Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
21.10.2019 Banská Belá - bufet č.411, p. Čiliak 1 3 7,95 34,8 <0,10 0,136 6,91 <0,05 <10 0 0 0 30 43 ÁNO
22.07.2019 Banská Belá (PSV) - potraviny COOP 1,7 5 7,58 11,5 <0,10 0,062 7,06 <0,05 <10 0 0 0 37 39 ÁNO
18.11.2019 Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša  <0,5 2 7,82 34,8 <0,10 <0,020 6,25 <0,05 10,43 0 0 0 2 0 ÁNO
25.11.2019 Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou 0,69 <2 7,75 34,5 <0,10 <0,020 5,70 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
07.10.2019 Banská Štiavnica - penzión  Resla 0,6 <2 7,80 34,0 <0,10 <0,020 6,60 <0,05 <10 0 0 0 2 16 ÁNO
23.09.2019 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová  <0,5 2 7,56 18,3 <0,10 <0,020 4,17 <0,05 11,19 0 0 0 0 1 ÁNO
15.07.2019 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, Impresso Café <0,5 2 7,45 17,3 <0,10 <0,020 4,38 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
21.10.2019 Banská Štiavnica - Štefultov - Potraviny COOP 1 <2 7,99 34,8 <0,10 0,119 6,49 <0,05 <10 0 0 0 15 0 ÁNO
07.10.2019 Banský Studenec-obchod Kolpašan 0,59 <2 7,12 17,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 6 ÁNO
30.09.2019 Dekýš - č.55 1,8 8 7,12 12,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 13,46 0 0 0 0 2 ÁNO
28.10.2019 Ilija - Materská škola 2 5 7,28 10,6 <0,10 <0,020 5,25 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.07.2019 Ilija - Obecný úrad <0,5 2 7,87 34,5 <0,10 <0,020 5,17 0,06 10,29 0 0 0 1 1 ÁNO
25.11.2019 Ilija - potraviny Maruniaková / súkromné / 0,53 <2 7,81 34,6 <0,10 <0,020 6,76 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Kozelník/PSV-potraviny COOP 0,52 <2 7,92 34,2 <0,10 <0,020 6,74 <0,05 <10 0 0 0 23 29 ÁNO
28.10.2019 Močiar - výtokový stojan na cintoríne 3 7 7,38 20,1 <0,10 <0,020 17,8 0,12 10,4 0 0 0 0 1 ÁNO
04.11.2019 Vyhne dolné - ZŤS vrátnica 1 5 7,65 39,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 1 4 ÁNO
04.11.2019 Vyhne horné - Rekreal Sitno 2 2 7,40 28,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 5 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor