Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Bartošova Lehôtka - Materská škola 2.3.2021 <0,5 3 7,70 16,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 21,9 0 0 0 5 2 ÁNO
Hliník nad Hronom - Obecný úrad 24.5.2021 0,62 3 8,07 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10,0 0 0 0 33 7 ÁNO
Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská 19.1.2021 <0,5 <2 7,49 17,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10,0 0 0 0 9 1 ÁNO
Horná  Ždaňa - potraviny COOP 1.2.2021 1,8 <2 7,82 16,6 <0,10 <0,020 6,13 0,11 <10,0 0 0 0 53 7 ÁNO
Horná Ves-potraviny W  25.1.2021 0,82 <2 7,94 16,4 <0,10 <0,020 4,88 0,15 <10,0 0 0 0 5 1 ÁNO
Hronská Breznica - ObÚ 25.1.2021 0,62 <2 7,77 36,2 <0,10 <0,020 6,24 0,07 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Hronská Dúbrava dolná -Potraviny COOP 11.1.2021 0,57 3 7,85 35,7 <0,10 0,060 5,88 <0,05 16,5 0 0 0 3 2 ÁNO
Hronská Dúbrava horná- výtokový stojan 24.5.2021 5 18 6,93 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 37,6 0 0 0 0 0 ÁNO
Jalná - potraviny COOP 11.1.2021 <0,5 <2 7,61 35,5 <0,10 0,094 5,24 <0,05 15,0 0 0 0 25 9 ÁNO
Janova Lehota - ObÚ  22.2.2021 1,6 6 7,14 14,1 <0,10 <0,020 5,14 0,19 36,3 0 0 0 1 1 ÁNO
Kosorín - Obecný úrad 22.2.2021 0,59 <2 7,78 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 31,3 0 0 0 7 7 ÁNO
Kremnica - Lekáreň pri poliklinike 26.4.2021 0,73 3 7,54 15,8 <0,10 0,043 <4,00 0,08 13,8 0 0 0 3 2 ÁNO
Kremnica - prevádzka StVPS 19.1.2021 <0,5 <2 7,84 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 21,5 0 0 0 2 2 ÁNO
Kremnica-psychiatrická nemocnica 2.3.2021 1,2 6 7,40 8,1 <0,10 <0,020 5,72 0,13 19,7 0 0 0 13 6 ÁNO
Kremnické Bane - Obecný úrad 2.3.2021 0,55 3 7,51 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 17,8 0 0 0 5 0 ÁNO
Ladomerská Vieska - Motorest Ladomer 24.5.2021 0,54 3 7,81 31,4 <0,10 0,031 4,85 0,07 19,4 0 0 0 3 3 ÁNO
Ladomerská Vieska - Potraviny COOP Ladomer 25.1.2021 1,4 <2 7,67 30,4 <0,10 <0,020 6,28 0,06 <10,0 0 0 0 9 2 ÁNO
Lehôtka pod Brehmi- potraviny COOP 11.1.2021 0,84 3 7,85 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 25,8 0 0 0 5 1 ÁNO
Lovčica-Trubín - potraviny COOP Trubín 22.2.2021 0,8 2 7,35 35,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 29,3 0 0 0 1 1 ÁNO
Lutila - Potraviny COOP 11.1.2021 1,5 3 7,43 17,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 21,5 0 0 0 3 2 ÁNO
Nevoľné - Potraviny Jednota 19.1.2021 <0,5 <2 7,07 7,7 <0,10 <0,020 4,89 <0,05 <10,0 0 0 0 7 1 ÁNO
Prochot - Obecný úrad 1.2.2021 2,1 5 7,50 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 45,3 0 0 0 2 2 ÁNO
Sklené Teplice-potraviny COOP pri ceste 1.2.2021 0,79 <2 7,51 23,1 <0,10 <0,020 4,46 0,06 40,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Stará Kremnička - potraviny COOP 19.1.2021 <0,5 <2 7,81 35,6 <0,10 0,073 6,00 0,05 <10,0 0 0 0 12 10 ÁNO
Stará Kremnička - ZŠ + MŠ 24.5.2021 0,57 2 7,82 35,4 <0,10 <0,020 5,13 0,06 14,3 0 0 0 4 2 ÁNO
Trnavá Hora - Potraviny COOP 11.1.2021 2,4 11 7,31 20,8 <0,10 <0,020 5,54 0,14 32,1 0 0 0 85 46 ÁNO
Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho 15.3.2021 0,8 <2 7,72 27,2 <0,10 <0,020 4,06 0,05 21,8 0 0 0 2 2 ÁNO
Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického 24.5.2021 0,82 4 7,58 30,6 <0,10 <0,020 5,08 0,18 16,1 0 0 0 17 6 ÁNO
Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   19.1.2021 0,82 <2 7,63 30,3 <0,10 0,063 4,86 0,07 16,9 0 0 0 0 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor