Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Rimavská Sobota 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
23.5.2022 Abovce, Obecný úrad 0,57 3,0 7,30 79,6 <0,10 <0,020 33,9 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.3.2022 Babin Most, vodojem-odtok <0,5 3,0 8,26 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.4.2022 Bátka, MŠ 0,59 3,0 7,94 17,0 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
14.2.2022 Behynce, Pohostinstvo 0,64 5,0 7,24 78,2 <0,10 <0,020 37,2 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
31.5.2022 Budikovany, rod.dom č.26 0,9 7,0 7,08 60,6 <0,10 <0,020 5,88 0,069 <2,0 0 0 0 42 19 ÁNO
23.5.2022 Chanava, Obecný úrad <0,5 3,0 7,95 17,0 <0,10 <0,020 4,80 0,06 11 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2022 Chvalová, Obecný úrad <0,5 2,0 7,32 57,1 <0,10 <0,020 20,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Čerenčany, Obecný úrad <0,5 <2,0 7,49 18,5 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Číž, OÚ 0,54 3,0 7,89 16,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.1.2022 Číž, OÚ <0,5 3,0 8,32 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.3.2022 Dražice, OÚ <0,5 <2,0 7,45 26,9 <0,10 <0,020 4,60 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
31.5.2022 Drienčany, Obecný úrad 0,89 6,0 7,10 60,5 <0,10 <0,020 5,72 0,057 <2,0 0 0 0 15 6 ÁNO
14.2.2022 Držkovce, Obecný úrad <0,5 2,0 7,44 56,7 <0,10 <0,020 21,8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2022 Dúžava, OÚ 1,5 13,0 7,83 16,8 <0,10 <0,020 <4,0 0,18 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.2.2022 Gemer, OÚ <0,5 3,0 7,32 78,4 <0,10 <0,020 36,3 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.2.2022 Gemerská Ves, OÚ <0,5 2,0 7,38 57,2 <0,10 <0,020 21,5 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Gemerské Dechtáre, Materská škola <0,5 2,0 7,34 86,3 <0,10 <0,020 23,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Gortva, Obecný úrad <0,5 2,0 8,07 17,4 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
7.2.2022 Hnúšťa, Lesný závod 0,72 4,0 8,51 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 14 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2022 Hnúšťa, stredisko StVPS 0,62 3,0 7,89 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Hodejovec, Obecný úrad <0,5 2,0 7,90 16,8 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
2.5.2022 Hostice, Obecný úrad <0,5 3,0 7,45 82,7 <0,10 <0,020 8,00 <0,05 <10 0 0 0 10 5 ÁNO
4.4.2022 Hostišovce, OÚ <0,5 2,0 7,40 27,4 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Hrachovo, Potraviny 0,59 3,0 8,26 16,5 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2022 Hrnčiarske Zalužany - Materská škola 0,95 5,0 8,35 10,9 <0,10 <0,020 <4,0 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.3.2022 Hrnčiarske Zalužany, Obecný úrad 0,98 13,0 8,37 10,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 9 4 ÁNO
17.1.2022 Hubovo, OÚ 0,7 4,0 7,39 79,5 <0,10 <0,020 37,9 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.5.2022 Jesenské, Detský domov 0,76 3,0 7,89 16,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Jesenské, Obecný úrad <0,5 4,0 8,07 17,2 <0,10 <0,020 <4,0 0,06 19 0 0 0 0 0 ÁNO
2.5.2022 Jestice, Obecný úrad <0,5 <2,0 7,38 78,4 <0,10 <0,020 5,50 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2022 Klenovec, Potraviny 0,6 2,0 7,85 16,4 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2022 Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová 0,54 2,0 7,98 16,9 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.1.2022 Kráľ, Základná škola 0,64 5,0 7,26 79,2 <0,10 <0,020 37,1 0,08 <10 0 0 0 11 4 ÁNO
20.6.2022 Kružno, OÚ <0,5 4,0 7,93 16,8 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.1.2022 Kyjatice, Družstvo 1,2 6,0 7,67 37,7 <0,10 <0,020 28,9 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
31.5.2022 Kyjatice, rodinný dom č.34, p.Václavíková <0,5 <2,0 7,73 33,7 <0,10 <0,020 33,7 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2022 Lehota nad Rimavicou, OÚ 0,53 3,0 8,09 16,3 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Lenartovce, ZŠ <0,5 2,0 7,96 17,1 <0,10 <0,020 4,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Lenka, Obecný úrad 0,9 7,0 7,44 79,9 <0,10 <0,020 32,2 0,12 11 0 0 0 0 0 ÁNO
28.3.2022 Leváre, Obecný úrad <0,5 <2,0 7,31 57,1 <0,10 <0,020 16,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.3.2022 Levkuška, OÚ 0,68 <2,0 7,34 57,0 <0,10 <0,020 19,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.3.2022 Lukovištia, výtokový stojan 0,69 2,0 7,23 20,2 <0,10 <0,020 5,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Malé Teriakovce potraviny <0,5 <2,0 7,47 18,3 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2022 Mojín, firma H-P-HORMA (košikáreň) 0,92 7,0 7,85 16,9 <0,10 <0,020 <4,0 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.6.2022 Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor <0,5 4,0 7,90 16,6 <0,10 <0,050 <4,00 <0,050 12,6 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Nižný Skálnik, Potraviny 0,61 2,0 7,52 18,4 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.3.2022 Ostrany, rodinný dom č.124 <0,5 2,0 7,66 39,3 <0,10 <0,020 8,80 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
14.2.2022 Otročok, Obecný úrad <0,5 2,0 7,39 57,0 <0,10 <0,020 20,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.3.2022 Ožďany, Obecný úrad 0,61 7,0 8,11 10,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
14.3.2022 Padarovce, výtokový stojan <0,5 <2,0 7,57 25,7 <0,10 <0,020 5,30 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
27.6.2022 Pavlovce, Potraviny <0,5 4,0 8,03 16,8 <0,10 <0,020 <4,0 0,11 18 0 0 0 24 11 ÁNO
22.3.2022 Pavlovce, Potraviny <0,5 3,0 7,87 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,058 4,1 0 0 0 11 5 ÁNO
2.5.2022 Petrovce, hydrant 0,53 2,0 7,48 80,4 <0,10 <0,020 11,0 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2022 Ploské, Obecný úrad 0,98 3,0 7,71 27,0 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 <10 0 0 0 28 13 ÁNO
6.6.2022 Poliná, OÚ 0,78 5,0 7,32 57,3 <0,10 <0,020 20,9 0,14 16 0 0 0 0 0 ÁNO
28.3.2022 Rašice, Obecný úrad 0,82 <2,0 7,31 57,0 <0,10 <0,020 18,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2022 Ratková, Obecný úrad 0,72 2,0 7,31 18,0 <0,10 <0,020 13,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.2.2022 Rimavská Baňa, Obecný úrad 0,64 4,0 8,53 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2022 Rimavská Baňa, Základná škola 0,52 4,0 7,74 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2022 Rimavská Píla, Materská škola 0,64 2,0 6,85 7,0 <0,10 <0,020 7,20 0,06 <10 0 0 0 29 14 ÁNO
17.1.2022 Rimavská Seč, Obecný úrad 0,56 3,0 8,04 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Rimavská Seč, Základná škola <0,5 3,0 7,91 16,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 25 0 0 0 0 0 ÁNO
1.3.2022 Rimavská Sobota, ČOV lab. <0,5 2,0 7,54 18,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
31.1.2022 Rimavská Sobota, Domov dôchodcov 0,55 3,0 7,99 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 12 6 ÁNO
27.6.2022 Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMERMILK <0,5 2,0 7,53 18,1 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Rimavská Sobota, RISO - výroba <0,5 2,0 7,66 17,7 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.4.2022 Rimavská Sobota,stredisko StVPS <0,5 3,0 7,48 17,6 <0,10 <0,020 <4,0 0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
10.1.2022 Rimavské Brezovo, OÚ <0,5 2,0 8,25 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Rimavské Janovce, OÚ <0,5 3,0 7,98 17,1 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 20 0 0 0 39 16 ÁNO
9.5.2022 Rimavské Zalužany, Obecný úrad <0,5 2,0 7,68 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2022 Rovné, Pošta 0,76 4,0 7,59 44,3 <0,10 <0,020 6,0 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Rumince, Materská škola 0,6 3,0 7,95 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.1.2022 Rumince, Obecný úrad <0,5 2,0 8,34 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 20 8 ÁNO
6.6.2022 Rybník, Obecný úrad <0,5 2,0 7,44 61,7 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 11 5 ÁNO
6.6.2022 Skerešovo, OÚ 0,53 3,0 7,33 57,4 <0,10 <0,020 21,2 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.3.2022 Skerešovo, Potraviny <0,5 <2,0 7,35 56,9 <0,10 <0,020 19,1 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
31.5.2022 Striežovce, Obecný úrad <0,5 4,0 7,84 30,4 <0,10 <0,020 36,6 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
2.5.2022 Studená, Obecný úrad 0,7 3,0 7,42 73,6 <0,10 <0,020 41,7 <0,05 18 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2022 Sušany, Domov dôchodcov 0,55 5,0 8,03 11,8 <0,10 <0,020 <4,0 0,10 <10 0 0 0 13 5 ÁNO
20.6.2022 Svetlá, rodinný dom <0,5 5,0 7,55 16,5 <0,10 <0,020 <4,0 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.2.2022 Šimonovce, Obecný úrad <0,5 2,0 8,29 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
27.6.2022 Šimonovce, Základná škola <0,5 3,0 8,02 17,2 <0,10 <0,020 <4,0 0,06 15 0 0 0 0 0 ÁNO
27.6.2022 Širkovce, Materská škola 0,6 4,0 7,97 17,3 <0,10 <0,020 <4,0 0,11 30 0 0 0 0 0 ÁNO
21.2.2022 Širkovce, Obecný úrad 0,66 7,0 8,26 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.4.2022 Teplý Vrch, Potraviny 0,88 4,0 7,18 32,1 <0,10 <0,020 5,3 0,05 19 0 0 0 11 5 ÁNO
8.3.2022 Tisovec, Mestský úrad <0,5 2,0 7,75 40,7 <0,10 <0,020 7,12 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2022 Tisovec, Základná škola <0,5 2,0 7,76 42,1 <0,10 <0,020 10,2 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
31.1.2022 Tomašovce, OÚ 0,52 2,0 8,26 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2022 Tornaľa, stredisko StVPS <0,5 4,0 7,27 78,6 <0,10 <0,020 33,0 0,07 13 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2022 Tornaľa, vodojem-odtok <0,5 3,0 7,10 78,9 <0,10 <0,020 33,0 <0,05 31 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2022 Včelince, Obecný úrad 1 10,0 7,21 78,8 <0,10 <0,020 32,4 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Veľké Teriakovce, Hostinec 0,52 4,0 8,36 16,5 <0,10 <0,020 <4,0 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.3.2022 Veľké Teriakovce, Potraviny COOP JEDNOTA <0,5 2,0 7,78 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.6.2022 Veľký Blh, Základná škola <0,5 2,0 7,09 31,3 <0,10 <0,050 12,1 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2022 Vlkyňa, Obecný úrad <0,5 3,0 7,99 16,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 12 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Vrbovce, Cintorín 0,61 5,0 8,33 16,3 <0,10 <0,020 <4,0 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.3.2022 Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 0,65 2,0 7,10 26,5 <0,10 <0,020 8,30 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2022 Vyšný Skálnik, OÚ <0,5 <2,0 7,43 18,4 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor