Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Zvolen 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
7.12.2022 Budča - potraviny 0,73 2,3 7,84 36,3 <0,100 1,91 <0,020 6,070 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
7.11.2022 Čerín - Obecný úrad 2,6 11,4 7,72 31,6 <0,100 1,740 <0,020 5,82 0,05 3 0 0 0 2 7 ÁNO
22.8.2022 Dolné Breziny - čerpacia stanica 0,8 20,0 7,48 17,9 <0,100 0,68 <0,020 8,320 <0,050 <2,0 0 0 0 28 0 ÁNO
22.8.2022 Horné Breziny - Obecný úrad 0,6 <2,0 7,43 21,4 <0,100 0,83 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 13 7 ÁNO
15.11.2022 Kováčová - potraviny COOP Jednota <0,50 <2,0 7,01 36,0 <0,100 2,11 <0,020 6,46 <0,050 <2,0 0 0 0 9 9 ÁNO
9.8.2022 Kráľová - Lunterov ranč 0,55 3 7,45 24,4 <0,100 1,15 <0,020 9,06 0,1 7 0 0 0 1 0 ÁNO
7.11.2022 Lieskovec - Materská škola 1,60 7,2 7,57 30,8 <0,100 1,630 <0,020 5,280 0,052 2 0 0 0 7 7 ÁNO
2.8.2022 Lieskovec - potraviny 0,59 <2,0 7,93 32,2 <0,100 1,560 <0,020 6,39 <0,050 <2,0 0 0 0 10 22 ÁNO
7.11.2022 Lukové - čerpacia stanica 1,90 9,4 7,67 30,7 <0,100 1,6 <0,020 5,32 <0,050 <2,0 0 0 0 19 7 ÁNO
4.10.2022 Podzámčok - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,30 21,4 <0,100 0,93 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
22.8.2022 Sebedín - Obecný úrad 0,9 4,6 7,27 33,3 <0,100 1,9 <0,020 7,030 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.8.2022 Sielnica - Obecný úrad 0,7 5,8 7,85 35,6 <0,100 1,98 0,03 6,11 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
22.8.2022 Sliač - LD Palace <0,50 2,7 7,95 35,3 <0,100 2,02 0,03 6,390 <0,050 <2,0 0 0 0 28 24 ÁNO
22.8.2022 Sliač - Mestský úrad <0,50 4,4 7,83 35,3 <0,100 2,02 <0,020 6,39 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
7.11.2022 Tŕnie - Materská škola 0,7 2,1 7,81 36,4 <0,100 1,99 0,05 6,230 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
7.11.2022 Turová - Materská škola 0,7 2,5 7,72 36,7 <0,100 1,9 0,13 6,180 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
7.11.2022 Zolná - výtokový stojan na cintoríne 1,3 2,7 7,97 21,2 <0,100 0,88 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
15.11.2022 Zvolen - Lieskovská cesta, SDS 3,6 17,1 7,60 30,5 <0,100 1,71 <0,020 5,46 0,13 3 0 0 0 3 5 ÁNO
7.12.2022 Zvolen ( Sekier ) - Materská škola 0,71 <2,0 7,37 21,3 <0,100 0,95 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
21.9.2022 Zvolen ( Sekier ) - potraviny <0,50 <2,0 7,34 21,2 <0,100 0,99 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.11.2022 Zvolen - StVPS, Z 06 <0,50 2,6 7,71 32,6 <0,100 1,820 <0,020 5,58 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
7.12.2022 Zvolen - ŽOS 0,71 3,6 7,55 31,0 <0,100 1,6 <0,020 5,71 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
21.9.2022 Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,64 19,9 <0,100 0,82 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
15.11.2022 Zvolen (Podborová) - potraviny COOP <0,50 3,7 7,83 36,2 <0,100 2,15 <0,020 6,47 <0,050 <2,0 0 0 0 4 9 ÁNO
15.11.2022 Zvolen (Sarvaška) - Materská škola <0,50 2,7 7,76 36,3 <0,100 2,14 0,03 6,430 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
22.8.2022 Zvolen (Západ) - BILLA 0,75 <2,0 7,85 35,5 <0,100 2,04 <0,020 6,42 <0,050 <2,0 0 0 0 9 5 ÁNO
7.12.2022 Zvolen (Západ) - 9. Základná škola <0,50 2,7 7,77 36,5 <0,100 2,01 <0,020 6,13 <0,050 <2,0 0 0 0 13 13 ÁNO
22.8.2022 Zvolen (Zlatý potok) - potraviny CBA 0,61 <2,0 7,81 35,5 <0,100 1,9 0,04 6,25 <0,050 <2,0 0 0 0 17 2 ÁNO
15.11.2022 Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny  0,61 2,2 7,73 36,2 <0,100 2,09 0,07 6,23 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
12.10.2022 Zvolenská Slatina - bryndziareň <0,50 5,2 8,08 14,7 <0,100 0,67 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 6 0 ÁNO
7.11.2022 Železná Breznica - Obecný úrad 1,60 6,2 7,59 14,4 <0,100 0,600 <0,020 <4,00 0,068 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor