Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Detva I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
21.01.2019 Detva - historická časť, potraviny 0,63 3 7,77 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 8 3 ÁNO
21.01.2019 Kriváň - Motorest u Gáboríkov 0,94 2 7,68 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 52 31 ÁNO
25.02.2019 Detva - historická časť, reštaurácia pod potravinami BALA 0,65 4 8,52 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 3,6 0 0 0 3 5 ÁNO
25.02.2019 Detva - Slavia Production Systema a.s. 0,78 8 8,50 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 3,0 0 0 0 14 0 ÁNO
25.02.2019 Hriňová - obchodný dom <0,5 3 9,12 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 2,8 0 0 0 0 0 ÁNO
25.02.2019 Zvolenská Slatina - bryndziareň <0,5 3 8,18 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 2,9 0 0 0 6 2 ÁNO
18.03.2019 Detva - pizzeria Tália 0,58 3 8,53 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <2,0 0 0 0 9 2 ÁNO
01.04.2019 Detva ( Piešť ) - OÚSS 0,92 3 7,48 15,7 <0,10 <0,020 4,47 <0,05 <2,0 0 0 0 6 1 ÁNO
01.04.2019 Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 <0,5 5 7,78 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 20 11 ÁNO
01.04.2019 Hriňová - Základná škola 0,53 4 7,76 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 7,2 0 0 0 1 1 ÁNO
01.04.2019 Kriváň - Duvoks 0,58 5 7,72 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 4,5 0 0 0 1 3 ÁNO
01.04.2019 Vígľaš - Obecný úrad <0,5 5 7,81 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 2,4 0 0 0 4 1 ÁNO
01.04.2019 Vígľaš (Pstruša) - Masarykov dvor, reštaurácia 0,69 5 7,89 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
01.04.2019 Zvolenská Slatina - reštaurácia Zlatý Dukát 0,59 7 7,91 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 3,5 0 0 0 4 0 ÁNO
20.05.2019 Detva - historická časť, kvetinárstvo 1 5 8,46 15,6 <0,10 <0,05 <4,00 0,08 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
20.05.2019 Detva - potraviny CBA, Bernolákova ul. č. 927 0,86 5 8,37 15,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,08 2,9 0 0 0 1 0 ÁNO
20.05.2019 Hriňová - Krivec č. 2845, pekáreň 0,84 6 8,40 16,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
20.05.2019 Podkriváň - Obecný úrad 1 4 8,49 15,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 2,4 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor