Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
3.11.2020 Banky, Jednota 0,53 <2 7,58 50,1 <0,10 <0,020 4,42 <0,05 <10 0 0 0 3 2 ÁNO
1.12.2020 Bojnice,  RÚVZ 0,57 <2 8,12 16,4 <0,10 <0,020 4,57 0,12 30,0 0 0 0 13 9 ÁNO
8.9.2020 Bojnice, reštaurácia Lipa 0,62 2 8,45 71,2 <0,10 <0,020 4,39 0,08 11,0 0 0 0 3 1 ÁNO
27.10.2020 Brezany, výtokový stojan 0,61 2 7,65 49,4 <0,10 <0,020 6,24 0,05 13,3 0 0 0 4 39 ÁNO
27.10.2020 Budiš, prev.budova <0,5 <2 7,17 71,6 <0,10 <0,020 4,05 <0,05 <10,0 0 0 0 0 1 ÁNO
11.8.2020 Bystričany, OÚ 0,52 <2 7,33 49,8 <0,10 <0,020 5,55 0,06 <10,0 0 0 0 128 18 ÁNO
29.9.2020 Bystričany, pohostinstvo <0,5 <2 7,79 49,2 <0,10 <0,020 6,19 <0,05 <10,0 0 0 0 12 2 ÁNO
11.8.2020 Chalmová, kúpele <0,5 <2 6,88 26,8 <0,10 <0,020 5,77 <0,05 <10,0 0 0 0 3 4 ÁNO
31.8.2020 Chrenovec, cukráreň <0,5 <2 7,87 37,2 <0,10 <0,020 5,64 0,05 18,1 0 0 0 52 26 ÁNO
6.10.2020 Chrenovec, Jednota 0,59 3 7,59 35,8 <0,10 <0,020 6,14 <0,05 <10,0 0 0 0 71 25 ÁNO
25.8.2020 Cígeľ, č.d. 3 <0,5 <2 7,73 40,9 <0,10 <0,020 4,71 0,07 16,2 0 0 0 7 6 ÁNO
1.12.2020 Cígeľ, Jednota 1 2 7,55 38,7 <0,10 <0,020 4,21 0,10 13,8 0 0 0 2 2 ÁNO
29.9.2020 Cígeľ, MŠ <0,5 3 7,86 31,2 <0,10 <0,020 5,40 0,07 <10,0 0 0 0 30 19 ÁNO
10.11.2020 Čereňany, Jednota 0,75 <2 7,59 44,8 <0,10 <0,020 6,54 <0,05 <10,0 0 0 0 14 12 ÁNO
8.9.2020 Diviacka Nová Ves, pekáreň <0,5 <2 7,74 48,6 <0,10 <0,020 4,50 <0,05 <10,0 0 0 0 4 4 ÁNO
20.7.2020 Diviacka Nová Ves, pošta <0,5 <2 7,10 48,9 <0,10 <0,020 4,17 <0,05 <10,0 0 0 0 0 8 ÁNO
3.11.2020 Dolné Vestenice, potraviny Jednota <0,5 <2 7,55 56,4 <0,10 <0,020 6,66 <0,05 <10 0 0 0 49 24 ÁNO
20.10.2020 Dubnica, Jednota <0,5 3 7,82 17,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10,0 0 0 0 76 44 ÁNO
11.8.2020 Fančová, výtokový stojan 0,53 <2 7,22 17,9 <0,10 <0,020 4,25 0,05 <10,0 0 0 0 19 7 ÁNO
6.10.2020 Handlová, pohostinstvo-Slovan 0,68 <2 7,60 21,8 <0,10 <0,020 4,11 <0,05 <10,0 0 0 0 3 2 ÁNO
24.11.2020 Handlová, sídlisko Morovno-potraviny <0,5 <2 7,50 21,8 <0,10 <0,020 5,19 <0,05 13,8 0 0 0 4 1 ÁNO
31.8.2020 Handlová, StVPS- prevádzka <0,5 <2 7,77 21,0 <0,10 <0,020 4,37 0,08 13,0 0 0 0 3 2 ÁNO
6.10.2020 Handlová, Výrobné družstvo Mlaď <0,5 <2 8,08 16,5 <0,10 <0,020 8,30 <0,05 13,8 0 0 0 0 0 ÁNO
10.11.2020 Horná Ves, OÚ <0,5 <2 7,50 42,9 <0,10 <0,020 6,51 <0,05 <10,0 0 0 0 6 5 ÁNO
10.11.2020 Hradec, Jednota 1,5 4 7,12 24,9 <0,10 <0,020 7,96 0,09 <10,0 0 0 0 5 2 ÁNO
8.9.2020 Ješkova Ves, č.d.670 <0,5 <2 7,70 48,7 <0,10 <0,020 4,39 <0,05 <10,0 0 0 0 5 2 ÁNO
27.10.2020 Kaľamenová, výtokový stojan <0,5 2 7,19 73,5 <0,10 <0,020 4,87 0,09 <10,0 0 0 0 2 12 ÁNO
29.9.2020 Kamenec pod Vtáčnikom, MŠ 0,5 <2 8,38 12,7 <0,10 <0,020 7,45 <0,05 <10,0 0 0 0 30 17 ÁNO
29.9.2020 Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo <0,5 <2 8,00 50,2 <0,10 <0,020 6,33 <0,05 <10,0 0 0 0 79 39 ÁNO
20.10.2020 Kanianka, pohostinstvo Dolár-nová časť <0,5 2 7,69 46,9 <0,10 <0,020 5,58 <0,05 <10,0 0 0 0 60 17 ÁNO
1.12.2020 Kanianka, pohostinstvo- stará časť 1,1 4 7,74 46,9 <0,10 <0,020 4,33 0,17 18,6 0 0 0 15 9 ÁNO
22.9.2020 Kľačno,  pohostinstvo na križovatke 0,6 <2 8,01 44,9 <0,10 <0,020 4,45 <0,05 <10,0 0 0 0 75 34 ÁNO
20.10.2020 Kocúrany, OÚ (potraviny) <0,5 3 7,77 17,3 <0,10 <0,020 5,13 0,10 <10,0 0 0 0 11 2 ÁNO
14.7.2020 Kostolná Ves, MŠ <0,5 <2 7,29 45,9 <0,10 <0,020 6,49 <0,05 <10,0 0 0 0 3 2 ÁNO
29.9.2020 Koš, ZŠ 0,65 <2 7,88 30,6 <0,10 <0,020 6,03 0,07 <10,0 0 0 0 8 1 ÁNO
22.9.2020 Lazany, Jednota 1,3 <2 8,07 53,2 <0,10 <0,020 5,34 <0,05 <10,0 0 0 0 53 12 ÁNO
27.10.2020 Lazany, OÚ <0,5 <2 7,69 44,1 <0,10 <0,020 4,81 <0,05 <10,0 0 0 0 28 28 ÁNO
25.8.2020 Lehota pod Vtáčnikom, č.d. 1059(pizzéria) 0,67 <2 7,69 10,7 <0,10 <0,020 8,26 0,11 11,9 0 0 0 4 3 ÁNO
1.12.2020 Lehota pod Vtáčnikom, Jednota 0,61 <2 7,76 11,1 <0,10 <0,020 8,06 0,05 13,0 0 0 0 3 2 ÁNO
29.9.2020 Lehota pod Vtáčnikom, pohostinstvo U Petra <0,5 2 7,35 10,3 <0,10 <0,020 8,16 0,11 <10,0 0 0 0 19 15 ÁNO
8.9.2020 Liešťany, cintorín <0,5 <2 6,98 8,1 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
3.11.2020 Liešťany, Jednota( pohostinstvo) 0,62 <2 7,83 8,5 <0,10 <0,020 6,55 <0,05 <10 0 0 0 4 1 ÁNO
24.11.2020 Lipník, MŠ 0,58 <2 7,46 44,0 <0,10 <0,020 5,77 <0,05 18,4 0 0 0 8 4 ÁNO
11.8.2020 Ľubianka, výtokový stojan <0,5 <2 7,29 47,8 <0,10 <0,020 4,39 <0,05 <10,0 0 0 0 8 1 ÁNO
20.7.2020 Máčov, ŠM <0,5 <2 7,21 48,7 <0,10 <0,020 4,35 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
6.10.2020 Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ 0,5 <2 8,21 16,9 <0,10 0,045 4,14 <0,05 11,8 0 0 0 9 1 ÁNO
24.11.2020 Malá Čausa, OÚ <0,5 <2 7,98 16,5 <0,10 0,049 4,01 0,07 33,5 0 0 0 9 2 ÁNO
22.9.2020 Malinová, Jednota <0,5 <2 8,09 53,0 <0,10 <0,020 5,14 <0,05 <10,0 0 0 0 19 14 ÁNO
24.11.2020 Morovno, č.d.79 0,79 2 7,65 17,7 <0,10 <0,020 7,79 0,08 18,7 0 0 0 4 4 ÁNO
31.8.2020 Morovno, potraviny 0,53 3 8,04 17,8 <0,10 <0,020 4,49 0,16 19,2 0 0 0 11 11 ÁNO
7.7.2020 Nedožery, pohostinstvo Blesk <0,5 <2 7,24 52,8 <0,10 <0,020 4,21 <0,05 20,7 0 0 0 24 16 ÁNO
6.10.2020 Nedožery, potraviny  <0,5 <2 7,56 53,9 <0,10 <0,020 4,16 <0,05 <10,0 0 0 0 50 37 ÁNO
8.9.2020 Nevidzany, č.d.6 <0,5 <2 7,88 12,3 <0,10 <0,020 6,11 <0,05 <10,0 0 0 0 77 23 ÁNO
20.7.2020 Nevidzany, potraviny 2,9 5 7,30 11,9 <0,10 <0,020 7,85 0,17 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
27.10.2020 Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad <0,5 <2 7,71 44,4 <0,10 <0,020 4,93 <0,05 <10,0 0 0 0 3 6 ÁNO
3.11.2020 Nitrianske Rudno, Jednota  0,52 <2 7,64 46,8 <0,10 <0,020 6,98 <0,05 <10 0 0 0 49 23 ÁNO
8.9.2020 Nitrianske Rudno, pohostinstvo U Kohúta <0,5 <2 8,00 45,7 <0,10 <0,020 8,64 <0,05 <10,0 0 0 0 31 28 ÁNO
3.11.2020 Nitrianske Sučany, potraviny Jednota 0,86 <2 7,64 45,7 <0,10 <0,020 4,49 <0,05 <10 0 0 0 17 2 ÁNO
3.11.2020 Nitrica, č.d. 279 <0,5 <2 7,55 59,7 <0,10 <0,020 4,43 <0,05 <10 0 0 0 16 3 ÁNO
24.11.2020 Nová Lehota, potraviny 0,61 <2 7,46 24,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14,5 0 0 0 5 1 ÁNO
14.9.2020 Nováky, pekáreň <0,5 <2 7,77 52,3 <0,10 <0,020 4,64 <0,05 <10,0 0 0 0 2 0 ÁNO
3.11.2020 Nováky, StVPS 0,54 <2 7,55 49,8 <0,10 <0,020 6,70 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
1.12.2020 Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota 1,5 8 8,11 16,3 <0,10 <0,020 4,48 0,15 20,1 0 0 0 2 1 ÁNO
10.11.2020 Oslany, Jednota <0,5 <2 7,57 44,7 <0,10 <0,020 6,33 <0,05 <10,0 0 0 0 81 40 ÁNO
20.10.2020 Podhradie OÚ <0,5 11 7,50 9,8 <0,10 <0,020 10,6 0,13 <10,0 0 0 0 29 5 ÁNO
25.8.2020 Podhradie, potraviny Jednota 0,56 <2 8,27 11,5 <0,10 <0,020 8,09 0,09 13,8 0 0 0 8 1 ÁNO
27.10.2020 Poluvsie, potraviny <0,5 3 7,54 51,0 <0,10 <0,020 4,10 0,06 14,5 0 0 0 18 12 ÁNO
1.12.2020 Poruba, Jednota 1 2 7,61 11,7 <0,10 <0,020 4,11 0,08 15,8 0 0 0 1 1 ÁNO
22.9.2020 Pravenec, pohostinstvo DIANA 0,57 <2 7,67 57,4 <0,10 <0,020 4,94 <0,05 <10,0 0 0 0 5 4 ÁNO
10.11.2020 Prievidza, hotel  Magura 0,86 <2 7,49 51,6 <0,10 <0,020 4,37 0,13 <10,0 0 0 0 67 40 ÁNO
8.9.2020 Prievidza, Košovská ul., PPC <0,5 <2 7,92 37,1 <0,10 <0,020 4,47 <0,05 <10,0 0 0 0 21 12 ÁNO
6.10.2020 Prievidza, obchodný dom Rozvoj 0,91 4 7,73 33,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 20,4 0 0 0 29 21 ÁNO
10.11.2020 Prievidza, Pošta/staré mesto/ 1,5 7 7,43 46,1 <0,10 <0,020 4,37 <0,05 22,2 0 0 0 31 3 ÁNO
1.12.2020 Prievidza, sídlisko  Žabník-potraviny 0,7 <2 7,58 38,6 <0,10 <0,020 4,10 0,06 11,5 0 0 0 1 1 ÁNO
27.10.2020 Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS <0,5 <2 7,25 23,4 <0,10 0,039 5,47 0,05 <10,0 0 0 0 0 1 ÁNO
14.9.2020 Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča <0,5 <2 7,59 56,8 <0,10 <0,020 4,46 <0,05 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
20.10.2020 Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 1,7 6 7,41 43,7 <0,10 <0,020 5,11 0,07 <10,0 0 0 0 77 38 ÁNO
29.9.2020 Radobica, OÚ <0,5 <2 7,66 57,6 <0,10 <0,020 5,21 <0,05 <10,0 0 0 0 5 3 ÁNO
24.11.2020 Ráztočno, pohostinstvo-prevádzka č. 469 0,62 <2 7,58 40,9 <0,10 <0,020 5,47 <0,05 14,0 0 0 0 10 3 ÁNO
31.8.2020 Remata, Chata Poniklec <0,5 3 8,28 16,9 <0,10 <0,020 4,41 0,10 23,3 0 0 0 33 23 ÁNO
8.9.2020 Rudnianska Lehota, MŠ <0,5 <2 7,64 54,9 <0,10 <0,020 10,1 <0,05 <10,0 0 0 0 27 19 ÁNO
29.9.2020 Sebedražie, OÚ <0,5 <2 7,88 28,0 <0,10 <0,020 5,47 <0,05 <10,0 0 0 0 3 1 ÁNO
1.12.2020 Sebedražie, OÚ 0,57 <2 7,54 40,7 <0,10 <0,020 4,66 0,07 13,0 0 0 0 0 0 ÁNO
25.8.2020 Sebedražie, pohostinstvo Baník 0,68 2 7,79 41,0 <0,10 <0,020 4,66 0,10 20,8 0 0 0 8 3 ÁNO
27.10.2020 Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok 0,56 <2 7,68 50,8 <0,10 <0,020 5,58 <0,05 <10,0 0 0 0 2 3 ÁNO
8.9.2020 Šútovce, výtokový stojan <0,5 3 8,18 16,1 <0,10 <0,020 4,59 0,07 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
18.8.2020 Tužina , Obecný úrad 0,98 <2 7,34 52,4 <0,10 <0,020 4,94 0,08 <10,0 0 0 0 11 9 ÁNO
27.10.2020 Tužina, cukráreň <0,5 <2 7,60 44,4 <0,10 <0,020 4,65 <0,05 <10,0 0 0 0 10 1 ÁNO
3.11.2020 Valaská Belá, pohostinstvo Belanka 0,59 <2 7,64 46,6 <0,10 <0,020 4,39 <0,05 <10 0 0 0 76 33 ÁNO
24.11.2020 Veľká Čausa, potraviny Jednota 0,58 <2 7,56 44,0 <0,10 <0,020 5,52 <0,05 16,8 0 0 0 18 14 ÁNO
1.12.2020 Veľká Lehôtka, centrum Humanity 0,7 <2 7,14 23,3 <0,10 <0,020 8,04 0,05 <10,0 0 0 0 10 6 ÁNO
22.9.2020 Vyšehradné, SLOVAKTUAL 0,64 <2 7,90 45,9 <0,10 <0,020 4,32 <0,05 <10,0 0 0 0 17 5 ÁNO
10.11.2020 Zemianske Kostoľany, OÚ 0,84 <2 7,47 50,4 <0,10 <0,020 6,64 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
29.9.2020 Zemianske Kostoľany, pohostinstvo pri ceste <0,5 <2 8,01 50,7 <0,10 <0,020 6,17 <0,05 <10,0 0 0 0 40 28 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor