Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
9.12.2020 Breznička, Pohostinstvo <0,5 2 7,14 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2020 Cinobaňa, Hostinec č.44 <0,5 5 7,30 14,5 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.9.2020 Cinobaňa, Potraviny DODO <0,5 5 7,38 16,3 <0,10 <0,020 7,24 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2020 Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS 0,59 5 7,44 13,3 <0,10 <0,020 5,10 <0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
23.9.2020 Krná, Obecný úrad 0,68 2 7,10 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 21 9 ÁNO
22.7.2020 Málinec, Obecný úrad 0,82 9 7,81 11,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.9.2020 Málinec, Zdravotné stredisko 0,74 9 7,13 12,8 <0,10 0,020 6,98 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2020 Ozdín, Obecný úrad <0,5 5 6,51 6,7 <0,10 <0,020 5,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.12.2020 Poltár, stredisko StVPS <0,5 4 7,00 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
11.11.2020 Rovňany, Obecný úrad 1,4 14 7,42 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2020 Šoltýska, Obecný úrad 0,65 4 6,51 <5,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
22.7.2020 Veľká Ves, Obecný úrad <0,5 4 7,63 11,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2020 Zlatno, bytovka 0,67 9 7,51 9,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 18 0 0 0 11 6 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor