 <0,020 4,36 <0,05 <10,0 0 0 0 9 9 ÁNO
Diviacka Nová Ves, pošta 2.2.2021 1,5 3 7,41 50,9 <0,10 <0,020 4,81 <0,05 12,6 0 0 0 8 28 ÁNO
Dolné Vestenice, potraviny Jednota 22.6.2021 0,53 <2,0 7,49 56,3 <0,10 <0,020 6,00 <0,05 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Dubnica, Jednota 9.3.2021 <0,5 2 7,66 16,3 <0,10 <0,020 4,63 0,09 24,4 0 0 0 38 38 ÁNO
Handlová, pohostinstvo-Slovan 25.5.2021 0,52 <2 7,52 22,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10,0 0 0 0 12 1 ÁNO
Handlová, sídlisko Morovno-potraviny 25.5.2021 <0,5 <2 7,76 16,1 <0,10 0,053 <4,00 0,09 <10,0 0 0 0 4 1 ÁNO
Handlová, StVPS- prevádzka 12.1.2021 <0,5 <2 7,51 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 21,8 0 0 0 3 3 ÁNO
Handlová, Výrobné družstvo Mlaď 12.1.2021 <0,5 <2 8,03 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 43,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Horná Ves, OÚ 20.4.2021 0,93 3 7,45 43,1 <0,10 <0,020 5,21 0,06 <10,0 0 0 0 22 11 ÁNO
Hradec, Jednota 23.2.2021 1,1 4 7,16 23,2 <0,10 <0,020 11,3 0,06 22,8 0 0 0 118 14 ÁNO
Kaľamenová, výtokový stojan 16.2.2021 0,62 <2 7,11 67,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 18,2 0 0 0 0 2 ÁNO
Kamenec pod Vtáčnikom, Jednota 26.1.2021 4,8 11 7,60 10,2 <0,10 <0,020 7,13 0,15 21,5 0 0 0 22 21 ÁNO
Kanianka, pohostinstvo Dolár-nová časť 16.2.2021 1,1 4 7,75 44,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 43,8 0 0 0 0 0 ÁNO
Kľačno, Viarspol 9.3.2021 <0,5 <2 7,65 44,9 <0,10 <0,020 6,63 <0,05 12,6 0 0 0 0 2 ÁNO
Kocúrany, OÚ (potraviny) 9.2.2021 0,53 2 7,92 16,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 22,4 0 0 0 1 7 ÁNO
Kostolná Ves, MŠ 2.2.2021 1,9 2 7,72 46,1 <0,10 <0,020 7,24 0,05 18,9 0 0 0 1 2 ÁNO
Koš, ZŠ 25.5.2021 1,3 8 7,61 41,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 <10,0 0 0 0 5 3 ÁNO
Lazany, Jednota 4.5.2021 0,65 <2 7,51 47,9 <0,10 <0,020 5,10 0,05 <10,0 0 0 0 3 1 ÁNO
Lehota pod Vtáčnikom, Jednota 18.5.2021 1,7 2 8,03 11,4 <0,10 <0,020 8,56 0,06 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Liešťany, Jednota( pohostinstvo) 2.2.2021 1,1 3 8,11 8,7 <0,10 <0,020 6,79 0,10 16,3 0 0 0 1 0 ÁNO
Lipník, OÚ 12.1.2021 <0,5 2 7,47 43,9 <0,10 <0,020 5,01 0,06 18,0 0 0 0 12 3 ÁNO
Máčov, ŠM 2.2.2021 3 2 7,34 51,0 <0,10 <0,020 4,80 <0,05 20,7 0 0 0 1 2 ÁNO
Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ 23.2.2021 0,72 <2 7,67 16,6 <0,10 0,028 <4,00 0,06 15,2 0 0 0 3 2 ÁNO
Malá Čausa, OÚ 25.5.2021 <0,5 <2 7,84 16,1 <0,10 0,070 <4,00 0,09 16,4 0 0 0 2 2 ÁNO
Malinová, Jednota 16.2.2021 0,75 <2 7,76 44,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 24,5 0 0 0 1 13 ÁNO
Morovno, potraviny 12.1.2021 1,2 4 7,75 16,8 <0,10 <0,020 6,83 0,13 30,0 0 0 0 30 2 ÁNO
Nedožery, potraviny  16.2.2021 0,64 <2 7,64 50,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 27,1 0 0 0 1 1 ÁNO
Nitrianske Rudno, Jednota  2.2.2021 2,8 2 7,51 46,3 <0,10 <0,020 7,26 0,05 30,6 0 0 0 2 5 ÁNO
Nitrianske Sučany, potraviny Jednota 26.1.2021 0,74 <2 7,47 47,2 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
Nitrica, č.d. 279 18.5.2021 1,5 4 7,42 60,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10,0 0 0 0 59 31 ÁNO
Nitrica, potraviny Jednota (Muflón) 26.1.2021 3,1 <2 7,45 59,7 <0,10 <0,020 4,49 <0,05 11,5 0 0 0 8 15 ÁNO
Nová Lehota, potraviny 12.1.2021 <0,5 <2 7,45 23,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16,2 0 0 0 37 1 ÁNO
Nová Lehota, vodojem-odtok 25.5.2021 0,69 <2 7,66 22,9 <0,10 <0,020 4,18 0,06 <10,0 0 0 0 18 4 ÁNO
Nováky, plaváreň 29.6.2021 <0,50 <2,0 7,74 50,0 <0,10 <0,020 4,66 <0,05 <10,0 0 0 0 8 1 ÁNO
Nováky, StVPS 26.1.2021 4,6 <2 7,46 50,2 <0,10 <0,020 6,83 <0,05 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Opatovce nad Nitrou, pohostinstvo Rozsutec 11.5.2021 0,51 3 8,07 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 19,4 0 0 0 1 13 ÁNO
Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota 9.2.2021 <0,5 2 7,96 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 17,2 0 0 0 1 5 ÁNO
Oslany, Jednota 9.2.2021 2,8 15 7,53 44,0 <0,10 <0,020 7,34 0,14 19,4 0 0 0 43 23 ÁNO
Podhradie OÚ 14.6.2021 0,63 <2,0 7,50 10,1 <0,10 <0,020 8,72 0,10 <10,0 0 0 0 6 6 ÁNO
Poluvsie, potraviny 9.3.2021 <0,5 <2 7,51 51,1 <0,10 <0,020 5,58 <0,05 11,0 0 0 0 1 8 ÁNO
Poruba, Jednota 4.5.2021 3,3 18 7,16 9,0 <0,10 <0,020 5,09 0,17 21,2 0 0 0 6 2 ÁNO
Pravenec, kolónia ,potraviny 9.3.2021 <0,5 <2 7,50 51,1 <0,10 <0,020 5,64 <0,05 10,6 0 0 0 0 4 ÁNO
Prievidza,  Piesky (Sábia) 25.5.2021 0,55 <2 7,53 49,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 45 37 ÁNO
Prievidza, Bytovka-ul. Cígeľská 27.4.2021 <0,5 <2 7,58 49,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Prievidza, hotel  Magura 16.3.2021 0,61 <2 7,87 16,8 <0,10 <0,020 4,22 0,06 25,1 0 0 0 2 10 ÁNO
Prievidza, Košovská ul., PPC 20.4.2021 0,51 <2 7,60 49,5 <0,10 <0,020 4,51 <0,05 <10,0 0 0 0 10 13 ÁNO
Prievidza, obchodný dom Rozvoj 9.2.2021 0,8 5 7,66 30,4 <0,10 <0,020 4,50 0,10 <10,0 0 0 0 13 12 ÁNO
Prievidza, sídlisko  Žabník-potraviny 12.1.2021 <0,5 <2 7,53 42,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 21,5 0 0 0 1 1 ÁNO
Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS 6.4.2021 <0,5 <2 7,41 31,7 <0,10 <0,020 6,19 <0,05 19,6 0 0 0 2 0 ÁNO
Prievidza Ul. Bjorsona  10 25.5.2021 0,81 <2 7,68 48,4 <0,10 <0,020 4,07 0,05 <10,0 0 0 0 26 21 ÁNO
Prievidza, Ul. Rázusa č.40 ( Macho) 14.6.2021 1,3 2,2 7,22 64,3 <0,10 <0,020 4,34 0,05 <10,0 0 0 0 2 3 ÁNO
Prievidza Ul. Rázusa č.46 25.5.2021 0,85 <2 7,60 49,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 13 12 ÁNO
Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 29.6.2021 0,67 <2,0 7,60 46,3 <0,10 <0,020 4,04 0,05 15,1 0 0 0 55 17 ÁNO
Radobica, OÚ 9.2.2021 <0,5 <2 7,37 60,4 <0,10 <0,020 16,6 <0,05 <10,0 0 0 0 42 3 ÁNO
Ráztočno, potraviny pri ceste 23.2.2021 0,62 <2 7,45 41,2 <0,10 <0,020 6,23 <0,05 32,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Sebedražie, OÚ 25.5.2021 1,3 8 7,63 41,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 14,4 0 0 0 5 1 ÁNO
Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok 16.2.2021 0,96 <2 7,73 44,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 27,7 0 0 0 1 13 ÁNO
Šútovce  potraviny Jednota 2.2.2021 1,7 7 7,92 11,5 <0,10 <0,020 4,56 0,14 <10,0 0 0 0 4 2 ÁNO
Tužina Viarspol 9.3.2021 <0,5 <2 7,59 47,2 <0,10 <0,020 4,66 <0,05 10,9 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľká Čausa, potraviny Jednota 23.2.2021 0,71 <2 7,52 43,9 <0,10 <0,020 5,46 <0,05 23,9 0 0 0 2 2 ÁNO
Vyšehradné, SLOVAKTUAL 16.2.2021 0,73 3 7,63 46,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 27,8 0 0 0 2 2 ÁNO
Zemianske Kostoľany, OÚ 26.1.2021 2 <2 7,46 50,7 <0,10 <0,020 6,63 <0,05 <10,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor