Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
23.5.2022 Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP <0,50 <2,0 7,74 <5,0 <0,100 <0,020 <4,00 0,097 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Beňuš - Filipovo - rod. dom č.9 <0,50 <2,0 6,65 12,9 <0,100 <0,020 9,12 0,097 3,0 0 0 0 22 1 ÁNO
15.2.2022 Beňuš - Filipovo, potraviny <0,50 9,9 6,93 14,5 <0,100 <0,020 8,64 0,13 <2,0 0 0 0 52 0 ÁNO
23.5.2022 Beňuš - rod. dom č. 324 0,62 <2,0 6,97 6,4 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 <0,50 <2,0 6,54 10,7 <0,100 <0,020 4,28 0,19 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.2.2022 Braväcovo (Hudcová) - Obecný úrad <0,50 11,6 6,71 15,7 <0,100 <0,020 6,08 <0,050 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
23.5.2022 Braväcovo (Srnkovo) - turistická  ubytovňa Kečka 0,82 <2,0 7,78 8,1 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 2,6 0 0 0 1 0 ÁNO
27.6.2022 Brezno ( Rovne) - Elaro 0,51 <2,0 7,87 10,1 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval 0,52 <2,0 7,89 10,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2022 Brezno (Dom potravín) - Da Vinci kafé 1,4 5,5 7,70 10,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,089 4,5 0 0 0 4 2 ÁNO
1.3.2022 Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny 0,62 <2,0 7,69 44,1 <0,100 <0,020 5,75 <0,050 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
27.6.2022 Brezno (Halny) - potraviny COOP 0,51 <2,0 7,43 42,8 <0,100 <0,020 5,20 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.1.2022 Brezno (Mazorník) - potraviny CBA 1,4 7,8 8,09 12,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,17 2,2 0 0 0 0 1 ÁNO
27.6.2022 Brezno (Mazorník) - potraviny TERNO 0,85 2,6 7,86 10,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
6.6.2022 Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 0,77 3,4 7,62 57,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,17 <4,2 0 0 0 25 14 ÁNO
27.6.2022 Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS 0,61 <2,0 7,51 10,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
9.5.2022 Brezno (Vrchdolinka) - autoservis Medveď <0,50 <2,0 7,50 15,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
19.4.2022 Brezno (Vrchdolinka) - rod.dom č.153 0,66 <2,0 7,31 15,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
27.6.2022 Bystrá - Obecný úrad 0,72 <2,0 7,99 56,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
5.4.2022 Bystrá - potraviny Jednota 0,57 6,0 8,14 57,1 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
28.6.2022 Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny <0,50 12,2 7,76 9,2 <0,100 <0,020 <4,00 0,057 3,3 0 0 0 9 2 ÁNO
11.5.2022 Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 0,65 <2,0 6,75 10,1 <0,100 <0,020 5,88 <0,050 <2,0 0 0 0 6 9 ÁNO
11.5.2022 Čierny Balog (Fajtov) - potraviny 2,1 6,1 6,76 5,2 <0,100 <0,020 <4,00 0,086 2,6 0 0 0 0 1 ÁNO
11.5.2022 Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum 0,54 <2,0 6,61 6,9 <0,100 <0,020 7,04 <0,050 4,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.5.2022 Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 2,7 8,9 6,96 17,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,14 2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.5.2022 Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334 <0,50 <2,0 6,86 6,9 <0,100 <0,020 7,13 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
23.5.2022 Dolná Lehota - Obecný úrad 1,1 3,7 7,00 15,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
1.3.2022 Dolná Lehota - potraviny Jednota <0,50 <2,0 7,55 27,6 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
14.6.2022 Drábsko - potraviny 0,61 4,2 6,81 20,7 <0,100 <0,050 18,7 0,24 3,1 0 0 0 4 7 ÁNO
9.5.2022 Dubová - potraviny TERNO 1,8 11,8 7,83 16,4 <0,100 <0,020 <4,00 0,20 5,6 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2022 Heľpa - Materská škola <0,50 <2,0 7,35 27,1 <0,100 <0,050 8,14 <0,050 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
29.3.2022 Heľpa - Obecný úrad 0,77 2,9 7,68 23,2 <0,100 <0,020 6,32 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
17.1.2022 Heľpa - potraviny 1,4 4,5 7,46 24,5 <0,100 <0,020 6,56 <0,050 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
23.5.2022 Horná Lehota - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,13 41,6 <0,100 <0,020 5,62 0,058 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
1.3.2022 Horná Lehota - potraviny <0,50 <2,0 7,48 40,6 <0,100 <0,020 6,35 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
5.4.2022 Hronec - Materská škola <0,50 <2,0 7,98 30,7 <0,100 <0,020 5,70 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
20.6.2022 Hronec - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,73 29,9 <0,100 <0,050 6,82 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.2.2022 Hronec - potraviny COOP Jednota <0,50 2,6 7,81 31,0 <0,100 <0,020 5,36 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
5.4.2022 Jarabá - Obecný úrad 0,85 9,4 7,01 41,2 <0,100 <0,020 <4,00 0,084 4,8 0 0 0 0 1 ÁNO
27.6.2022 Jasenie - Základná škola 0,57 <2,0 8,00 17,2 <0,100 <0,020 <4,00 0,14 5,1 0 0 0 1 0 ÁNO
14.6.2022 Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 <0,50 <2,0 6,79 6,9 <0,100 <0,050 4,62 <0,050 2,2 0 0 0 1 2 ÁNO
15.3.2022 Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č.85, p. Kubaliak <0,50 <2,0 6,30 6,7 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
14.6.2022 Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota 0,76 2,6 6,76 20,4 <0,100 <0,050 18,6 0,13 3,2 0 0 0 1 2 ÁNO
27.6.2022 Lopej - Materská škola <0,50 <2,0 7,69 19,4 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
15.2.2022 Lopej - potraviny <0,50 10,4 7,83 23,0 <0,100 <0,020 4,04 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
27.6.2022 Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola <0,50 <2,0 7,62 40,5 <0,100 <0,020 4,40 <0,050 <2,0 0 0 0 7 0 ÁNO
27.6.2022 Mýto pod Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota <0,50 <2,0 7,51 7,6 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
27.6.2022 Nemecká - ZŠ <0,50 <2,0 7,69 17,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
20.6.2022 Osrblie - Obecný úrad 0,84 <2,0 7,73 29,9 <0,100 <0,050 6,65 <0,050 <2,0 0 0 0 4 15 ÁNO
5.4.2022 Osrblie - potraviny COOP <0,50 <2,0 8,09 30,8 <0,100 <0,020 5,84 <0,050 2,3 0 0 0 1 1 ÁNO
5.4.2022 Podbrezová (Piesok) - potraviny Cisárov pekár 0,99 4,1 8,35 57,2 <0,100 <0,020 <4,00 0,10 6,4 0 0 0 4 14 ÁNO
20.6.2022 Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny 1,1 5,1 7,85 57,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,14 7,3 0 0 0 10 5 ÁNO
6.6.2022 Pohorelá (horný) - potraviny <0,50 <2,0 7,33 5,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2022 Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa <0,50 <2,0 7,82 25,1 <0,100 <0,050 6,05 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
29.3.2022 Pohorelská Maša - potraviny 0,58 3,7 7,60 25,4 <0,100 <0,020 6,78 <0,050 <2,0 0 0 0 75 8 ÁNO
6.6.2022 Polomka (dolný) - potraviny Jednota <0,50 <2,0 7,66 15,3 <0,100 <0,050 5,27 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
29.3.2022 Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského 0,61 5,6 7,35 14,5 <0,100 <0,020 5,43 0,15 7,3 0 0 0 8 5 ÁNO
6.6.2022 Polomka (horný) - Základná škola 0,59 <2,0 7,49 28,6 <0,100 <0,050 7,30 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2022 Predajná - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,69 15,8 <0,100 <0,020 <4,00 0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
27.6.2022 Predajná - ZŠ 1,5 12,5 7,87 16,7 <0,100 <0,020 <4,00 0,31 4,9 0 0 0 0 1 ÁNO
23.5.2022 Ráztoka - Obecný úrad 0,52 <2,0 7,25 36,3 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.1.2022 Ráztoka - potraviny 0,77 2,3 8,14 36,7 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 11 2 ÁNO
15.3.2022 Sihla - Obecný úrad 0,89 2,5 7,20 24,7 <0,100 <0,020 6,53 0,10 13,0 0 0 0 11 16 ÁNO
17.1.2022 Šumiac (nový) - Obecný úrad 0,73 <2,0 7,46 8,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
29.3.2022 Šumiac (nový) - rod. dom, Dolina 600 0,56 3,3 7,60 8,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,11 2,7 0 0 0 24 1 ÁNO
27.6.2022 Tále - Krčma na Táloch 1,8 5,9 7,94 10,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 3,1 0 0 0 37 9 ÁNO
6.6.2022 Telgárt (nový) - Obecný úrad 0,91 5,2 8,05 16,3 <0,100 <0,050 5,69 0,076 13,3 0 0 0 8 0 ÁNO
6.6.2022 Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 <0,50 <2,0 7,98 16,4 <0,100 <0,050 5,58 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
15.2.2022 Valaská (nová) - Švermova ul., Materská škola 0,53 5,2 8,00 60,1 <0,100 <0,020 <4,00 0,12 4,1 0 0 0 5 4 ÁNO
5.4.2022 Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 0,86 7,7 8,25 58,0 <0,100 <0,020 <4,00 0,097 4,9 0 0 0 63 26 ÁNO
20.6.2022 Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota 1,5 5,8 7,90 57,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
6.6.2022 Valkovňa - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,71 35,7 <0,100 <0,050 6,80 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Zámostie - potraviny <0,50 <2,0 7,73 17,1 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
6.6.2022 Závadka nad Hronom - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,56 33,1 <0,100 <0,050 11,6 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
29.3.2022 Závadka nad Hronom - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,44 33,0 <0,100 <0,020 10,0 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
17.1.2022 Závadka nad Hronom - rod. dom č. 50, výtokový stojan <0,50 <2,0 7,62 32,7 <0,100 <0,020 8,61 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor