Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP 24.2.2021 0,7 2 7,65 5,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,11 <2,0 0 0 0 6 1 ÁNO
Beňuš - Filipovo, potraviny 11.5.2021 0,86 <2 6,93 12,7 <0,100 <0,050 8,04 0,16 3,4 0 0 0 1 1 ÁNO
Beňuš - rod. dom č. 326 14.6.2021 0,81 <2,0 7,83 7,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,11 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 14.6.2021 0,63 3,4 6,40 11,4 <0,100 <0,050 5,63 0,066 4,7 0 0 0 1 0 ÁNO
Braväcovo (Hudcová) - Obecný úrad 14.6.2021 <0,50 2,6 6,62 11,5 <0,100 <0,050 5,71 0,057 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.29 14.6.2021 1,3 6,5 6,61 10,9 <0,100 <0,050 4,87 0,24 14,6 0 0 0 1 0 ÁNO
Brezno ( Rovne) - Elaro 10.5.2021 1,2 6 8,11 11,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,073 2,5 0 0 0 3 1 ÁNO
Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval 10.5.2021 1,4 4 8,06 10,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,070 2,9 0 0 0 1 0 ÁNO
Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny 10.5.2021 <0,50 <2 7,70 44,8 <0,100 <0,050 5,60 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Brezno (Halny) - potraviny COOP 10.3.2021 1,13 4 7,58 44,5 <0,100 <0,050 5,85 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Brezno (Mazorník) - potraviny CBA 10.5.2021 3,0 14 8,11 11,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,14 4,4 0 0 0 1 1 ÁNO
Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 30.6.2021 0,90 3,6 7,68 60,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,10 2,5 0 0 0 19 1 ÁNO
Brezno (nová nemocnica) - predajňa chlieb - pečivo 10.2.2021 1,51 6 7,87 56,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,074 2,3 0 0 0 9 1 ÁNO
Brezno (Rovne) - ČS Rovne 10.3.2021 0,96 3 7,81 12,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,051 2,8 0 0 0 3 0 ÁNO
Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS 29.6.2021 0,56 2,6 7,40 10,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Brezno (Vrchdolinka) - ČS pri STK 18.1.2021 1,13 4 8,22 11,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,15 <2,0 0 0 0 5 3 ÁNO
Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82 10.5.2021 <0,50 <2 7,81 15,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Bystrá - potraviny Jednota 7.4.2021 0,6 3 7,98 59,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,091 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny 12.5.2021 1,4 12 7,51 16,9 <0,100 <0,050 5,02 0,092 3,2 0 0 0 8 1 ÁNO
Čierny Balog ( Komov - Látky) - potraviny COOP 22.6.2021 <0,50 <2,0 7,88 27,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,063 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 10.2.2021 0,88 <2 6,94 6,5 <0,100 <0,050 6,46 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Čierny Balog (Fajtov) - potraviny 12.5.2021 1,9 8 6,54 7,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,10 4,4 0 0 0 1 1 ÁNO
Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum 12.5.2021 0,65 <2 6,79 7,2 <0,100 <0,050 7,11 <0,050 4,1 0 0 0 1 1 ÁNO
Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 12.5.2021 1,9 7 7,60 8,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,069 2,4 0 0 0 1 0 ÁNO
Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334 10.2.2021 0,72 <2 6,97 6,5 <0,100 <0,050 6,46 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP 12.5.2021 0,68 3 6,30 <5,0 <0,100 <0,050 6,88 0,18 8,3 0 0 0 2 0 ÁNO
Dolná Lehota - Obecný úrad 14.6.2021 0,66 2,4 7,75 18,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Dolná Lehota - potraviny Jednota 10.3.2021 0,68 6 7,44 25,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,085 <2,0 0 0 0 8 6 ÁNO
Drábsko - Obecný úrad 16.3.2021 <0,5 <2 6,27 18,2 <0,100 0,032 13,1 0,082 2,8 0 0 0 1 0 ÁNO
Dubová - potraviny COOP 16.2.2021 2,13 17 7,72 14,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,27 2,9 0 0 0 10 8 ÁNO
Heľpa - Materská škola 31.5.2021 0,69 <2,0 7,63 27,5 <0,100 <0,050 6,96 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Heľpa - potraviny 9.3.2021 <0,5 <2 7,61 26,4 <0,100 <0,050 7,39 <0,050 <2,0 0 0 0 1 10 ÁNO
Heľpa - supermarket COOP 19.1.2021 0,57 <2 7,88 28,2 <0,100 <0,050 7,72 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Horná Lehota - Obecný úrad 14.6.2021 1,2 3,7 7,86 42,1 <0,100 <0,050 5,34 <0,050 3,1 0 0 0 1 0 ÁNO
Horná Lehota - potraviny 10.3.2021 1,56 8 7,56 32,8 <0,100 <0,050 5,42 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Hronec - Materská škola 14.6.2021 0,56 <2,0 7,73 31,0 <0,100 <0,050 5,86 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Hronec - potraviny COOP Jednota 7.4.2021 <0,5 <2 7,88 31,2 <0,100 <0,050 5,40 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Jarabá - penzión Jarabatá 7.4.2021 1,36 5 7,87 59,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,13 15,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Jasenie - potraviny Jednota 10.5.2021 0,54 <2 7,53 15,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota 16.3.2021 0,98 4 7,16 17,2 <0,100 <0,030 12,5 0,16 4,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Lopej - potraviny 10.5.2021 0,83 4 7,52 16,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Mýto p. Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota 7.4.2021 0,72 3 7,11 7,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola 7.4.2021 0,5 <2 7,81 41,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Osrblie - Obecný úrad 14.6.2021 <0,50 <2,0 7,88 31,2 <0,100 <0,050 5,98 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Osrblie - potraviny COOP 7.4.2021 0,85 4 7,84 31,6 <0,100 <0,050 5,90 0,094 5,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Podbrezová (Piesok) - potraviny Cisárov pekár 7.4.2021 1,7 10 7,95 59,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,25 9,5 0 0 0 1 3 ÁNO
Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny 7.4.2021 0,89 7 8,01 59,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,18 12,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan 31.5.2021 0,57 <2,0 7,52 29,4 <0,100 <0,050 4,95 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Pohorelá (horný) - potraviny 31.5.2021 0,67 <2,0 7,43 5,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,059 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa 31.5.2021 <0,50 <2,0 7,70 30,0 <0,100 <0,050 5,04 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Pohorelská Maša - potraviny 9.3.2021 1,78 10 7,75 30,0 <0,100 <0,050 5,95 0,091 2,3 0 0 0 1 2 ÁNO
Polomka (dolný) - potraviny Jednota 31.5.2021 0,57 <2,0 7,46 13,8 <0,100 <0,050 4,57 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Polomka (horný) - potraviny 19.1.2021 0,7 4 7,80 15,6 <0,100 <0,050 4,86 0,12 5,0 0 0 0 1 4 ÁNO
Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského 31.5.2021 <0,50 <2,0 7,49 29,2 <0,100 <0,050 6,28 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Predajná - potraviny 16.2.2021 0,9 7 7,23 17,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,16 5,1 0 0 0 2 2 ÁNO
Ráztoka - Obecný úrad 24.5.2021 <0,50 <2 7,70 37,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Ráztoka - potraviny 18.1.2021 0,73 <2 7,85 37,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Sihla - Obecný úrad 16.3.2021 1 9 6,62 22,2 <0,100 0,035 5,86 0,17 11,8 0 0 0 0 0 ÁNO
Šumiac (nový) - Obecný úrad 31.5.2021 <0,50 <2,0 6,85 7,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Šumiac (starý) - rod. dom č.246 31.5.2021 0,52 <2,0 7,10 8,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 11 4 ÁNO
Šumiac (starý) - rod. dom č.324 20.4.2021 0,78 2 6,65 8,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,068 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Tále - Slovenská reštaurácia 7.4.2021 0,99 5 8,18 14,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 7 1 ÁNO
Telgárt (nový) - Obecný úrad 31.5.2021 <0,50 <2,0 7,72 16,9 <0,100 <0,050 4,40 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 9.3.2021 <0,5 <2 7,55 16,9 <0,100 <0,050 5,53 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
Valaská (nová) - nám.1.mája č.460/8, Materská škola 7.4.2021 2,21 11 8,03 59,2 <0,100 0,052 <4,00 0,26 6,2 0 0 0 5 5 ÁNO
Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 14.6.2021 1,3 8,5 7,96 58,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,21 6,2 0 0 0 1 1 ÁNO
Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota 14.6.2021 0,99 2,9 7,88 58,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Valkovňa - Obecný úrad 31.5.2021 <0,50 2,0 7,65 36,0 <0,100 <0,050 4,90 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Valkovňa - potraviny Jednota 9.3.2021 1,12 7 7,58 35,8 <0,100 <0,050 5,25 <0,050 <2,0 0 0 0 6 0 ÁNO
Zámostie - potraviny 10.5.2021 0,79 <2 7,55 15,8 <0,100 <0,050 5,05 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
Závadka nad Hronom - Obecný úrad 31.5.2021 0,56 <2,0 7,53 33,2 <0,100 <0,050 10,3 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Závadka nad Hronom (starý) - pohostinstvo 19.1.2021 0,92 <2 7,33 32,8 <0,100 <0,050 8,43 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor