Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
27.6.2022 Banská Štiavnica - penzión  Resla 0,53 <2,0 7,62 35,2 <0,10 0,135 6,07 <0,050 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
7.2.2022 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová  <0,50 <2,0 7,52 15,5 <0,10 <0,020 4,06 <0,05 11,8 0 0 0 6 1 ÁNO
7.2.2022 Banská Štiavnica - Štefultov - Potraviny COOP <0,50 2,4 7,71 15,9 <0,10 <0,020 4,56 <0,05 <10,0 0 0 0 19 5 ÁNO
7.2.2022 Banská Štiavnica/PSV - bufet Baracuda /Mexiko/ <0,50 4,8 7,87 35,4 <0,10 0,057 6,15 <0,05 <10,0 0 0 0 29 4 ÁNO
7.2.2022 Banský Studenec-Obecný úrad <0,50 <2,0 7,37 16,7 <0,10 <0,020 4,36 <0,05 16,1 0 0 0 19 12 ÁNO
21.2.2022 Dekýš - č.d.100 5,0 19,2 7,88 40,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 36,6 0 0 0 3 2 ÁNO
21.2.2022 Dekýš - Obecný úrad 5,0 18,7 6,89 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 39,3 0 0 0 21 10 ÁNO
7.2.2022 Ilija - Materská škola <0,50 3,4 7,57 15,8 <0,10 <0,020 5,54 <0,05 <10,0 0 0 0 50 4 ÁNO
7.2.2022 Kozelník - Obecný úrad <0,50 2,1 7,86 35,4 <0,10 0,081 4,10 <0,05 <10,0 0 0 0 52 6 ÁNO
7.3.2022 Močiar - Obecný úrad 5,0 19,1 7,49 20,2 <0,10 0,021 11,8 0,19 36,6 0 0 0 2 0 ÁNO
7.2.2022 Svätý Anton - Café Madeira <0,50 <2,0 7,20 16,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13,0 0 0 0 22 7 ÁNO
31.1.2022 Vyhne dolné - Obecný úrad 0,72 4,9 7,85 37,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 22,4 0 0 0 13 5 ÁNO
21.3.2022 Vyhne horné - Hotel Thermal   / Rekreal Sitno / 1,9 5,7 7,58 35,9 <0,10 <0,020 4,27 0,17 33,3 0 0 0 3 1 ÁNO
31.1.2022 Vyhne horné - potraviny COOP na sídlisku <0,50 2,0 7,67 37,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 16,5 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor