Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
11.5.2022 Ábelová, Hostinec <0,5 2,0 7,48 15,2 <0,10 <0,020 7,70 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.2.2022 Ábelová, Obecný úrad 0,63 2,0 7,74 15,0 <0,10 <0,020 6,99 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.4.2022 Biskupice, Obecný úrad <0,5 4,0 8,09 13,6 <0,10 <0,020 <4,0 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.4.2022 Boľkovce, Obecný úrad 0,53 5,0 8,04 13,4 <0,10 <0,020 <4,0 0,13 10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.2.2022 Budiná, Obecný úrad 0,88 6,0 8,14 16,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.5.2022 Divín, OÚ <0,5 <2,0 8,20 14,8 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.5.2022 Dobroč, MŠ 0,74 <2,0 8,08 14,5 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.1.2022 Fiľakovo, Domov dôchodcov 0,53 5,0 8,10 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.2.2022 Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová 0,51 7,0 8,09 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.4.2022 Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 0,53 5,0 8,19 13,5 <0,10 <0,020 <4,0 0,14 11 0 0 0 0 0 ÁNO
8.6.2022 Gregorova Vieska, Obecný úrad 0,62 3,0 7,91 14,3 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 30 16 ÁNO
25.5.2022 Halič, Obecný úrad 0,88 4,0 7,94 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.4.2022 Kalinovo, Obecný úrad 0,79 4,0 8,68 10,9 <0,10 <0,020 <4,0 0,070 12,0 0 0 0 0 0 ÁNO
25.5.2022 Lehôtka, OÚ 1,2 9,0 8,31 14,7 <0,10 <0,020 4,30 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.5.2022 Lentvora, OÚ 0,8 <2,0 7,52 16,1 <0,10 <0,020 4,60 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.5.2022 Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 2,0 8,09 14,7 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
15.6.2022 Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA 0,69 6,0 8,19 11,7 <0,10 <0,020 <4,0 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.4.2022 Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA 0,58 5,0 8,61 11,1 <0,10 <0,020 <4,0 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.6.2022 Lučenec, Rúbanisko I. HASIČI 0,88 6,0 7,64 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 10 5 ÁNO
4.5.2022 Lučenec, Rúbanisko II. Materská škola 0,56 2,0 8,65 11,3 <0,10 <0,020 <4,0 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.2.2022 Lučenec, Rúbanisko III. Piváreň u plyšového medveďa 0,8 6,0 8,49 11,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.6.2022 Mikušovce, Obecný úrad 1,2 6,0 7,65 11,3 <0,10 <0,020 4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.1.2022 Mýtna, Potraviny-Hostinec 0,54 4,0 8,21 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.5.2022 Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa <0,5 <2,0 8,11 14,7 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.2.2022 Podrečany, MŠ <0,5 4,0 7,97 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.6.2022 Políchno, rod.dom č.136 0,81 2,0 6,98 10,8 <0,10 <0,020 4,1 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.5.2022 Praha, Obecný úrad 0,88 2,0 7,43 17,8 <0,10 0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.4.2022 Prša, Obecný úrad 0,82 6,0 7,99 13,7 <0,10 <0,020 <4,0 0,16 13 0 0 0 0 0 ÁNO
1.6.2022 Rapovce, OÚ 1,6 4,0 7,47 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.5.2022 Ružiná, Materská škola 0,54 2,0 7,40 40,7 <0,10 <0,020 5,90 <0,05 <10 0 0 0 33 16 ÁNO
25.5.2022 Stará Halič, Materská škola 0,63 5,0 7,97 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 15 0 0 0 0 0 ÁNO
23.2.2022 Šíd, Obecný úrad <0,5 2,0 7,28 86,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.4.2022 Šíd, Základná škola <0,5 <2,0 7,22 86,1 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.4.2022 Točnica,OÚ 0,59 6,0 8,07 14,7 <0,10 <0,020 <4,0 0,10 14,0 0 0 0 0 0 ÁNO
2.3.2022 Tomášovce, Obecný úrad <0,5 4,0 8,11 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 7 4 ÁNO
2.2.2022 Trebeľovce, Potraviny 0,53 4,0 8,34 10,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.6.2022 Trebeľovce, rod.dom č. 120 1,4 5,0 7,69 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.1.2022 Vidiná - OÚ <0,5 7,0 8,39 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.3.2022 Vidiná, MŠ 0,81 10,0 8,52 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor