Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno
Dát.odberu Miesto odberu Zákal             ( limit 5  ) Farba               ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne ióny           ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia coli                   ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
19.3.2018 Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP 0,61 3 7,14 5,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 5,9 0 0 0 1 0 ÁNO
23.4.2018 Beňuš - Filipovo - pohostinstvo 0,5 2 7,29 14,1 <0,10 <0,020 8,85 0,13 2,4 0 0 0 8 1 ÁNO
4.6.2018 Beňuš - Filipovo - potraviny 0,55 <2 7,49 14,3 <0,10 <0,020 8,85 0,17 2,1 0 0 0 1 1 ÁNO
23.4.2018 Beňuš - potraviny  <0,5 2 7,32 5,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
23.4.2018 Braväcovo (Hudcová) - Obecný úrad 0,54 5 6,52 11,7 <0,10 <0,020 6,64 0,09 2,9 0 0 0 4 0 ÁNO
23.4.2018 Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.28  0,71 7 6,95 11,4 <0,10 <0,020 6,31 0,11 14 0 0 0 1 2 ÁNO
4.6.2018 Brezno ( Rovne) - Elaro 0,89 3 8,08 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
4.6.2018 Brezno (Dom potravín) - Da Vinci kafé 1,6 6 8,18 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <2,0 0 0 0 138 47 ÁNO
23.4.2018 Brezno (Dom potravín) - Penzión Ulička, espresso  2 9 8,30 10,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
23.4.2018 Brezno (Halny) - pekáreň Mýto <0,5 3 7,74 59,1 <0,10 <0,020 6,14 <0,05 <2,0 0 0 0 7 3 ÁNO
4.6.2018 Brezno (Halny) - Šajgal <0,5 <2 7,66 48,5 <0,10 <0,020 5,97 <0,05 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
4.6.2018 Brezno (Mazorník) - potraviny CBA 3,8 10 8,10 11,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 13,6 0 0 0 15 15 ÁNO
18.6.2018 Brezno (nová nemocnica)  - ŽSR, veľká stanica 1,2 6 7,91 56,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 2,4 0 0 0 5 12 ÁNO
4.6.2018 Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 0,81 2 8,07 65,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 6,0 0 0 0 56 42 ÁNO
4.6.2018 Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS 1,2 4 8,13 12,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
7.5.2018 Bystrá - Obecný úrad 0,69 <2 8,31 64,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 2,4 0 0 0 1 2 ÁNO
20.2.2018 Bystrá - potraviny Jednota <0,5 2 8,11 68,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 1 0 ÁNO
15.5.2018 Čierny  Balog (Jánošovka) - železnička 1,2 9 6,83 <5,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 18 0 0 0 4 3 ÁNO
6.6.2018 Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny 0,97 8 7,11 9,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 7,1 0 0 0 182 4 ÁNO
15.5.2018 Čierny Balog ( Závodie) - rod.dom č. 38/46 0,79 4 6,89 7,3 <0,10 <0,020 4,27 0,14 25 0 0 0 2 1 ÁNO
15.5.2018 Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č.15 0,53 <2 8,33 11,0 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 6,7 0 0 0 7 8 ÁNO
15.5.2018 Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP <0,5 <2 6,85 7,9 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
23.1.2018 Dolná Lehota - Obecný úrad 1,3 4 7,42 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <2 0 0 0 7 3 ÁNO
5.3.2018 Dolná Lehota - potraviny Jednota <0,5 2 7,72 27,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <2 0 0 0 1 0 ÁNO
7.5.2018 Dubová - Dom dôchodcov 0,78 4 7,94 18,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 4,8 0 0 0 3 1 ÁNO
19.3.2018 Heľpa - Materská škola 0,78 3 7,93 30,3 <0,10 <0,020 7,83 0,08 <2 0 0 0 1 2 ÁNO
4.6.2018 Horná Lehota - Obecný úrad 0,78 2 7,63 45,7 <0,10 <0,020 5,46 0,06 3,3 0 0 0 2 5 ÁNO
5.3.2018 Hronec - Materská škola 0,9 <2 7,83 33,8 <0,10 <0,020 6,14 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Jasenie - Základná škola <0,5 <2 7,73 18,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 3,1 0 0 0 4 12 ÁNO
6.3.2018 Jasenie - Základná škola <0,5 2 7,76 19,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <2 0 0 0 1 0 ÁNO
20.3.2018 Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 <0,5 3 7,10 11,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 2,7 0 0 0 14 9 ÁNO
20.3.2018 Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota 1,1 5 6,80 10,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 10 0 0 0 25 10 ÁNO
7.5.2018 Lopej - Materská škola 0,9 3 7,83 18,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 2,1 0 0 0 1 1 ÁNO
7.5.2018 Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - rod.dom  č. 262 <0,5 2 7,80 44,3 <0,10 <0,020 4,27 0,12 3,7 0 0 0 47 34 ÁNO
20.2.2018 Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - rod.dom  č. 271 0,77 <2 7,84 45,6 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 <2 0 0 0 5 3 ÁNO
7.5.2018 Mýto pod Ďumbierom (Mlynná) - rod. dom č. 113        <0,5 <2 7,54 7,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 2,5 0 0 0 1 1 ÁNO
5.3.2018 Nemecká -  Obecný úrad 0,69 5 7,73 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 3,8 0 0 0 1 5 ÁNO
20.2.2018 Podbrezová (Za kostolom) - ČOV 1,2 8 8,22 68,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 2,9 0 0 0 2 8 ÁNO
18.6.2018 Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan <0,5 <2 7,75 26,9 <0,10 <0,020 6,67 0,08 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
18.6.2018 Pohorelá (horný) - Obecný úrad <0,5 2 7,96 6,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
18.6.2018 Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa 0,55 2 7,77 27,1 <0,10 <0,020 6,66 <0,05 2,8 0 0 0 0 2 ÁNO
18.6.2018 Polomka (dolný) - pohostinstvo, ul. SNP č.66 <0,5 <2 7,83 17,2 <0,10 <0,020 5,25 <0,05 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
18.6.2018 Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského <0,5 3 7,70 31,9 <0,10 <0,020 6,63 <0,05 <2,0 0 0 0 6 15 ÁNO
19.3.2018 Polomka (horný) - ul. Odbojárov, šachta na rozvodnom potrubí <0,5 3 7,74 32,7 <0,10 <0,020 6,31 <0,05 <2 0 0 0 4 0 ÁNO
5.3.2018 Predajná - Obecný úrad <0,5 4 7,73 19,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 2,5 0 0 0 1 0 ÁNO
7.5.2018 Predajná - pohostinstvo RELAX 1 4 7,93 18,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 4,0 0 0 0 2 2 ÁNO
23.4.2018 Ráztoka - potraviny <0,5 <2 7,61 40,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
19.3.2018 Šumiac (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 7,56 8,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Šumiac (nový) - rod.dom č. 643, výtokový stojan <0,5 <2 7,82 8,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 8 ÁNO
18.6.2018 Šumiac (starý) - rod. dom č.246 <0,5 <2 7,74 9,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <2,0 0 0 0 6 4 ÁNO
19.3.2018 Šumiac (starý) - rod. dom č.324 0,68 3 7,70 8,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 4,3 0 0 0 2 0 ÁNO
20.2.2018 Tále - Krčma na Táloch 0,72 3 8,15 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <2 0 0 0 5 2 ÁNO
18.6.2018 Telgárt (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 7,77 18,0 <0,10 <0,020 4,28 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
19.3.2018 Telgárt (nový) - rod.dom č. 256 0,54 <2 7,82 18,4 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 <2 0 0 0 1 1 ÁNO
18.6.2018 Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 0,56 <2 8,12 18,1 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
7.5.2018 Valaská (nová) - Dojčenský domov 0,72 4 8,30 63,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 6,5 0 0 0 2 0 ÁNO
20.2.2018 Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 0,95 5 8,17 69,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 5,1 0 0 0 5 6 ÁNO
7.5.2018 Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota 0,86 2 8,32 64,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 3,4 0 0 0 2 1 ÁNO
18.6.2018 Valkovňa - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TEREZA  0,55 3 7,71 39,1 <0,10 <0,020 7,15 <0,05 <2,0 0 0 0 9 3 ÁNO
7.5.2018 Zámostie - potraviny 0,98 3 7,93 18,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 5,4 0 0 0 14 12 ÁNO
19.3.2018 Závadka nad Hronom (starý) - pohostinstvo <0,5 2 7,76 38,3 <0,10 <0,020 12,4 <0,05 <2 0 0 0 1 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor