Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica
Dát.odberu Miesto odberu( okres Banská Štiavnica) Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
15.1.2018 Baďan - Obecný úrad (Materská škola) <0,5 5 6,64 12,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 13,73 0 0 0 3 1 ÁNO
18.6.2018 Baďan - p.Jankej, č.37 0,65 3 6,63 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.1.2018 Banská Belá - Základná škola + Materská škola <0,5 <2 7,73 34,6 <0,10 0,069 6,88 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.3.2018 Banská Belá (PSV) - potraviny COOP <0,5 3 7,67 34,7 <0,10 0,139 6,83 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.2.2018 Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša  0,98 3 7,73 34,5 <0,10 0,126 6,34 <0,05 10,39 0 0 0 0 0 ÁNO
7.5.2018 Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou <0,5 <2 7,86 34,2 <0,10 0,104 6,26 <0,05 <10 0 0 0 27 0 ÁNO
26.3.2018 Banská Štiavnica - penzión  Resla <0,5 3 7,82 34,7 <0,10 0,164 6,11 <0,05 30,59 0 0 0 0 0 ÁNO
19.3.2018 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová  <0,5 <2 7,54 17,1 <0,10 <0,020 4,32 <0,05 10,76 0 0 0 0 0 ÁNO
26.2.2018 Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, MŠ <0,5 <2 7,79 17,7 <0,10 <0,020 4,18 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Banská Štiavnica - sídl.Drieňová Lekáreň 3,6 <2 7,45 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 3 1 ÁNO
29.1.2018 Banská Štiavnica/PSV - bufet Baracuda /Mexiko/ <0,5 2 7,84 34,4 <0,10 <0,020 5,19 <0,05 <10 0 0 0 71 0 ÁNO
8.1.2018 Banský Studenec-obchod Kolpašan <0,5 <2 6,96 16,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 4 0 ÁNO
19.3.2018 Banský Studenec-Obecný úrad <0,5 <2 7,07 17,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 3 0 ÁNO
23.4.2018 Dekýš - č.d.79 1,4 9 7,64 52,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.3.2018 Dekýš - Obecný úrad 3,6 16 7,61 11,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
7.5.2018 Ilija - Materská škola 2,3 10 6,92 9,1 <0,10 <0,020 6,10 0,08 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
19.2.2018 Ilija - Obecný úrad 2,2 11 7,23 8,7 <0,10 <0,020 6,07 0,08 10,55 0 0 0 0 1 ÁNO
26.2.2018 Kozelník - č.d. 40 <0,5 <2 7,87 34,7 <0,10 0,104 7,78 <0,05 <10 0 0 0 4 0 ÁNO
29.1.2018 Močiar - Obecný úrad 5 18 7,26 16,4 <0,10 <0,020 19,0 0,20 43,74 0 0 0 1 0 ÁNO
26.2.2018 Močiar - potraviny COOP 4,3 18 7,31 17,2 <0,10 <0,020 14,0 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.3.2018 Vyhne dolné - č.201 0,98 7 7,93 36,3 <0,10 <0,020 5,40 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.4.2018 Vyhne dolné - Obecný úrad 0,56 3 7,23 37,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Vyhne horné - č.d.192, p. Urblík 1,2 8 7,13 38,0 <0,10 <0,020 4,63 0,19 20,77 0 0 0 0 0 ÁNO
5.2.2018 Vyhne horné - kotolňa na sídlisku 0,81 4 7,87 34,2 <0,10 <0,020 5,69 0,09 10,21 0 0 0 1 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor