Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
07.01.2019 Banská Štiavnica -  sídl. Drieňová Supermarket COOP <0,5 <2 7,58 16,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
07.01.2019 Banský Studenec-Obecný úrad <0,5 <2 7,22 17,1 <0,10 <0,020 4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.01.2019 Vyhne horné - kotolňa na sídlisku 1 4 7,68 40,2 <0,10 <0,020 4,74 0,09 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
04.02.2019 Banská Štiavnica - penzión  Resla <0,5 <2 7,92 35,8 <0,10 0,043 7,98 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Ilija - Obecný úrad 1,8 8 7,81 9,9 <0,10 <0,020 9,11 0,08 <10 0 0 0 12 3 ÁNO
04.02.2019 Močiar - Obecný úrad 2,1 11 7,65 20,0 <0,10 <0,020 23,1 0,10 13,84 0 0 0 0 1 ÁNO
18.02.2019 Banská Hodruša  - č.696 1,9 15 7,29 21,0 <0,10 <0,020 7,26 0,18 14,05 0 0 0 0 0 ÁNO
18.02.2019 Dekýš - Obecný úrad 1,3 4 7,66 12,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
18.02.2019 Vyhne dolné - Obecný úrad 0,59 2 8,04 39,1 <0,10 <0,020 4,72 0,12 <10 0 0 0 1 2 ÁNO
25.02.2019 Svätý Anton - Obecný úrad 0,54 3 7,12 17,1 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 <10 0 0 0 3 1 ÁNO
18.03.2019 Banská Belá - Obecný úrad 0,6 <2 8,00 35,8 <0,10 0,138 6,09 <0,05 16,29 0 0 0 0 0 ÁNO
18.03.2019 Banská Štiavnica - ul. Horná Resla č.15, p.Sep 0,85 4 7,97 35,7 <0,10 0,073 6,21 <0,05 18,52 0 0 0 0 1 ÁNO
18.03.2019 Dekýš - č.d.79 4,9 18 8,02 41,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 33,26 0 0 0 1 0 ÁNO
25.03.2019 Svätý Anton - Café Madeira <0,5 2 7,11 17,0 <0,10 <0,020 5,46 <0,05 15,59 0 0 0 0 2 ÁNO
25.03.2019 Vyhne dolné-potraviny COOP  0,98 3 7,89 37,7 <0,10 <0,020 7,17 0,19 22,56 0 0 0 1 0 ÁNO
01.04.2019 Baďan - Obecný úrad (Materská škola) <0,5 <2 6,67 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.04.2019 Banská Štiavnica/PSV - bufet Baracuda /Mexiko/ <0,5 <2 7,95 34,3 <0,10 0,118 5,88 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
01.04.2019 Kozelník - Obecný úrad <0,5 <2 7,96 34,7 <0,10 0,153 5,46 <0,05 <10 0 0 0 1 5 ÁNO
15.04.2019 Banská Štiavnica - reštaurácia Ametyst <0,5 <2 6,64 8,7 <0,10 0,075 6,21 <0,05 11,42 0 0 0 1 1 ÁNO
15.04.2019 Vyhne horné - potraviny COOP na sídlisku 0,52 2 6,58 38,3 <0,10 <0,020 4,21 <0,05 15,59 0 0 0 1 3 ÁNO
29.04.2019 Baďan - č.3, p. Štetina <0,5 <2 6,70 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,35 0 0 0 0 0 ÁNO
29.04.2019 Banský Studenec-Pohostinstvo u Boldoka <0,5 <2 7,11 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
13.05.2019 Banská Belá - Základná škola + Materská škola 0,73 <2 7,98 33,4 <0,10 0,165 6,75 <0,05 <10 0 0 0 34 9 ÁNO
13.05.2019 Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša  0,79 2 7,94 33,3 <0,10 0,152 5,63 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, MŠ <0,5 <2 7,71 17,4 <0,10 <0,020 5,81 0,07 10,63 0 0 0 4 3 ÁNO
24.06.2019 Banská Belá (PSV) - potraviny COOP 0,97 <2 7,90 33,5 <0,10 <0,020 7,94 <0,05 <10 0 0 0 0 3 ÁNO
24.06.2019 Banská Hodruša - č.672 (Cimra) 0,83 <2 6,57 26,5 <0,10 <0,020 4,16 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
24.06.2019 Močiar - potraviny COOP 4,9 18 7,84 19,0 <0,10 <0,020 15,2 0,16 <10 0 0 0 12 4 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor