Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Zvolen II. polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
12.10.2020 Budča - potraviny <0,5 <2 7,97 35,5 <0,100 0,188 6,08 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
3.8.2020 Čačín - Minerálne vody 1,8 9 7,72 32,7 <0,100 <0,050 7,27 0,14 3,1 0 0 0 10 4 ÁNO
3.8.2020 Čerín - Obchodík č.21 1,63 9 7,84 33,5 <0,100 <0,050 7,66 0,062 <2,0 0 0 0 12 20 ÁNO
17.8.2020 Dolné Breziny - čerpacia stanica 2,09 14 7,60 18,2 <0,100 <0,050 7,78 <0,050 <2,0 0 0 0 80 0 ÁNO
17.8.2020 Horné Breziny - Gurmán 1,25 <2 7,48 22,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
9.11.2020 Kováčová - LD Detvan <0,5 <2 7,92 34,8 0,102 0,171 5,29 0,053 <2,0 0 0 0 16 3 ÁNO
5.8.2020 Kráľová - hotel 0,83 3 7,47 21,7 <0,100 <0,050 8,95 0,087 4,7 0 0 0 1 8 ÁNO
2.11.2020 Lieskovec - Materská škola 1,26 9 7,61 37,7 <0,100 <0,050 11,9 0,090 2,1 0 0 0 9 1 ÁNO
13.7.2020 Lieskovec - potraviny 1,89 9 7,62 31,3 <0,100 <0,050 6,37 <0,050 2,7 0 0 0 10 2 ÁNO
9.11.2020 Lukové - čerpacia stanica 1,16 6 7,80 36,5 <0,100 0,056 8,00 0,074 6,7 0 0 0 145 5 ÁNO
22.9.2020 Sebedín - DSS Bukovec   1,65 9 8,10 35,4 <0,100 <0,050 8,25 <0,050 2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
12.10.2020 Sielnica - potraviny COOP 0,62 <2 8,04 68,2 <0,100 0,162 6,11 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
3.8.2020 Sliač - LD Palace <0,5 <2 7,73 35,7 <0,100 <0,050 5,93 <0,050 <2,0 0 0 0 33 24 ÁNO
3.8.2020 Sliač - Mestský úrad <0,5 <2 7,85 35,7 <0,100 <0,050 5,97 <0,050 <2,0 0 0 0 1 8 ÁNO
12.10.2020 Tŕnie - Obecný úrad <0,5 <2 8,17 35,9 0,132 <0,050 6,07 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
12.10.2020 Turová - potraviny 0,56 3 8,02 35,9 0,132 <0,050 5,85 <0,050 <2,0 0 0 0 13 7 ÁNO
2.9.2020 Zvolen - ČOV 1,33 8 7,53 26,6 <0,100 <0,050 5,15 0,052 <2,0 0 0 0 9 4 ÁNO
9.11.2020 Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD 0,84 5 7,91 36,0 <0,100 0,060 7,75 0,052 2,1 0 0 0 0 1 ÁNO
2.11.2020 Zvolen ( Sekier ) - Materská škola <0,5 4 7,39 21,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
30.11.2020 Zvolen ( Sekier ) - potraviny 0,6 <2 7,51 21,6 <0,100 0,065 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 7 ÁNO
9.11.2020 Zvolen - StVPS, Z 06 0,63 <2 7,63 27,6 <0,100 0,061 4,53 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
9.11.2020 Zvolen - ŽOS 0,84 5 7,76 37,0 <0,100 0,071 9,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
10.8.2020 Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP <0,5 <2 7,54 20,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,058 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
2.9.2020 Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP 0,99 3 7,67 20,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
9.11.2020 Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč <0,5 <2 7,99 34,8 0,102 0,174 5,27 <0,050 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
9.11.2020 Zvolen (Sarvaška) - Materská škola <0,5 <2 8,11 34,6 <0,100 0,101 5,37 <0,050 <2,0 0 0 0 5 7 ÁNO
12.10.2020 Zvolen (Sekier) - kaviareň Lomnička <0,5 <2 7,65 21,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 40 37 ÁNO
12.10.2020 Zvolen (Západ) - 9. Základná škola <0,5 <2 8,10 36,0 <0,100 0,108 6,12 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
9.11.2020 Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny  <0,5 <2 8,11 34,7 <0,100 0,202 5,26 0,12 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
12.10.2020 Železná Breznica - Obecný úrad 1,14 5 7,75 14,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 2,9 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor