Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Banská Hodruša  - č.696 6.4.2021 1,4 10 7,26 23,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 23,6 0 0 0 0 0 ÁNO
Brehy - Obecný úrad 1.2.2021 0,93 <2 7,76 31,0 <0,10 <0,020 4,86 0,06 <10,0 0 0 0 18 2 ÁNO
Bzenica - Obecný úrad 1.2.2021 2,3 <2 7,30 27,3 <0,10 <0,020 4,56 0,10 28,1 0 0 0 99 29 ÁNO
Hodruša - Hámre - Základná škola 24.5.2021 0,86 3 7,59 38,7 <0,10 <0,020 6,26 0,06 <10,0 0 0 0 38 9 ÁNO
Hodruša Hámre - potraviny   COOP  Jednota 11.1.2021 0,66 <2 7,64 40,4 <0,10 <0,020 6,21 0,05 18,6 0 0 0 26 18 ÁNO
Horné Hámre - Pošta  22.2.2021 0,67 3 7,52 41,1 <0,10 <0,020 7,63 0,05 39,6 0 0 0 8 5 ÁNO
Hrabičov - potraviny Jednota COOP 8.2.2021 1,1 <2 7,08 9,4 <0,10 <0,020 5,64 0,06 <10,0 0 0 0 10 4 ÁNO
Hronský Beňadik-potraviny COOP /pohostinstvo/ 25.1.2021 2,3 6 7,06 47,0 <0,10 <0,020 18,9 0,09 21,1 0 0 0 66 29 ÁNO
Kľak-potraviny COOP Jednota 8.2.2021 1,4 <2 7,45 7,3 <0,10 <0,020 5,29 0,08 10,7 0 0 0 18 3 ÁNO
Malá Lehota - potraviny COOP 11.1.2021 1,1 7 7,81 21,7 <0,10 <0,020 8,31 0,07 28,6 0 0 0 17 10 ÁNO
Malá Lehota/Debnárov štál  - č.221 22.3.2021 0,51 3 7,57 30,1 <0,10 <0,020 12,8 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Nová Baňa - Izomat 3.5.2021 2 8 7,52 31,9 <0,10 <0,020 5,47 0,09 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Nová Baňa - Poľnohospodárske družstvo Boroš, mliečnica 24.5.2021 2,1 3 7,44 29,1 <0,10 <0,020 4,79 0,09 <10,0 0 0 0 6 1 ÁNO
Nová Baňa - potraviny CBA, ul. Cintorínska 25.1.2021 4,8 19 7,33 22,9 <0,10 <0,020 7,91 0,16 34,6 0 0 0 91 15 ÁNO
Nová Baňa / Stará Huta  - č.II.54 24.5.2021 2,2 7 7,31 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 3.5.2021 1,6 10 7,06 10,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Nová Baňa-pekáreň 1.2.2021 0,95 <2 7,54 43,4 <0,10 <0,020 7,76 0,06 13,8 0 0 0 3 2 ÁNO
Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro 8.2.2021 1,6 5 7,35 34,0 <0,10 <0,020 16,7 0,07 <10,0 0 0 0 5 5 ÁNO
Orovnica horná - Obecný úrad 1.2.2021 4,3 17 7,49 22,0 <0,10 <0,020 9,57 0,18 46,5 0 0 0 27 8 ÁNO
Ostrý Grúň - potraviny COOP 25.1.2021 1,9 4 7,43 8,2 <0,10 <0,020 7,53 0,12 13,0 0 0 0 6 2 ÁNO
Píla - Obecný úrad 6.4.2021 <0,5 3 7,55 68,0 <0,10 <0,020 5,16 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Tekovská Breznica - ObÚ 8.2.2021 <0,5 <2 7,62 41,9 <0,10 <0,020 35,2 <0,05 <10,0 0 0 0 65 1 ÁNO
Veľká Lehota  / Vígľaš - rod. dom č.495 22.3.2021 0,91 5 7,18 11,3 <0,10 <0,020 10,3 0,13 15,4 0 0 0 2 1 ÁNO
Veľká Lehota - Obecný úrad  24.5.2021 1,6 9 6,63 8,0 <0,10 <0,020 6,87 0,08 11,4 0 0 0 129 22 ÁNO
Veľká Lehota-potraviny COOP 11.1.2021 0,74 <2 6,97 10,1 <0,10 <0,020 10,1 0,07 24,1 0 0 0 0 0 ÁNO
Žarnovica - MŠ (kuchyňa) 6.4.2021 <0,5 <2 7,53 38,8 <0,10 <0,020 5,12 0,05 <10,0 0 0 0 32 10 ÁNO
Žarnovica - Potraviny COOP na námestí 11.1.2021 0,59 <2 7,31 40,4 <0,10 <0,020 6,54 0,06 16,5 0 0 0 23 16 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor